W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S

Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I ĆŻ A R T Y   S I Ę   S K O Ń C Z Y Ł Y

WYSTARCZY TYLKO TERAZ TO ROZDMUCHAĆ

A UMIEM TO ROZDMUCHAĆ W JEROZOLIMIE NA ŚWIECIE

T O   J E S T   B O M B A   I N T E L E K T U A L N AMOI WTAJEMNICZENI WSPÓŁUDZIAŁOWCY WIEDZĄ CO OZNACZA TE 300$ PROSZĘ NA CAŁE ŻYCIE

ZAPAMIĘTAĆ OPOWIEŚĆ TEL AWIW JEROZOLIMA 300$ PAMIĘTAJCIEREBBE NIR BEN ARTZI, 12.11.2017

W POGRZEBIE RABINA UCZESTNICZYŁO 300.000 OSÓBRABIN YITZHAK KADURI


YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB

FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007


LIST RABINA YITZHAKA KADURI

ORAZ BANKIO R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU ROSYJSKIM ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


=================================================

ANY PHONE CONVERSATIONS SHOULD BE MADE ONLY IN THE POLISH LANGUAGE

COUNTRY CODE FOR POLAND (+48) 512-269-155, 797-543-581, 501-648-796

ALL THE WEBSITES ARE AVAILABLE IN THE POLISH LANGUAGE VERSION:
WWW.TELEWIZJA-P.PL
WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM
WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM
WWW.KINGOFJERUSALEM.PL
WWW.MAGDASTAROFDAVID.COM
WWW.MESSIAH-P.PL


Nadzór projektu MSUwos.

do druku


T H E   J E W I S H   M E S S I A H   H A S   C O M EWILL ABSORB THE FIRST WAVE OF HATRED FROM THE GENTILES

AGAINST THE 3RD JEWISH TEMPLEWILL ALSO ABSORB SEVERAL DOZEN PERCENT

OF THE GENTILES’ NEGATIVE ENERGY

AGAINST RECONSTRUCTION OF THE 3RD JEWISH TEMPLE

INFORMATION ON THE COMING OF THE JEWISH MESSIAH

SHOULD BE ACTIVATED AND PROPAGATED IMMEDIATELY

FRYŚ MIROSŁAW AND THE COMMUNITIES OF BANKERS HAVE DECIDED

TO RECONSTRUCT THE 3RD JEWISH TEMPLEREKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K I


THE INTERNET IS NOT ONLY THE DEVIL'S TOOL
BUT IT IS ALSO A VERY USEFUL TOOL OF GOD
WE WILL ALL HAVE TO CHANGE AND DECIDE ON A COMPROMISE
TO CREATE THE KINGDOM OF GOD AND RECONSTRUCT THE III TEMPLE
THE ABOVE-MENTIONED LEAFLET IS JUST AN EXAMPLE OF REASONING
WHICH YOU MAY FIND ON THE FOLLOWING WEBSITES BELOW
WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM
WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM
WWW.KINGOFJERUSALEM.PL
WWW.MAGDASTAROFDAVID.COM
WWW.MESSIAH-P.PL=================================================

ANY PHONE CONVERSATIONS SHOULD BE MADE ONLY IN THE POLISH LANGUAGE

COUNTRY CODE FOR POLAND (+48) 512-269-155, 797-543-581, 501-648-796

ALL THE WEBSITES ARE AVAILABLE IN THE POLISH LANGUAGE VERSION:
WWW.TELEWIZJA-P.PL
WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM
WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM
WWW.KINGOFJERUSALEM.PL
WWW.MAGDASTAROFDAVID.COM
WWW.MESSIAH-P.PLNadzór projektu MSUwos.

do druku


CONVERSATIONS IN THE POLISH LANGUAGE

PHONE NUMBER FOR POLAND:


COUNTRY CODE FOR POLAND (+48)

=================================================Nadzór projektu MSUwos.
N O   M O R E   T I M E   F O R   J O K I N G

ALL IT TAKES IS WE SHOULD PROPAGATE THE IDEA

AND I AM CAPABLE TO DO THAT BOTH IN JERUSALEM AND ALL OVER THE WORLD

T H I S   I S   A   R E A L

I N T E L L E C T U A L   P H E N O M E N O NMY INITIATED PARTNERS ARE WELL AWARE OF WHAT THE AMOUNT OF 300$ MEANS

PLEASE ALWAYS REMEMBER THE STORY OF TEL AVIV - JERUSALEM- 300$. KEEP IT IN MIND!


=================================================

ANY PHONE CONVERSATIONS SHOULD BE MADE ONLY IN THE POLISH LANGUAGE

COUNTRY CODE FOR POLAND (+48) 797-543-581, 512-269-155, 501-648-796

ALL THE WEBSITES ARE AVAILABLE IN THE POLISH LANGUAGE VERSION:
WWW.TELEWIZJA-P.PL
WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM
WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM
WWW.KINGOFJERUSALEM.PL
WWW.MAGDASTAROFDAVID.COM
WWW.MESSIAH-P.PL


Nadzór projektu MSUwos.

5 SUPPLEMENTARY ADDRESSES FOR JERUSALEM

THEN IT WILL BE EASIER FOR YOU TO UNDERSTAND ME


S U P P L E M E N T A R Y   W E B S I T E

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM

INTERNET DOMAIN

CANCER AGING CURE


I WILL ABSOLUTELY ANIHILATE THE ANTI-SEMITISM GLOBALLY

THE DEATH OF JESUS - THE MAIN CAUSE OF ANTI-SEMITISM IN THE WORLD

WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM

IT IS THE TIME TO STOP THE PART OF HUMANITY FROM ACTING AGAINST THE JEWISH CHOSEN PEOPLE

IT IS THE TIME TO STOP PREYING ON INABLITY BY THE PART OF THE POPULATION

TO ASSOCIATE FACTS PROPERLY AND THEIR INABILITY TO THINK LOGICALLYINTERNET DOMAIN

ISRAEL'S COVENANT WITH RUSSIAINTERNET DOMAIN

WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM

RECONSTRUCTION OF THE 3RD JEWISH TEMPLE

THE WORLD JEWISH GOVERNMENT

ISRAEL'S COVENANT WITH RUSSIA


O  F  F  I  C  I  A  L     P  R  O  G  R  A  M     O  F     T  H  E     B  A  N  K  E  R  S

W  E  B     D  O  M  A  I  N  S

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM

WWW.KINGOFJERUSALEM.PL
=================================================


Nadzór projektu MSUwos.


JACOB ROTHSCHILD
BĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU


Nadzór projektu MSUwos.

AUTORYZACJA: FRYS MIROSLAW MESSSIAH JEWISH
     
                          17.03.2019 PIERWSZA KREW CIELCA                                                                   CIELEC CZERWONYKAŻDA SYNAGOGA W TEL AWIWIE I W JEROZOLIMIE OTRZYMA KOPERTĘ

OPIECZĘTOWANĄ CZERWONYM CIELCEM Z INFORMACJĄ O PRZYBYCIU
       Nadzór projektu MSUwos.

JACOB ROTHSCHILD
M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

       Nadzór projektu MSUwos.

JACOB ROTHSCHILD
N A   P O C Z Ą T K U   5 0 0  0 0 0   (P I Ę Ć S E T   T Y S I Ę C Y)

Z CHWILĄ OBJAWIENIA SIĘ W JEROZOLIMIE

D O C E L O W OMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


Nadzór projektu MSUwos. 
 


O B E C N A   C Y W I L I Z A C J A


BĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU


Nadzór projektu MSUwos.

AUTORYZACJA: FRYS MIROSLAW MESSSIAH JEWISH   

   ŻYCIE CZŁOWIEKA POD OCHRONĄ BOSKĄ


WARUNEK UZYSKANIA KOMNATY ZRZEKNIĘCIE SIĘ WŁASNEJ WOLI NA KORZYŚĆ BOGA

BY TO BÓG RZĄDZIŁ NASZYM ŻYCIEM A NIE MY

ROZMOWA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A BOGIEM PRYWATNA

W KOMNACIE CZŁOWIEK JEST CHRONIONY PRZED NIESZCZĘŚCIAMI W SWOIM ŻYCIU

JAK I OSÓB NA KTÓRYCH NAM ZALEŻY KTÓRE KOCHAMY


ZBYT WIELE CZYNNIKÓW WPŁYWA NA NASZE SZCZĘŚCIE W NASZYM ŻYCIU

SAMI NIE OPANUJEMY WSZYSTKICH ZDARZEŃ W NASZYM ŻYCIU

BY SIĘ KOŃCZYŁY DOBRZE TECHNICZNIE NIE MAMY SZANS

WYŁĄCZNIE W KOMNACIE SPOTKACIE SZCZĘŚCIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE


    

JULKA JANIK


ZE WZGLĘDU NA NAJWYŻSZE DOBRO JAKIM JEST ŚWIAT SPRAWIEDLIWY MATEMATYCZNY

PEŁNĄ OCHRONĘ BOSKĄ MAJĄ WYŁĄCZNIE OSOBY


KTÓRE ZRZEKŁY SIĘ W PERFEKCYJNY SPOSÓB WOLNEJ WOLI NA KORZYŚĆ BOGA
BY TO BÓG RZĄDZIŁ NASZYM ŻYCIEM

POWSTAJE PEWIEN PROBLEM


POWSTAJE PEWIEN PROBLEM BO SZCZĘŚCIE LUDZKIE JEST SPRZĘŻONE Z ŻYCIEM BLISKICH NAM OSÓB W NASZYM ŻYCIU LECZ ONI MOGĄ NIE ZRZEKNĄĆ SIĘ WŁASNEJ WOLNEJ WOLI NA KORZYŚĆ BOGA

I CO WTEDY CO NA TO BÓG CO WTEDY SIĘ DZIEJE

ZROBIĘ TAK BY PRZYNAJMIEJ NIE POUMIERALI ALE WIEŚĆ MATERIALNIE CZY DUCHOWO RACZEJ BĘDZIE PRZYPOMINAŁO SINUSOIDĘ ALE NIGDY NIE AŻ TAK ŻEBY BYŁO PIĘKNIE ALE PRZYNAJMIEJ BĘDĄ ŻYLI
I TA INTERWENCJA WEDLE OSÓB BLISKICH POWSTAŁA WYŁĄCZNIE PRZEZ WZGLĄD ŻE KTOŚ ICH KOCHA
TEN KTÓRY DAŁ WOLNĄ WOLĘ WŁASNĄ NA KORZYŚĆ BOGA


OSOBY CZĘŚCIOWO CHRONIONE NIE MAJĄ MOCY CHRONIENIA OSÓB KTÓRE Z KOLEI ONI KOCHAJĄDOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA STARZENIE SIĘ RAK NIESZCZĘŚCIA LEKARSTWO

DOMENA ODPOWIEDZIALNA SCHEMAT W RODZINACH WSPÓŁPRACA POKOLENIOWA

GŁÓWNY CEL ZWALCZANIE BIEDY MATERIALNEJ


Nadzór projektu MSUwos.


PEWNYM DZIEDZINOM EWOLUCJI

NAŁOŻĘ KAGANIEC EWOLUCJI

W Y P R O M U J Ę   C Z Ł O W I E C Z E Ń S T W O

POTRZEBUJEMY WYŻSZYCH UCZUĆ SUBTELNOŚCI DELIKATNOŚCI W ŻYCIU

EWOLUCJA TRAKTUJE NAS JAK BYDŁO DO ROZRODU ZACHOWANIE GATUNKU

S K O Ń C Z Ę   Z   T Y M   Z J A W I S K I E M

EWOLUCJA CHCE DZIECI JAK NAJWIECEJ DZIECI

I ZAPEWNIAM OSIĄGNIE SWÓJ CEL

Z DOROSŁYMI OBCHODZI SIE BRUTALNIE

TO NIE NAMIĘTNOŚCI POŻĄDANIE TO EWOLUCJA Z WAS KPI


ISTOTNE JEST

NAJPIERW STWORZYĆ A NASTEPNIE UTRWALIĆ

ŻYCIE MATERIALNE ZAŁOŻYĆ RÓD Z WYBRANKĄ ŻYCIA

ŻYĆ 120 LAT W SZCZĘŚCIU I BOGACTWIE ZAZNACZAM BEZ NIESZCZĘŚĆ

NIGDY TEGO NIE OSIĄGNIEMY GDY NIE ZROZUMIEMY

PODSTAWOWYCH EMOCJI KTÓRE NAMI SZARGAJĄ


T R W A Ł O Ś Ć   W   N I E T R W A Ł Y M   Ś W I E C I E

CZYM JEST CZŁOWIECZEŃSTWO

POWSTANIE WIEDZA OGÓLNODOSTĘPNA DLA LUDZKOŚCI

CZŁOWIEK MUSI BYĆ OŚWIECONY ZANIM ZACZNIE ŻYĆ

W INNYM RAZIE SKAZANY JEST NA NIESZCZĘŚCIA

I WŁASNY UPADEK MATERIALNY I DUCHOWY


Ś W I A T   J A K   Z   M A R Z E Ń

Nadzór projektu MSUwos.


KRÓLESTWO BOGA


ZRÓBCIE Z TEGO WARTOŚĆ NADRZĘDNĄ W WASZYM ŻYCIU BO TAK NAPRAWDĘ WSZYSTKO JEST PRZECIWKO BY POWSTAŁ ŚWIAT JAK Z MARZEŃ KRÓLESTWO BOGA


EWOLUCJA NAWET WASZE MÓZGI I CHEMIA KTÓRĄ MÓZG PRODUKUJE DO OKREŚLONYCH TYPÓW ZACHOWAŃ


NIE BEZ PRZYCZYNY DO DZIŚ NIE POWSTAŁO KRÓLESTWO BOGA WAM LUDZKOŚCI NA TYM NIE ZALEŻAŁO BY ZBUDOWAĆ ŚWIAT PRAWIE IDEALNY

TAK TO DZIAŁA TECHNICZNIE


GDY NIE WIERZYCIE WE MNIE

NIE WIERZYCIE W TO CO PISZĘ PRZEJDZIECIE OBOK


GDY WIERZYCIE WE MNIE

UWIERZYCIE W TO CO PISZĘCI KTÓRZY NIE ODDADZĄ MI SZACUNKU

TO BĘDZIE NAWET SPRAWIEDLIWE

NIE DOTYCZYĆ BĘDZIE ICH

OCHRONA BOSKA I ŚWIAT BOSKI

PONIEWAŻ NIE UWIERZĄ W TO CO PISZĘ


JACOB ROTHSCHILD


R A K   S T A R Z E N I E   S I Ę

KOMÓRKA LUDZKA   

   
Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć

N A   P O C Z Ą T K U   5 0 0  0 0 0   (P I Ę Ć S E T   T Y S I Ę C Y)

Z CHWILĄ OBJAWIENIA SIĘ W JEROZOLIMIE

D O C E L O W OMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

OŻYJCIE W MOIM CIELE

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I

I PRZEMIENI SIĘ W ŻYDA PRAWDZIWEGO
JACOB ROTHSCHILDIZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY


REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ                                                   
BĘDĄ PRÓBOWALI GO ZROZUMIEĆ

BEDĄ CORAZ BARDZIEJ GO SŁUCHAĆ I PODĄŻAĆ ZA NIM

ALE NA PEWNO NIE WYWOŁA III WOJNY ŚWIATOWEJ

JAK MOŻE TO ZROBIĆ MOCARSTWO KTÓRE PODJĘŁO BY SIĘ

ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


KAŻDY KTO SIĘ TKNIE ZA ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI WYWOŁA III WOJNĘ ŚWIATOWĄ

CZY TO BĘDZIE MOCARSTWO CZY ORGANIZACJA


MONOPOL NA ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MA POSTAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


NIE MA INNEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO

CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

TYLKO TO MIEJSCE MNIE INTERESUJESPOSOBEM PO ŻYDOWSKU A NA CZELE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POWTARZAM INACZEJ SIĘ NIE DA

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

JAK MAGIK PRZECHYTRZY GOJÓW
I III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
NA OCZACH GOJÓW POWSTANIE
BĘDĄ PRZECIERAĆ OCZY NIE WIERZĘ


WŁAŚNIE TA INFORMACJA
STANIE SIĘ CZĘŚCIĄ ŚWIATA
NOSZONA NA USTACH I W UMYSŁACH MILIARDÓW LUDZI

PRIVATE PROPERTY OF ORGANIZATION MEMBERS NWO


4 BANKERS' FAMILIES DECIDED TO INVEST

1 0 0   T R I L L I O N   P O U N D S

THE POWER OF ISRAEL AND JERUSALEMTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS

WŁASNOŚĆ PRYWATNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NWO


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

MOC IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

PASYWA AKTYWA


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMY


B A N K E R S'     O R G A N I Z A T I O N     B U S I N E S S

                   

ORGANIZATION WITH A PYRAMIDAL EYE IN THE LOGOTYLKO TO MIEJSCE MNIE INTERESUJERODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA


THE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUSŻ A R T Y   S I Ę   S K O Ń C Z Y Ł Y

WYSTARCZY TYLKO TERAZ TO ROZDMUCHAĆ

A UMIEM TO ROZDMUCHAĆ W JEROZOLIMIE NA ŚWIECIE

T O   J E S T   B O M B A   I N T E L E K T U A L N A
RODZINY BAKIERÓW WRAZ Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW POSTANOWILI WDROŻYĆ KRÓLESTWO BOGA W JERZOZOLIMIE UPORZĄDKOWAĆ ŻYCIE SPOŁECZNE CZYLI PORZĄDEK ŚWIATOWY


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó WORAZ BANKIO R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   

ORGANIZACJA  Z  PIRAMIDALNYM  OKIEM  W  LOGO

W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU ROSYJSKIM ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


WIEDZIEĆ A NIE WDROŻYĆ POPEŁNICIE BŁĄD NA WŁASNYM ŻYCIU


PIERWSZE KROKI FUNDAMENTALNE DO POWSTANIA WOLNEGO WASZEGO ŚWIATA

NAJPIERW KOMUNIKACJA MIĘDZY SOBĄ
ROLE SPOŁECZNE
MECHANIZM MIĘDZY KOBIETĄ A MĘŻCZYZNĄ
WSPÓŁPRACA POKOLENIOWA


PODSTAWĄ KRÓLESTWA BOGA FUNDAMENTEM WRĘCZ CZY TO W RODZINIE CZY W SPOŁECZEŃSTWIE OPIERAĆ SIĘ BĘDZIE WOLNOŚĆ OSOBISTA JEDNOSTKI I MATERIALNA ROZLUŹNIENIE MAJĄTKOWE DOPROWADZI DO ZAKOŃCZENIA PRZEŚLADOWANIA CZŁOWIEKA PRZEZ CZŁOWIEKA


DO POWSTANIA KRÓLESTWA BOGA

POTRZEBNE SĄ SKŁADNIKI


LUDZKOŚĆ UCZY SIĘ KOMUNIKACJI I WYPOWIADANIA POWRÓT DO SŁOWA

UCZYMY SIĘ JAK DZIECI W PRZEDSZKOLU ZACZYNAMY OD ZERA WYPOWIADANIA I SŁUCHANIA

DO TEGO NIEZBĘDNA JEST MINIMALNA 15 MINUTOWA WYPOWIEDŹ JEDNEJ STRONY

CO JEST PODŁOŻEM KONFLIKTU CO NAS IRYTUJE DRUGA STRONA NASTĘPNE 15 MINUT

CZAS MOŻE BYC WYŁĄCZNIE PRZEDŁUŻANY WYPOWIEDZI ZA UPRZEDNIM USTALENIEM

POD ŻADNYM POZOREM SKRACAĆ CZAS NASTĘPNIE ODEJŚĆ OD STOŁU NAJWCZEŚNIEJ

PO UPŁYWIE 24 GODZIN POWRÓCIĆ DO ROZMOWY Z WYCIĄGNIETYMI WNIOSKAMI I PODJĄĆ DECYZJĘ

ZYSK PRZYNAJMIEJ 2 STRONY POZNAJĄ SIĘ CZY W OGÓLE DO SIEBIE PASUJĄ

WARTOŚCIAMI TOKIEM MYŚLENIA PRZYNAJMIEJ SIĘ POZNACIE


CZASOWY SYSTEM ROZMOWY NAZWIJMY GO


DEMASKOWANIE ZŁA

ZŁO Z DOBREM NIE SIĄDZIE DO STOŁU BY ROZMAWIAĆ 15 MINUT JEDNA STRONA NIECH SIĘ WYPOWIE
BEZ KOMENTARZA 15 MINUT DRUGA STRONA BEZ PRZERYWANIA BEZ KOMENTARZA


KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI NA ZIEMI MA PRZYSŁUGIWAĆ PRAWO WYPOWIADANIA SIĘ


BEZ MOŻLIWOŚCI PRZERYWANIA SYSTEM 15-MINUTOWY LUB WIĘCEJ

ZŁO NIE DOPUŚCI BY CZŁOWIEK TU NA ZIEMI MIAŁ TAKIE PRAWO WYPOWIADANIA SIĘ

PROSZĘ SPRAWDZIĆ W PRAKTYCE BĘDZIE WALCZYŁO ZŁO


NAJBARDZIEJ ZAATAKOWANE SĄ PRAWA CZŁONKÓW RODZIN

ZASTOSUJCIE W INTERESACH ORAZ W ZNAJOMOŚCIACH PRYWATNYCH


POSTAWA STRONY SŁUCHAJACEJ

ZABRONIONE OBRAŻAĆ SIĘ UNOSIĆ EMOCJAMI ATAKOWAĆ W JAKIMKOLWIEK CZASIE OSOBĘ ZA POGLĄDY
LUB TREŚĆ ROZMOWY TAKI SYSTEM DOPROWADZI ŻE LUDZKOŚĆ ZACZNIE MÓWIĆ PRAWDĘ I NIE BĘDĄ
BALI SIĘ MOWIĆ TO CO W SERCU MAJĄ OSOBA SŁUCHAJACA KTÓRA ZŁAMIE USTALENIA JEST ZDEFINIOWANYM ZŁEM PROSZĘ POMIJAĆ TAKIE JEDNOSTKI


OBJAWY

ZŁO OPUŚCI NEGOCJACJE CZY TO W RODZINACH CZY W BIZNESIE TAK TO WYGLADA ZŁO NIE DOSTOSUJE SIĘ DO SCHEMATU 15 MINUT KRZYK I OBWINIANIE METODA PO KTÓREJ POZNACIE ZŁO ZŁO NIE SZANUJE LOGIKI ZA ŻADNĄ CENĘ NIE BĘDZIE DĄŻYŁO DO POROZUMIENIAI DO ZGODY PROSZĘ SPRAWDZIĆ W RODZINACH W BIZNESIE SYSTEM 15 MINUTOWY DO UZGODNIENIA ROL SPOŁECZNYCH I KIERUNKU RODZIN W JAKIM BEDĄ PODĄŻAĆ JAK I BIZNESU I RÓL KTO ZA CO JEST ODPOWIEDZIALNY TO WRĘCZ MAGIA JAK ZŁO ZERWIE NEGOCJACJE

5 ADRESÓW POMOCNICZYCH DO JEROZOLIMY

ŁATWIEJ BĘDZIE CZŁOWIEKOWI MNIE ZROZUMIEĆ

BEZWZGLĘDNIE UNICESTWIĘ ŚWIATOWY ANTYSEMITYZM

ŚMIERĆ JEZUSA GŁÓWNA PRZYCZYNA ANTYSEMITYZMU ŚWIATOWEGO

WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM

DOŚĆ SZCZUCIA CZĘŚCI LUDZKOŚCI PRZECIWKO NARODOWI WYBRANEMU ŻYDOWSKIEMU DOŚĆ ŻEROWANIA NA BRAKU KOJARZEŃ I LOGICZNEGO MYŚLENIA PRZEZ CZĘŚĆ POPULACJI LUDZKIEJDOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄDOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

W JAKI SPOSÓB MESJASZ ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

RZĄD ŚWIATOWY PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ

STRONY POMOCNICZE


O  F  I  C  J  A  L  N  Y     P  R  O  G  R  A  M     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W     D  O  M  E  N  Y:

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM

WWW.KINGOFJERUSALEM.PL

A U T O N O M I A   R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G OZ CAŁYM SZACUNKIEM DO WSZYSTKICH SIŁ DZIŚ RZĄDZĄCYCH RZĄDÓW POLITYKÓW PAŃSTW

BYŚMY MOGLI POKAZAĆ INNĄ JAKOŚĆ RZĄDZENIA WPROWADZIĆ MUSIMY STANOWCZO

I KONSEKWENTNIE AUTONOMIĘ RZĄDU ŚWIATOWEGO


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   W   J E R O Z O L I M I E

POD PRZEWODNICTWEM MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW ODBIERZE W DUŻEJ CZĘŚCI WŁADZĘ RZĄDOM DZIŚ FUNKCJONUJĄCYM NA ŚWIECIE DO 1/3 DZISIEJSZEJ WŁADZY USZCZUPLIMY KOMPETENCJE
W KTÓRYCH RZĄDY BĘDĄ MOGŁY SIĘ PORUSZAĆ WEDLE SWOICH NARODÓW MĄDROŚĆ I BLASK RZĄDU
KTÓRY BĘDZIE PŁYNĄŁ Z JEROZOLIMY POZWOLI NAM WPROWADZIĆ NA ŚWIECIE ZMIANY

DZISIEJSZE RZĄDY W PAŃSTWACH BĘDĄ PEŁNIŁY ROLĘ URZĘDNICZĄ LECZ USTAWODASTWO BĘDZIE UJEDNOLICONE DLA WSZYSTKICH RZĄDÓW NA ŚWIECIE USTAWODASTWO BĘDZIE UCHWALONE W JEROZOLIMIE PRZEZ RZĄD ŚWIATOWY OBECNOŚĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW W JEROZOLIMIE TO BARDZO DUŻY POWÓD BY JEROZOLIMA MIAŁA III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ JAKO STOLICA ŚWIATA
C Z Y S T E   S P R A W I E D L I W E   R Z Ą D Y


POLITYKĘ UPRAWIA SŁABY


BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM


2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY7. 234 000 $ (7 MILIONÓW 234 TYS. USD) = 28. 070 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2019 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E W
WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE           


Z SZACUNKU I MIŁOŚCI DO BOGA POWIEDZIAŁ BYM BY POCZEKAŁ
TO MY LUDZIE ZMIENIMY ŚWIAT DLA CIEBIE
ZMIENIMY ŚWIAT DLA CIEBIE ZMIENIMY LUDZI BY BYLI NORMALNI BY BYLI ŻYDAMI
GDYBY CHODZIŁO O PIENIĄDZE TO BYŚMY INACZEJ JE ROZDALI NA ŚWIECIE
ALE NIE CHODZI TYLKO O PIENIĄDZE KTO DWUNOŻNĄ ISTOTĘ NAUCZY PRZYZWOITOŚCI
WYŻSZYCH UCZUĆ GRZECZNOŚCI SUBTELNOŚCI SPRAWIEDLIWOŚCI A KTO POTEM NADA
JUŻ CZŁOWIEKOWI SENS ŻYCIA DA CEL ŚRODKI ROZUM ZADANIE DO WYKONANIA

WYŁĄCZNIE OD BOGA ŻYCIE PRAWDZIWE SIĘ ZACZYNA

MOŻECIE SAMI UKŁADAĆ SWOJE ŻYCIE I UCZYĆ SIĘ SAMI KULTURY

ALE NA PEWNO WADLIWIE WAM TO WYJDZIE I WYCHODZI

WIELKIM OSIĄGNIECIEM ŻYDÓW SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI WYCIĄGANIEM WNIOSKÓW

U S T A L I L I   Ż E   B Ó G   J E S T   J E D E N

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW SWOIMI PRZEMYŚLENIAMI Z BANKIERAMI I JAKO
MESJASZ ŻYDOWSKI W RZĄDZIE ŚWIATOWYM W JEROZOLIMIE WPROWADZAJĄC KRÓLESTWO BOGA
PRZEDSTAWI ŚWIATU BOGA JUŻ NIE W RELIGIACH A W PRAKTYCE W CODZIENNYM ŻYCIU
CZŁOWIEK MA SPEŁNIAĆ ROLE SPOŁECZNE W RODZINIE W SPOŁECZEŃSTWIE MA BYĆ GRZECZNY
SUBTELNY BOGATY MATERIALNIE I DUCHOWO A RELIGIE WYZNAWAJCIE W WOLNYM CZASIE
ALE PROSZĘ W KOŃCU PRACOWAĆ NAD WŁASNYM ŻYCIEM


SPRAWA JEST GŁĘBSZA WRĘCZ POWSTAŁA Z CHWILĄ GDY POWSTAŁ ŚWIAT
POWSTAŁO ZŁO POWSTAŁO DOBRO NIE CHODZI TYLKO O ZWYKŁY ANTYSEMITYZM

W JAMKIMKOLWIEK KONFLIKCIE ZBROJNYM NARODY ŚWIATA OBRÓCĄ SIĘ PRZECIWKO ŻYDOM
KAŻDY GOJ MA W SOBIE POKŁADY ANTYSEMITYZMU HIPNOTYCZNIE ON EKSPLODUJE
GDY MU DACIE TYLKO POWÓD ZMÓWIĄ SIĘ I WAS ZAATAKUJĄ NA RAZIE ŻYDÓW JEST
ZA MAŁO WIĘC PRZEMOC I AGRESJA KATEGORYCZNIE ZABRONIONA

KRÓLESTWO BOGA ZASTOSUJE SCHEMATY W JAKI SPOSÓB PRZEMIENIMY GOJÓW BY ŻYDAMI SIĘ
STALI WTEDY Z MIŁOŚCI DO WARTOŚCI ŻYDOWSKICH OBRONIĄ ŻYDÓW NIE DADZĄ TKNĄĆ
ŚWIATA ZYDOWSKIEGO PONIEWAŻ UJRZĄ JAKI TO PIEKNY I RODZINNIE HARMONIJNY DOM

WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE


20 TYS. PROTESTUJACYCH, GRANICE IZRAELA, 28.09.2018


P O K O J O W O   I   P I Ę K N E M

POKONAMY GOJÓW


Z SZEREGÓW GOJÓW GOJE PRZECHODZIĆ BĘDĄ NA NASZĄ STRONĘ ŻYDOWSKĄ PRZEDSTAWIĘ IM PIĘKNO DUCHA ŻYDOWSKIEGO ROLE SPOŁECZNE W RODZINIE W SPOŁECZEŃSTWIE BEDĄ SIĘ BOGACIĆ RODY ZAKŁADAĆ WYŁĄCZNIE PIĘKNEM ZYDOWSKIEGO DUCHA POKONAMY BRZYDOTĘ I CHAOS GOJÓWPRZED WASZYMI URODZINAMI ŻYDZI BÓG WIE ŻE JESTEŚCIE LOJALNI WEDLE NIEGO
I BEZKRESNIE GO KOCHACIE BÓG WAS WYBRAŁ PAMIĘTAJCIE ZABRONIONE TO BY ODMRAŻAĆ
SOBIE NOGI I UDOWADNIAĆ TO CZAS NA WIELKĄ WYGRANĄ ŻYDÓW BEZWZGLĘDNIE
PRZECHYTRZYĆ WROGA I KONIEC ŻYDZI PECHA W NASZYM NARODZIE OGŁASZAM

NIEZNANA DOTĄD ODBUDUJE III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ UŻYJEMY DUCHA ŻYDOWSKIEGO
DLA LUDZKOŚCI WPROWADZIMY PORZĄDEK ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE TYM RAZEM PROSZĘ TAK
MOCNO NIE ANGAŻOWAĆ SIĘ ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE W PRÓBIE USZCZKNIĘCIA SOBIE WŁADZY DLA
SWOICH FRAKCJI CZYLI CAŁKIEM INNA SYTUACJA JAK PRZY ZBURZENIU II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
PO PIERWSZE NIE CHWYTAMY ZA BROŃ ZABRONIONE KONIEC KŁÓTNI FRAKCJI A ZGODA W POKŁONIE
PRZY ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ŻADNYCH ZDRAD W DOBREJ WIERZE I PRZECHODZENIA
NA STRONĘ WROGA TYP ZACHOWANOA ODWROTNY JAK PRZY BURZENIU II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ KRZYKLIWOŚĆ I INDYWIDUALNOŚĆ PROSZĘ GŁĘBOKO SCHOWAĆ I ZJEDNOCZYĆ SIĘ W LUD ŻYDOWSKI
TO NIE CZAS NA GWIAZDORSTWO I INDYWIDUALNE ZACHOWANIA


POPROWADZĘ WAS ŻYDZI DO WYGRANEJ           Ś W I A T   C Z E K A J Ą   R A D Y K A L N E   Z M I A N Y


POD PRZEWODNICTWEM MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

FRYŚ MIROSŁAW I RZĄDU ŚWIATOWEGO

NIE WOLNO STOSOWAĆ METOD SOCJOTECHNIKI


MY I TAK ZBUDUJEMY SWÓJ ŚWIAT ŻYDOWSKI KRÓLESTWO BOGA SZKODA TYLKO ŻE CZĘŚĆ LUDZKOŚCI
NIE PRZYJMUJĄC NASZYCH ZASAD BĘDZIE NAM SŁUŻYĆ A NIE BĘDĄ NASZYMI PARTNERAMI W BUDOWANIU NORMALNEGO ŚWIATA ŁAMIĄC ZASADY CZŁOWIEK SKAZUJE SIĘ NA NIEBYT MATERIALNY I DUCHOWY CZŁOWIEK NIE POWINIEN BYĆ SŁUŻĄCYM A ZAWSZE POWINIEN BYĆ PARTNEREM
Z OBECNYMI LUDŹMI NA ŚWIECIE NIC NIE DA SIĘ ZBUDOWAĆ

NIEDŁUGO SAM CZŁOWIEK Z SOBĄ BĘDZIE SIĘ KŁÓCIŁ

A O WSPÓŁPRACY OGÓLNEJ JAKO LUDZKOŚĆ MOŻNA ZAPOMNIEĆ

MESJASZ ŻYDOWSKI MIAŁ PRZEDSTAWIĆ JAK WYGLĄDA NORMALNY ŚWIAT I STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE LUDZKOŚĆ MIAŁA CZEKAĆ NA NORMALNY ŚWIAT JAKO NORMALNI LUDZIE I POD PRZEWODNICTWEM
MESJASZA ŻYDOWSKIEGO MIELIŚMY BUDOWAĆ KRÓLESTWO BOGA TYLKO Z NIMI SIĘ NIE DA TRZEBA
BY BYŁO ZMANIPULOWAĆ RODZAJ LUDZKI SOCJOTECHNIKĄ ALE NAM NIE WYPADA TEGO ROBIĆ

CO W TAKIM PRZYPADKU

BÓG ZAWIESI PRAWA LUDZKIE ZAHIPNOTYZUJE TYCH NIEPOKORNYCH POGUBIONYCH LUDZI BY WPROWADZIĆ NOWY PORZĄDEK ŚWIATOWY NORMALNY ŚWIAT JAKI CZŁOWIEK POWINIEN POSIADAĆ TO WSTYD JAK CZŁOWIEK NISKO UPADŁ JAKI STAŁ SIĘ SZALONY BEZ ŻADNYCH GRANIC BEZ FUNDAMENTU W ŻYCIU SPOŁECZNYM TO ŻAŁOSNE JAK SĄ OSAMOTNIENI I POGUBIENI W CODZIENNYM ŻYCIU DZISIEJSI LUDZIE
BÓG I MESJASZ ŻYDOWSKI DOKONA ZMIANY NA ŚWIECIE

INNA WŁADZA LUDZKA NIE JEST W STANIE OKIEŁZNAĆ TAK SZALONEJ LUDZKOŚCI

KAŻDY MÓWI W PEWIEN SPOSÓB SAM DO SIEBIE NIKT NIKOGO NIE SŁUCHA

WRĘCZ JAK OPĘTANIE LUB SZALEŃSTWO BEZ INTERWENCJI BOGA LUDZI

NIE MOŻNA ZJEDNOCZYĆ POKOLENIAMI BY BUDOWALI KRÓLESTWO BOGABARDZO ŁATWO ZJEDNOCZYĆ LUDZI STOSUJĄC SOCJOTECHNIKĘ ALE TO JUŻ JEST MANIPULACJA

Z WYRACHOWANIA I DZIAŁA W SFERZE OPĘTANIA I TWORZENIE ZŁA NA ŚWIECIE

NIE SŁUŻY TEŻ JAK KAŻDA MANIPULACJA OSOBOM KTÓRE ULEGAJĄ MANIPULACJI


                                                                                                                                                                 


AUTORYZACJA: FRYS MIROSLAW
Nadzór projektu MSUwos.


INNOŚĆ JAKĄ POSIADA MESJASZ ŻYDOWSKI W SOBIE TRUDNO WYRAZIĆ SŁOWAMI JAK I PRZEZ ZDJĘCIA

TO TYLKO

S   Z   K   I   C

TEGO CO W MESJASZU
W JEROZOLIMIE POD ŚCIANĄ PŁACZU GDY OBJAWI SIĘ MESJASZ FRYŚ MIROSŁAW

ROZSIEWAJĄC INFORMACJĘ O SWOIM PRZYBYCIU BY WPROWADZIĆ KRÓLESTWO BOGA

BÓG ZASTOSUJE FORMUŁĘ POZYTYWNEJ HIPNOZY LUDZI WEDLE

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW PONIEWAŻ LUDZIE OSIĄGNELI STAN KRYTYCZNY

WZGLĘDEM WIARY SĄ ZMIENNI KAPRYŚNI NIETRWALI NIESKORZY DO ZGODY I PRACY

BY ŚWIAT BYŁ SPRAWIEDLIWY SPOKOJNY ORAZ JEDNOBARWNY W FUNDAMENTACH
Z BOGA WOLI PODĄŻYCIE ZAA NIE Z WŁASNEJ

A TO JUŻ JEST SKANDAL

ŻE NIE CZEKACIE W ZGODZIE ROZUMNIE ANALIZUJĄC FAKTY KTÓRE TECHNICZNIE PROWADZĄ DO KRÓLESTWA BOGA TO SKANDAL ŻE KAŻDY CZŁOWIEK JEST BOGIEM I KAŻDY MA ODDZIELNE ZDANIE NA TAK PROSTE ZJAWISKO JAK KRÓLESTWO BOGA

PROSZĘ PRZYNAJMIEJ ANALIZOWAĆ CO WAMI KIERUJE PODĄŻAJĄC ZA MNĄ MESJASZEM ŻYDOWSKIM
FRYŚ MIROSŁAW ŻE TO NIE WY LECZ WOLA BOGA WAMI KIERUJE
OŻYJCIE W MOIM CIELE

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I

I PRZEMIENI SIĘ W ŻYDA PRAWDZIWEGO
JACOB ROTHSCHILDIZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY


REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ                                                   
W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU ROSYJSKIM ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘK R Ó L   J E R O Z O L I M YŚ C I A N A   P Ł A C Z U   J E R O Z O L I M A

3   D N I

WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OSOBOM

SAM MESJASZ WRĘCZY KOPERTY Z ULOTKĄGWIAZDA


KTO BY POMYŚLAŁ ŻE TE ULOTKI W TECZCE


ZAPOCZATKUJĄ NOWĄ CYWILIZACJĘ

Ś   W   I   A   T      Ż   Y   D   O   W   S   K   I


WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
N     I     E     Z     W     Ł     O     C     Z     N     I     E


PO WYLĄDOWANIU W TEL AWIWIE I W JEROZOLIMIE WSIĄDĘ W TAKSÓWKĘ

I WSZYSTKIE SYNAGOGI ODWIEDZĘ I W FORMIE WYDRUKOWANEGO PROGRAMU

OD GÓRY 2 CM WRĘCZĘ RABINOM Z INFORMACJĄ O PRZYJŚCIU

M E S J A S Z A   Ż Y D O W S K I E G O   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

I ZAPROSZENIU NASTĘPNEGO DNIA POD ŚCIANĘ PŁACZU


N A   U R O C Z Y S T E   O F I C J A L N E

POJAWIENIE SIĘ NA ŚWIECIE

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

JAKO TEN MESJASZ PRAWDZIWY


BEIT DANIEL SYNAGOGUE REFORM JUDAISM W TEL AWIWIEW TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU ROSYJSKIM ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

WIELKA SYNAGOGA W JEROZOLIMIE


SYNAGOGA HURVA W JEROZOLIMIE


SYNAGOGA CYMBALISTA W TEL AWIWIE


WIELKA SYNAGOGA CHASYDÓW Z BEŁZA W JEROZOLIMIE


SYNAGOGA HEEICHAL YEHUDA W TEL AWIWIE


SYNAGOGA HECHT W JEROZOLIMIE


THE DUSHINSKY SYNAGOGUE W JEROZOLIMIE   

   

   

                                                      
INFORMACJA JEST EMBRIONEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ
NIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA


PODŚWIADOMOŚĆ DZIAŁA NA NASZĄ KORZYŚĆ

ŚWIADOMIE BĘDZIEMY STEROWAĆ PROCESEM

AKCEPTACJI FAKTU IŻ III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

JEST WAŻNĄ POTRZEBĄ INWESTYCYJNĄ ŚWIATA


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


WSZYSTKIE SPRAWY ŻYDOWSKIE Z GOJAMI ZAŁATWIAMY SPOSOBEM

I WYŁĄCZNIE PO ŻYDOWSKU TO BARDZO WAŻNE
M A   W K R A Ś Ć   S I Ę   W   TERAŹNIEJSZY   Ś W I A T


O BANKIERACH O FRYŚ MIROSŁAW

O ROZPOCZĘCIU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TAK POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

    

I N F O R M A C J I   Z B U R Z Y Ć   S I Ę   N I E   D A

PRZYGOTUJE TEREN POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


R   O   Z   P   O   W   I   A   D   A   J   C   I   E


GOJ TO ŻADEN PRZECIWNIK

TAK GOJA WYMANEWRUJEMY ŻE BĘDZIE PO NASZEMU

TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIA BĘDZIE ODBUDOWANAO MESJASZU ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW

O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NA CAŁY ŚWIAT

T O   F A Z A   1


N E U T R A L N Y   J A K   S Z W A J C A R I A
NA POCZĄTEK W ŚWIAT PÓJDĄ INFORMACJE

TO WY ŻYDZI MACIE JE ROZNIEŚĆ PO ŚWIECIEŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE


20 TYS. PROTESTUJACYCH, GRANICE IZRAELA, 28.09.2018                             S   Z   O   K   U   J   Ą   C   Y   M      W   R   Ę   C   Z

STAWIAJĄC ŚWIAT W OSŁUPIENIU

POSTAĆ

FUNKCJA

MESJASZ


KTÓRY KRAJ MA MESJASZA


TO JEST DROGA DO RZĄDU ŚWIATOWEGO

I ŻĄDZIĆ CAŁYM ŚWIATEM


JEDEN BÓG

JEDNE WARTOŚCI DLA CAŁEGO ŚWIATA

UJEDNOLICENIE WARTOŚCI

I ODDANIE DO LAMUSA PSEUDOWARTOŚCI
WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE


R O Z L E G Ł E     P R Z Y M I E R Z EZ

TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAK   R   A   J   Ó   W       A   R   A   B   S   K   I   C   H

WAHADŁO PRZECHYLIŁO SIĘ NA KORZYŚĆ ŻYDÓW


R O Z L E G Ł E     P R Z Y M I E R Z EZ

TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ


SOJUSZ KTÓRY BĘDZIE PODLEGAŁ CODZIENNEMU SPRAWDZANIU

CZY JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEZ GRUPY ROBOCZE

TYLKO TAKI SOJUSZ PRZEJRZYSTY KLAROWNY

PODLEGAJACY SPRAWDZANIU ROSJANIE PRZYJMĄ


ROSJANIE JUŻ ZACHODOWI NIE UFAJĄ

BYŁO NIE OSZUKIWAĆ


DIABEŁ NIENAWIDZI ŻYDÓW I III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ NIGDY DIABEŁ NIE ODBUDUJE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ CZYLI PRZEMOC WOJNY AGRESJA OSZUSTWO TO NIE DROGA DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


BÓG KOCHA ŻYDÓW I III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ I TYLKO UCZCIWYM PRZYMIERZEM LOGIKĄ POKOJOWO W DOBRYM ZNACZENIU MANIPIULACJĄ GOJAMI ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ DOPROWADZI DO ZABLOKOWANIA IRANU JEDNOCZEŚNIE TURCJA ZOSTANIE OSAMOTNIONA BEZ WSPARCIA ROSJI RESZTA NALEŻY DO AMERYKAŃSKICH WPŁYWÓW POLITYCZNYCH CZYLI TYLKO DZIĘKI ROSJI MOŻEMY UZYSKAĆ CZASY GDY BĘDZIEMY MOGLI ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ


W WIELU SPRAWACH NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH OTWORZY NAM PRZEWAGĘ W NEGOCJACJACH BY OSIĄGNĄĆ CEL ŻYDOWSKI NA ŚWIECIE AZJA ŚRODKOWA AZJA WSCHODNIA CHINY TO SPOKOJNE REGIONY ALE JUŻ KOREA PÓŁNOCNA ZNOWU POTRZEBUJEMY ROSJI OSIĄGNIĘCIE ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO BEZ ROSJI SIĘ NIE UDA ZROZUMIENIE TEGO PRZYBLIŻY NAS DO PRAWDZIWEGO PRZYMIERZA Z ROSJĄ


KILKA MIESIĘCY PO INAUGURACJI

W   J E R O Z O L I M I E

JAKO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

OBIECANY MAM ZALEGŁY

L O T   D O   S T R A T O S F E R Y

PAMIĘTAM DO ROZLICZENIA

PO ROZPADZIE ZSRR GDY WYCIĄGNIEMY WNIOSKI

OKAŻE SIĘ ŻE TO NIE BYŁA KLĘSKA

TYLKO PIERWSZY KROK DO ZBUDOWANIA

JESZCZE POTĘŻNIEJSZEJ ROSJIKIM TRZEBA BYĆ BY NIE KOCHAĆ ROSJI I ROSJAN

R O S J A   T O   D U S Z A   Ś W I A T A

BY PRZYJAŹNIĆ SIĘ Z ROSJĄ ROSJANAMI

TRZEBA DOROSNĄĆ DO NICH

TRZEBA BYĆ PRAWDZIWYM ICH PRZYJACIELEM A ODWDZIĘCZĄ SIĘ


ŚWIAT MUSI MIEĆ OJCA SUROWY JAK ŻYD

I MATKĘ KOCHANĄ JAK ROSJA


I NA TYM OPRZEMY PRZYMIERZE

ROSJA ZNOWU STANIE SIĘ MOCARSTWEM
R O S J A   I   R O S J A N I ECZY CHCEMY STRACIĆ ROSJĘ TAKĄ JAKĄ ZNAMY

JEŻELI NIE TO WSZYSTKIE KRAJE MUSZĄ SIĘ ZASTANOWIĆ

CO BY BYŁO GDYBY TAKA ROSJA ZNIKNĘŁA


ZBYT DUŻE DAWKOWANIE KAPITALIZMU

A JEDNOCZEŚNIE BRAK PRAWDY W NARODZIE ROSYJSKIM

JAK PIĘKNE TO MOCARSTWO I ZJAWISKOWE I LUDZIE


CHROŃMY ROSJĘ PRZED ZBYT DUŻYM WSTRZYKIWANIEM

KAPITALIZMU W DUSZĘ ROSJI BO JĄ STRACIMY

CHROŃMY ROSJĘ JAK WŁASNĄ MATKĘ

ŻYCZLIWOŚĆ I POMOC NASZA BY ROSJA MOGŁA

TRWAĆ TAKA JAKA JEST
P O D Ł O Ż E   K A M I E Ń   W Ę G I E L N Y

D L A   M O C A R S T W A   R O S J I
ODBUDUJE MOCARSTWO JESZCZE WIEKSZE NIŻ ZSRR

NARÓD ROSJI DOSTANIE KAMIEŃ WĘGIELNY

SPOSÓB POD ODBUDOWĘ DUCHOWĄ MOCARSTWA

MICHAIŁ GORBACZOW NIGDY NIE POWINIEN BYĆ PRZYWÓDCĄ ZSRR

ORAZ BRAK KAMIENIA WĘGIELNEGO W NARODZIE

DOPROWADZIŁO DO PĘKNIĘĆ WEWNĘTRZNYCH

USUNIEMY OBA CZYNNIKI I OD NOWA ZBUDUJEMY ROSJĘ

NAJPIERW MOCARSTWO DUCHOWE ZBUDUJEMY

SAMOISTNIE ZACZNIE WYRASTAĆ

NA SOLIDNYCH PODSTAWACH MOCARSTWO MATERIALNENIE JEST PROBLEMEM

Ż   E       I   S   T   N   I   E   J   E       W   R   Ó   G

PROBLEMEM JEST ŻE BYLIŚMY TAK SŁABI

ŻE WRÓG NAS NARUSZYŁ


DZIĘKUJMY BOGU ŻE NA ŚWIECIE SĄ NASI WROGOWIE

DZIĘKI WROGOM MODERNIZUJEMY SIĘ

WYCIAGAMY WNIOSKI DOSZKALAMY SIĘ

TO NATURALNY MECHANIZM WYTWARZANIA DOSKONAŁOŚCIPO ROZPADZIE ZSRR GDY WYCIĄGNIEMY WNIOSKI

OKAŻE SIĘ ŻE TO NIE BYŁA KLĘSKA

TYLKO PIERWSZY KROK DO ZBUDOWANIA

JESZCZE POTĘŻNIEJSZEJ ROSJI


TO SAMO DOTYCZY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ JEJ ODBUDOWY

ORAZ STWORZENIE ŚWIATA IMPERIUM ZYDOWSKIEGO

GDY ZROBIMY PIERWSZE KROKI W ODBUDOWIE

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ POZYSKAMY DOŚWIADCZENIE

ORAZ WYCIĄGNIEMY WNIOSKI KTÓRYCH DZISIAJ

NIE WIDZIMY A KTÓRE NA PEWNO WYJDĄ


BĘDZIEMY DOSKONAŁYM MECHANIZMEM KTÓREMU

NIC NIE STANIE JUŻ NA PRZESZKODZIE

ALE MECHANIZM MUSI IŚĆ DO PRZODU SZKOLIĆ SIĘ


PODZIĘKUJMY BOGU ŻE NA ŚWIECIE JEST WRÓG

BO CO BYŚMY BEZ NIEGO ZROBILI

A JAK JUŻ BĘDZIEMY DOSKONALI UNICESTWIMY WROGA

ALE NA RAZIE NIECH PRACUJE DLA NAS


LUDZIE ROSJI MUSZĄ WIEDZIEĆ

DLACZEGO MAJĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RESZTY ŚWIATA

I DLACZEGO TAK DUŻO POŚWIECAJĄ

WE WŁASNYM ŻYCIU BY SIĘ RÓŻNIĆ

LUDZIE ROSJI MUSZĄ WIEDZIEĆ O CO WALCZĄ

INACZEJ SIĘ NIE DA


ROZLEGŁE PRZYMIERZE ROSJI Z IZRAELEM


PRZYGOTOWYWALIŚMY OD 9 LAT

ROZPOWIEDZCIE O TYM MOI ŻYDZI

NIECH TA NIEFORTUNNA INFORMACJA DLA ARABÓW

I ISLAMISTÓW NIECH DO NICH DOTRZE


AMBASADA ROSJI W TEL AWIWIE


N A J W I Ę K S Z Y   P R O B L E M


NAJWIĘKSZY PROBLEM TO TO ŻE ROSJANIE

UWIERZYLI W DOBRE INTENCJE ZACHODU 1989 SZWAJCARIA

OSOBY KTÓRE WPROWADZIŁY W BŁĄD ROSJAN

ZOSTANĄ SUROWO UKARANE


ROSJANIE JUŻ NIE DADZĄ SIĘ NABRAĆ ZACHODOWI

POLITYKA KARTY NA STÓŁ

SYSTEMATYCZNE ROZLICZANIE ZAWARTEGO PRZYMIERZA

CZY OBIE STRONY TRZYMAJĄ SIĘ USTALEŃ

I NIE DARUJĄ KONIA TROJAŃSKIEGO

JAKO DAR DLA MOCARSTWAWSZYSCY NAUCZĄ SIĘ TERAZ SZANOWAĆ ROSJAN

KONIEC WASZYCH GIEREK KTÓRE Z DALEKA WIDAĆ


DOPROWADZI DO SOJUSZY NA

RZECZ ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO


       
        MIROSŁAW FRYŚ                                       WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ PUTIN

                      MIROSŁAW FRYŚ                                                       SIERGIEJ WIKTOROWICZ ŁAWROWMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z MOJEGO POWODU ZNIKNIE TA KOPUŁA


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAK   R   A   J   Ó   W       A   R   A   B   S   K   I   C   H

WAHADŁO PRZECHYLIŁO SIĘ NA KORZYŚĆ ŻYDÓW


R O Z L E G Ł E     P R Z Y M I E R Z EZ

TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ
BEZ ROSJAN JESTEŚCIE OSŁABIENI WYZNAWCY ISLAMU
TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ

ZMARTWIĘ WAS ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY

NASTĘPNE 5 RUCHÓW NALEŻY DO NAS
MOGLIŚMY ZACHOWAĆ ZASADY FAIR PLAY LECZ TO DOTYCZY

WYŁACZNIE UKŁADU MIĘDZY DŻENTELMENAMI


     

     NA UKŁADZIE Z ARABIĄ SAUDYJSKĄ


UPOMINAM 17-TU Z 19-TU ZAMACHOWCÓW

NA SYMBOL ZACHODNICH WARTOŚCI

W O R L D   T R A D E   C E N T E R

POCHODZIŁO Z ARABII SAUDYJSKIEJ
TEHERAN

TEHERAN

TEHERAN


Z  A  C  Z  N  I  E     S  I  Ę     N  I  E  P  O  Z  O  R  N  I  E     W     M  A  Ł  Y  M     K  R  A  J  U

W     I   N   N   E   J     C   Z   Ę   Ś   C   I     Ś   W   I   A   T   A     K   O   N   F   L   I   K   T


                             

ALE OSTATECZNIE WSZYSTKIE NARODY ZWRÓCĄ SIĘ PRZECIWKO

I Z R A E L O W I

W     P   R   Z   Y   S   Z   Ł   O   Ś   C   I     T   O     Z   D   A   R   Z   E   N   I   E     C  Z  E  K  A


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

JEST PO TO BY ZMIENIĆ BIEG ZDARZEŃPRZEPRACOWANY OD DZIŚ BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ

N A   C Z A R N Y   S C E N A R I U S Z

W PRZYSZŁOŚCI DOSŁOWNIE UNICESTWI GO


U N I C E S T W I   G O

N I E   M A   M R O K U   T A M   G D Z I E   Ś W I A T Ł O

I   N I E   M A   Ś W I A T Ł A   T A M   G D Z I E   M R O K


JEDNO WYPIERA DRUGIE


I MY REALIŚCI PRACUJEMY BY ZŁE ZDARZENIA DLA IZRAELA

I ŻYDÓW ZASTAPIĆ DOBRYMI ZDARZENIAMI


TEHERAN


ROZLEGŁE PRZYMIERZE   R O S J I   Z   I Z R A E L E MNIECH   W Ł A D Z E   W   T E H E R A N I E   POMYŚLĄ

WY RAZ ZAATAKUJECIE IZRAEL

A W ODWECIE


WSZYSTKIE WASZE KOBIETY CAŁE WASZE PAŃSTWO IRAN

RAZ A DOBRZEZ POWIERZCHNI ZIEMI


MY ŻYDZI DUŻO PRZEŻYJEMY DUŻO UMIEMY ZNIEŚĆ

NIE RAZ COŚ TRACILIŚMY I NIE LUBIMY


JAK KTOŚ NAS STRASZY JAK WY W IRANIE


OBYŚCIE SIĘ W KOŃCU NIE PRZELICZYLI


PRAWDZIWE ŻYDOSTWO RODU DAWIDOWEGO

JEST NA CAŁYM ŚWIECIE DOBRZE UKRYTE

U NAS ŻYDÓW JEST UŁOŻONE TO W SYSTEMIE KRĘGÓW

CZYLI TO CO WIDZICIE TO WY WIDZICIE


ATAKUJĄC IZRAEL MYŚLICIE ŻE ATAKUJECIE ŻYDÓW


ALE PRAWDZIWI ŻYDZI SĄ GDZIE INDZIEJ

NIE JESTEŚMY TAK NAIWNI


MY ŻYDZI SIĘ ODRODZIMY

A WY IRAŃCZYCY JUŻ NIE

TO KTO WYGRA


JEST 13 KRĘGÓW ŻYDOSTWA A W ŚRODKU JEST RÓD DAWIDOWY

JAK ŚWIAT CHCIAŁBY SIĘ DO NICH DOBRAĆ


PRZECIEŻ MY ZABEZPIECZYLIŚMY PO TO KRĘGAMI

BYŚCIE NIE MOGLI SIĘ DOBRAĆ WIĘC ŻYDOSTWA

NIGDY NIE DACIE RADY ZNISZCZYĆ
GDY JUŻ BEDZIE STWORZONE KRÓLESTWO BOGA TU NA ZIEMI PAMIETAJCIE ŻE DALEJ
BĘDZIECIE MIELI GRZECH W SOBIE LUDZIE BĘDĄ MIELI DALEJ PEWNE SKŁONNOŚCI

UMYSŁ JEST DLA SIEBIE SIEDZIBĄ
MOŻE SAM W SOBIE PRZEMIENIĆ
PIEKŁO W NIEBIOSA, A NIEBIOSA W PIEKŁO

JOHN MILTON Z KSIĄŻKI "RAJ UTRACONY"


CZŁOWIEK TO INDYWIDUALNOŚĆ NIEPOWTARZALNA
ŚMIERTELNA FIZYCZNIE I DUCHOWO
JEDYNY SPOSÓB UZYSKANIA NIEŚMIERTELNOŚCI
TO WALKA O WYSOKIE IDEAŁY

JOHN MILTON Z TRAKTATU "AREOPAGITICA"


WALCZCIE O MIŁOŚĆ O PRAWDĘ O KRÓLESTWO BOGA ONO JEST NAPRAWDĘ


GDY ZDECYDUJECIE SIĘ JEDNAK ZADOWOLIĆ W ŻYCIU NIE AUTENTYCZNYMI LUDŹMI NIE AUTENTYCZNĄ MIŁOŚCIĄ W KTÓRYMŚ MOMENCIE ŻYCIA CZY TO MATERIALNIE CZY DUCHOWO PONIESIECIE DUŻE NA OGÓŁ KOSZTA ZOSTANIECIE SAMOTNI Z NICZYMBĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU


CZŁOWIEK MAŁA MRÓWKA MA IDEALNY MECHANIZM W SOBIE WTEDY GDY WYZNAJE SUROWY KAPITALIZM MRÓWKA SOCJALISTYCZNA TO SIĘ NIE MOŻE UDAĆ


TAM GDZIE NIE MA MIŁOŚCI ZRÓBCIE TAK BY BYŁO PIEKŁO

MIŁOŚĆ ZBYT CZĘSTO BYŁA PODRABIANA PRZEZ LUDZKOŚĆ
TO SIĘ MUSI SKOŃCZYĆ
CZY JUŻ W OGÓLE NIE WIECIE CZYM JEST MIŁOŚĆ


INTUICJĘ STRACILIŚCIE


MIŁOŚĆ TO BEZPIECZEŃSTWO MATERIALNE I PRAWDA WKOŁO CIEBIE NIEDŁUGO SAMEGO DIABŁA NAZWIECIE MIŁOŚCIĄ CHYBA CAŁKIEM ZAPOMNIELIŚCIE CO OZNACZA SŁOWO MIŁOŚĆ

GDY NIE OTACZA WAS MIŁOŚĆ OTACZAJĄ WAS ZWIERZĘTA DWUNOŻNE


WOLNOŚĆ MIŁOŚĆ NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA GDY MAJĄ TO NA WŁASNOŚĆ
ROZPOWSZECHNI SIĘ TO I NIE ODDADZĄ JAK SMARTFONYNadzór projektu MSUwos.JESTEŚMY PIERWSZYMI LUDŹMI W EUROPIE NA ŚWIECIE KTÓRZY DOŻYJĄ

1 2 0   L A T

W ZDROWIU BOGACTWIE MATERIALNYM SZCZĘŚCIU

PO CZYM WNIOSKUJĘ MOJĄ TEZĘ

1 1 6   L A T

ZMARŁA NAJSTARSZA KOBIETA W EUROPIE

ANA VELA PODCZAS 110. URODZIN

PO FAKTACH MOŻNA ZOBACZYĆ GDZIE CI 120-LATKOWIE GDYBY ŻYLI
ZGODNIE Z TYM CO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW TWIERDZI

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWK R Ó L E S T W O   B O G AB A N K I E R Z Y

BĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU
WSZYSCY ŻYJĄCY LUDZIE TU NA ZIEMII W TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

SA WINNI BOGU TWORZYĆ KRÓLESTWO BOGA SWOIMI CZYNAMI

MENTALNOŚCIĄ STOSUNKAMI MIEDZYLUDZKIMI


S P I S E K   Z Ł A   P R Z E C I W K O   Ż Y C I U


POLEGAŁ


ZACZELI SIĘ KŁÓCIĆ NIENAWIDZIEĆ NIE WIERZYĆ W NIC CHOROWAĆ

PRZEDWCZEŚNIE UMIERAĆ ROZWODZIĆ SIĘ UPADAĆ MORALNIE MATERIALNIE

ZACZELI SIĘ OSZUKIWAĆ NAWZAJEM DO TEGO STOPNIA ŻE TWIERDZĄ ŻE

MÓWIENIE PRAWDY JEST NIEZRĘCZNE CZYLI TOTALNE KŁANIANIE SIE DIABŁU


TAKICH LUDZI BYŁO CORAZ WIĘCEJ I ZACZELI TWORZYĆ ŻYCIE WKOŁO

GDY PRZYBRAŁO TO CORAZ WIĘKSZĄ SKALĘ WŚRÓD LUDZI


D I A B E Ł   N A Z W A Ł   S I Ę   Ż Y C I E M


T Y M   J E S T E M   Ż Y C I E M   J E S T E M


DIABEŁ CHCIAŁ ŻEBYŚMY ZAPOMNIELI O MIŁOŚCI

PRAWDZIE BOGACTWIE MATERIALNYM ZDROWIU SZCZĘŚCIU

O WYŻSZYCH UCZUCIACH CO CHARAKTERYZUJE CZŁOWIEKA PRAWDZIWEGO

NIGDY W DZIEJACH ŚWIATA NIE BYŁO JESZCZE ŻE DIABEŁ NAZWAŁ SIĘ ŻYCIEM
CZŁOWIEK MA OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO BOGA

CZŁOWIEK MA OBOWIĄZEK BYĆ BOGATYM MATERIALNIE TU NA ZIEMI

CZŁOWIEK MA BYĆ SZCZĘŚLIWY KAŻDEGO DNIA TU NA ZIEMI

NAPRAWDĘ OŚWIECONY CZŁOWIEK BĘDZIE SZCZĘŚLIWY

WIEDZA O ŻYCIU I POSTAWACH LUDZKICH NIE BĘDZIE WPŁYWAŁA NA JEGO HUMOR


PAMIĘTAJMY ŻE PO 30-TYM ROKU ŻYCIA KOŃCZY SIĘ NATURALNY

POJEMNIK BIOLOGICZNY W CZŁOWIEKU ODPOWIADAJACY ZA SZCZĘŚCIE

PO 30-TCE TRZEBA MIEĆ JUŻ WIEDZĘ CZYM JEST ŻYCIE JAK FUNKCJONUJE ORGANIZM

ORAZ OTOCZENIE PO 30-TCE TRZEBA MIEĆ POWÓD DO UŚMIECHU


RODZAJ LUDZKI


PILNIE WSTRZYMAĆ


PILNIE WSTRZYMAĆ NATURALNY PROCES OBSERWACJI I WZOROWANIA SIĘ NA OTOCZENIU

CORAZ WIĘCEJ LUDZI CHORUJE NA RAKA WYLEWY WYPADKI KOMUNIKACYJNE

2-LETNI ZWIĄZEK PARTNERSKI TO POWÓD JUŻ DO ROZSTANIA

CORAZ WIECEJ DEPRESJI ORAZ UPADKU MATERIALNEGO

KAŻĄ NAM WIERZYĆ ŻE TAK WYGLĄDA ŻYCIE

TAK WYGLĄDA ŻYCIE GDY SIĘ ŹLE W ŻYCIU ROBI

I WSZYSTKO I WSZYSTKICH NIENAWIDZI


DIABEŁ CHCIAŁ ŻEBYŚMY ZAPOMNIELI O MIŁOŚCI

PRAWDZIE BOGACTWIE MATERIALNYM ZDROWIU SZCZĘŚCIU

O WYŻSZYCH UCZUCIACH CO CHARAKTERYZUJE CZŁOWIEKA PRAWDZIWEGO

NIGDY W DZIEJACH ŚWIATA NIE BYŁO JESZCZE ŻE DIABEŁ NAZWAŁ SIĘ ŻYCIEM
ŻYCIE 120 LAT W SZCZĘŚCIU BOGACTWIE BEZ NIESZCZĘŚĆ Z MIŁOŚCIĄ

OTACZAJĄCA PRAWDA WŚRÓD PRZYJACIÓŁ RODZINY PORZĄDEK UZYSKANY PRZEZ SCHEMATY

TYM JEST ŻYCIE JAKIE BÓG DLA CZŁOWIEKA STWORZYŁ I NIKT WIĘCEJ

NIE BĘDZIE NAM WMAWIAŁ CHORE JAKIEŚ OTOCZENIE CZYM JEST ŻYCIE

DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

DŁUGOŚĆ ŻYCIA 120 LAT PRZECIĘTNIE

NIE CHORUJEMY NA RAKA 2 X WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMYDO OSTATNIEJ GODZINY ŻYCIA

KAŻDEGO DNIA MAMY OBOWIĄZEK BYĆ SZCZĘŚLIWI I KOCHAĆ ŻYCIE DO KOŃCA ŻYCIA


M A   N A M   S I Ę   C H C I E Ć


POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE W ZNACZNYCH ILOŚCIACH TO POŻYTECZNA DLA NASZEGO ŻYCIA I CIEKAWA ZABAWA JEŻELI PRZESTAŁO CI SIĘ CHCIEĆ TO ZNACZY ŻE JUŻ NIE JESTEŚ ZDROWY PSYCHICZNIE NA TYM POLEGA GRA GRA JEDYNA SŁUSZNA GRA DLA DŻENTELMENÓW


PRZYKŁADNE I BOGATE MATERIALNIE ŻYCIE

TO ŻYCIE GRA DLA PRAWDZIWYCH DŻENTELMENÓW

MIĘDZY CHCIEĆ A NIE CHCIEĆ TO MIEĆ LUB NIE MIEĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UDANE ŻYCIE

TO CZŁOWIEK SWOIM ISTNIENIEM GENERUJE STRATY LUB ZYSK MATERIALNY


C H C E M Y   J Ą

CHCEMY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

JEŻELI CHCEMY TO JĄ BĘDZIEMY TERAZ MIELI

PODŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKA DZIAŁA W UROCZY SPOSÓB

Z PRAGNIEŃ DO CZYNÓW

         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


NAJPIERW MUSI BYĆ TO DLA NAS WARTOŚĆ POTEM WYSTARCZY TEGO CHCIEĆ KTO NAS WTEDY ZATRZYMA BY TO POZYSKAĆ PROSTE MECHANIZMY WYSTRCZY JE STOSOWAĆ A WSZYSTKO POWSTAJE

P R O S T E   M E C H A N I Z M Y
REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJPRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄBĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU

WE WPROWADZANIU ŚWIATA SPRAWIEDLIWEGO

ZASKOCZY NAWET MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE


B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNYM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A W


JACOB ROTHSCHILD

GDY SIĘ OBJAWI LUDZIE PÓJDĄ ZA NIM

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POWSTANIE NIEZALEŻNA SIŁA POLITYCZNA

I   N I K T   Z   T Y M   N I C   N I E   Z R O B I


LEPIEJ OD RAZU BYĆ PRZYCHYLNYM TEJ NOWEJ WŁADZY

PONIEWAŻ JEŻELI JEST PRAWDZIWA I ŻYDOWSKA

TO PO WIEKI PAMIĘTLIWA I NIE WYBACZAJĄCA

ŚWIAT MUSI BYĆ SPRAWIEDLIWY I ZA SWOJE CZYNY TRZEBA PŁACIĆT O   S I Ł A   P O L I T Y C Z N AISTNIEŃ LUDZKICH


N O W A   S I Ł A   P O L I T Y C Z N A

KAŻDY BĘDZIE MUSIAŁ LICZYĆ SIĘ Z NAMI


W PIERWSZYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W JEROZOLIMIE

M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W

T   H   E       K   I   N   G   D   O   M       O   F       G   O   DMOC ŻYDOWSKIEGO RZĄDU ŚWIATOWEGO


TWÓRZMY ARMIĘ BOGA TWÓRZMY KRÓLESTWO BOGA

NA RESZTĘ ZABRANIAM OGLĄDAĆ SIĘ

NIC TO DO SPRAWY NIE WNIESIE

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD
N A   P O C Z Ą T K U   5 0 0  0 0 0   (P I Ę Ć S E T   T Y S I Ę C Y)

Z CHWILĄ OBJAWIENIA SIĘ W JEROZOLIMIE

D O C E L O W OMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

K R Ó L E S T W O   B O G AB A N K I E R Z YA U T O N O M I A   R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G OZ CAŁYM SZACUNKIEM DO WSZYSTKICH SIŁ DZIŚ RZĄDZĄCYCH RZĄDÓW POLITYKÓW PAŃSTW

BYŚMY MOGLI POKAZAĆ INNĄ JAKOŚĆ RZĄDZENIA WPROWADZIĆ MUSIMY STANOWCZO

I KONSEKWENTNIE AUTONOMIĘ RZĄDU ŚWIATOWEGO


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   W   J E R O Z O L I M I E


POD PRZEWODNICTWEM MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW ODBIERZE RZADY RZĄDOM DZIŚ FUNKCJONUJĄCYM NA ŚWIECIE DO 1/3 DZISIEJSZEJ WŁADZY USZCZUPLIMY KOMPETENCJE W KTÓRYCH RZĄDY BĘDĄ MOGŁY SIĘ PORUSZAĆ WEDLE SWOICH NARODÓW MĄDROŚĆ I BLASK RZĄDU KTÓRY BĘDZIE PŁYNĄŁ Z JEROZOLIMY POZWOLI NAM WPROWADZIĆ NA ŚWIECIE ZMIANY
    


GWIAZDA


K R Ó L E S T W O   B O G AB A N K I E R Z Y

    
POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT

K R Ó L E S T W O   B O G A


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWK R Ó L E S T W O   B O G ABEZ POPRAWEKMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z MOJEGO POWODU ZNIKNIE TA KOPUŁA


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAK   R   A   J   Ó   W       A   R   A   B   S   K   I   C   H

WAHADŁO PRZECHYLIŁO SIĘ NA KORZYŚĆ ŻYDÓW


R O Z L E G Ł E     P R Z Y M I E R Z EZ

TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAB A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY

REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S

OŻYJCIE W MOIM CIELE

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I

I PRZEMIENI SIĘ W ŻYDA PRAWDZIWEGO


DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ M.IN. SOCJALIZM

DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ TRWANIA ŚWIATOWEGO ANTYSEMITYZMU

ZDŁAWIĆ PRZYCZYNĘ

       
            KAROL MARKS                           FRYDERYK ENGELS                                                                                                      


UNICESTWIĘ POMYSŁ TYCH LUDZI JAK ZDŁAWIĆ BIEDĘ WŚRÓD NIEZARADNYCH


ŻYJĄC W SOCJALIŹMIE NIE MOŻECIE TĘSKNIĆ ZA TYM CO W KAPITALIŹMIE


ŻYJĄC W KAPITALIŹMIE NIE MOŻECIE TĘSKNIĆ ZA TYM CO W SOCJALIŹMIE


LUDZKOŚĆ MUSI BYĆ POINFORMOWANA O SKUTKACH ŻYCIA

W RÓŻNYCH SYSTEMACH GOSPODARCZYCH I JAKIE

PONIOSĄ KONSEKWENCJE WYBIERAJĄC OWY SYSTEM


MODEL ŻYCIA CZŁOWIEKA W SOCJALIŹMIE W RODZINIE WE WSPÓŁPRACY POKOLENIOWEJ

MODEL ŻYCIA CZŁOWIEKA W KAPITALIŹMIE W RODZINIE WE WSPÓŁPRACY POKOLENIOWEJ

KAPITALIZM WZBOGACONY O WSPÓŁPRACĘ POKOLENIOWĄ


U N I C E S T W I Ę   Ś W I A T O W Y   S O C J A L I Z M


DOROŚLI MOGĄ BYĆ TYLKO WTEDY SOCJALISTAMI

GDY NIE BĘDĄ POSIADAĆ DZIECI


DZIECI SĄ NIEWINNE ŻE POSIADAJĄ LENIWYCH NIEZARADNYCH RODZICÓW

SKAZUJĄCYCH ICH NA BIEDĘ MATERIALNĄ

NIE POZWOLĘ SOCJALIZMOWI ISTNIEĆ NA ZIEMI


D Z I E C I   S O C J A L I S T Ó W   R A T U J C I E   S I Ę


         

                                          DZIECI NIE DLA SOCJALISTÓW


TO SKANDAL GDY DZIECKO POMAGA MATERIALNIE RODZICOM

DOROŚLI NIE BĘDĄ UBEZPIECZAĆ SIĘ W TAK NIEMORALNY SPOSÓB

BY ŻEROWAĆ PODSTĘPNIE NA WŁASNYCH DZIECIACH


M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W


       
            KAROL MARKS                           FRYDERYK ENGELS                                                                                                      DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ M.IN. SOCJALIZM
A U T O R Y T E T E M   S W O I M

POZYCJĄ W JEROZOLIMIE

WZYWA LUDZKOŚĆ BY WSTAŁA PRZECIWKO SOCJALIZMOWI

STANOWCZO ZDŁAWIĆ W SZYBKIM TEMPIE SOCJALIZM

Z A B R A N I A M

DŁUŻEJ TOLEROWAĆ SOCJALIZM NA ŚWIECIE


J E Ż E L I   N A P R A W D Ę   Z A L E Ż Y   W A M

BY ZDŁAWIĆ ŚWIATOWY SOCJALIZM TO NIE WYSTARCZY WYŁĄCZNIE ZMIENIĆ USTRÓJ DANEGO KRAJU

PONIEWAŻ SOCJALIZM JEST BARDZO GŁĘBOKO ZAKORZENIONY W MENTALNOŚCI RODZIN ORAZ W

LUDZIACH CAŁYMI POKOLENIAMI MOGĄ PREZEKAZYWAĆ SOBIE BŁĘDNĄ SOCJALISTYCZNĄ MENTALNOŚĆ

MIMO IŻ WYGLĄDA ŻE ŻYJĄ JAK KAPITALIŚCI NIEUCHRONNY POWRÓT POPULISTÓW W KRAJACH

BYŁEGO BLOKU WSCHODNIEGO LUDNOŚĆ W KRAJACH POSTSOCJALISTYCZNYCH MUSI DOKŁADNIE

WIEDZIEĆ CZYM JEST KAPITALIZM I CZEGO PO NIM SIĘ SPODZIEWAĆ JAK I TO BY WIEDZIELI

CO ICH CZEKA W PRZEMIANIE SOCJALISTÓW NA KAPITALISTÓW EDUKACJA I JESZCZE RAZ

EDUKACJA SPOŁECZEŃSTW I NACHALNA INFORMACJA BO SOCJALIZM TO JEST TEŻ NACHALNY OBŁĘD


OBRADY KONGRESU USA NA KAPITOLU

M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W


P R A W D A   O   S O C J A L I Ź M I E

WZYWAM DO KRUCJATY PRZECIWKO SOCJALIZMOWI DZIECI SOCJALISTÓW

POINFORMOWANE CZYM JEST SOCJALIZM OD ŚRODKA ZNISZCZĄ SOCJALIZM

SOCJALIZM TO RAK KTÓRY TOCZY DUSZE I UMYSŁY LUDZKIE PO CO PRACOWAĆ

NAD WŁASNYM ŻYCIEM JAK MOŻNA BYĆ SOCJALISTĄ CHORA MENTALNOŚĆ


         

                                          DZIECI NIE DLA SOCJALISTÓW


D Z I E C I   S O C J A L I S T Ó W   R A T U J C I E   S I Ę


RATUJCIE WŁASNE ŻYCIE I PRZYSZŁOŚĆ

ANALIZUJCIE CZYM JEST SOCJALIZM

DOWIADUJCIE SIĘ DO CZEGO TO DOPROWADZI


BĘDĄ ODCHODZIĆ OD ROZUMU W CORAZ BARDZIEJ BEZCZELNY SPOSÓB

Z POSTAWĄ I CO MI ZROBISZ TO ALBO CHOROBA PSYCHICZNA

ALBO KŁANIANIE SIĘ SAMEMU DIABŁU

WE WPROWADZANIU ŚWIATA SPRAWIEDLIWEGO

ZASKOCZY NAWET MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE


B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNYM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A W


JACOB ROTHSCHILD

GDY SIĘ OBJAWI LUDZIE PÓJDĄ ZA NIM

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POWSTANIE NIEZALEŻNA SIŁA POLITYCZNA

I   N I K T   Z   T Y M   N I C   N I E   Z R O B I


LEPIEJ OD RAZU BYĆ PRZYCHYLNYM TEJ NOWEJ WŁADZY

PONIEWAŻ JEŻELI JEST PRAWDZIWA I ŻYDOWSKA

TO PO WIEKI PAMIĘTLIWA I NIE WYBACZAJĄCA

ŚWIAT MUSI BYĆ SPRAWIEDLIWY I ZA SWOJE CZYNY TRZEBA PŁACIĆT O   S I Ł A   P O L I T Y C Z N AISTNIEŃ LUDZKICH


N O W A   S I Ł A   P O L I T Y C Z N A

KAŻDY BĘDZIE MUSIAŁ LICZYĆ SIĘ Z NAMI


W PIERWSZYM ROKU DZIAŁALNOŚCI W JEROZOLIMIE

M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W

T   H   E       K   I   N   G   D   O   M       O   F       G   O   DMOC ŻYDOWSKIEGO RZĄDU ŚWIATOWEGO


TWÓRZMY ARMIĘ BOGA TWÓRZMY KRÓLESTWO BOGA

NA RESZTĘ ZABRANIAM OGLĄDAĆ SIĘ

NIC TO DO SPRAWY NIE WNIESIEN A   P O C Z Ą T K U   5 0 0  0 0 0   (P I Ę Ć S E T   T Y S I Ę C Y)

Z CHWILĄ OBJAWIENIA SIĘ W JEROZOLIMIE

D O C E L O W O   5 0 0  0 0 0   0 0 0   (P I Ę Ć S E T   M I L I O N Ó W)
A U T O N O M I A   R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G OZ CAŁYM SZACUNKIEM DO WSZYSTKICH SIŁ DZIŚ RZĄDZĄCYCH RZĄDÓW POLITYKÓW PAŃSTW

BYŚMY MOGLI POKAZAĆ INNĄ JAKOŚĆ RZĄDZENIA WPROWADZIĆ MUSIMY STANOWCZO

I KONSEKWENTNIE AUTONOMIĘ RZĄDU ŚWIATOWEGO


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚNAJPIERW MUSI BYĆ OŚWIECONY


GRZECH W NAS JEST ŚMIERTELNY UMIERA WRAZ Z NAMI NIE WYLECZYMY SIĘ Z NIEGO

MOŻEMY GO TYLKO ROZUMIEĆ OPANOWAĆ I NAUCZYĆ SIĘ Z NIM ŻYĆ


MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ ŻYĆ Z NATURĄ LUDZKĄ


A JEDNOCZEŚNIE TWORZYĆ PIĘKNE UCZYNKI

PRZEZ CAŁE ŻYCIEPIĘKNIE ŻYĆ


JAK MĘŻCZYZNA A NIE TCHÓRZ I NIE UCIEKAĆ PRZED SWOIMI ZOBOWIĄZANIAMI FINANSOWYMI

PRZED SWOIMI DZIEĆMI ORAZ POMÓC WYBRANCE ŻYCIA PRZEJŚĆ MATERIALNIE PRZEZ ŻYCIE

MĘŻCZYZNA MUSI BYĆ FACHOWCEM OD POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ALE DO TEGO MUSI BYĆ ŻYDEM Z POGLĄDÓW Z TOKU MYŚLENIARZĄD ŚWIATOWY ORAZ MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW JEST NIEZBĘDNY

I BARDZO POTRZEBNY ŚWIATU PONIEWAŻ LUDZIE I LUDZKOŚĆ

NIE JEST WYEDUKOWANA I OŚWIECONA ORAZ UZBROJONA W PODSTAWOWĄ

WIEDZĘ CZYM JEST CIAŁO GRZECH ORAZ NATURA LUDZKA


BARDZO LUBIĘ SWOJE SPOKOJNE ŻYCIE ALE

CZAS URUCHOMIĆ BOMBĘ INTELEKTUALNĄ W JEROZOLIMIE

Ż A R T Y   S I Ę   S K O Ń C Z Y Ł Y

WYSTARCZY TYLKO TERAZ TO ROZDMUCHAĆ

A UMIEM TO ROZDMUCHAĆ W JEROZOLIMIE NA ŚWIECIE

T O   J E S T   B O M B A   I N T E L E K T U A L N AMOI WTAJEMNICZENI WSPÓŁUDZIAŁOWCY WIEDZĄ CO OZNACZA TE 300$ PROSZĘ NA CAŁE ŻYCIE

ZAPAMIĘTAĆ OPOWIEŚĆ TEL AWIW JEROZOLIMA 300$ PAMIĘTAJCIE

TEGO JESZCZE NIKT NIE OSIĄGNĄŁ NIKT NIE WDROŻYŁ


       


T A  K O P U Ł A  S T O I  N A  Ż Y D O W S K I E J  Z I E M I

NIE TYLKO ZOSTANIE USUNIĘTA ALE JESZCZE

ŻĄDAM ZAPŁATY ZA WYMUSZONĄ DZIERŻAWĘ TERENUNIOSĘ ŚWIATU LIKWIDACJĘ CHORÓB NIESZCZĘŚĆ BIEDY MATERIALNEJ

ŁĄCZĘ ŚWIAT W JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI

JEROZOLIMA STOLICĄ ŚWIATA

POWOŁANY RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKIP R Z Y B L I Ż E N I E   L U D Z K O Ś C I

D O   B O G A

N   I   E   U   N   I   K   N   I   O   N   E

CHOCIAŻ GO NIE WIDAĆ NAUCZYMY SIĘ GO TRAKTOWAĆ

TAK JAKBY MOŻNA BYŁO GO ZOBACZYĆ

USTALIMY ZBIOROWO JAK POSTRZEGAĆ BOGA

JUŻ NIE BĘDZIE TO WASZA PRYWATNA SPRAWA

BO PRYWATNIE DOPASOWALIŚCIE SOBIE GO DO SWOICH POTRZEB

LUDZKOŚĆ ZROBIŁA SOBIE Z NIEGO POSĄŻEK


BŁĄD W MYŚLENIU

KAŻDY Z OSOBNA CZŁOWIEK WYMYŚLAŁ SOBIE BOGA

WEDLE OSOBOWOŚCI I PSYCHIKI JAKĄ POSIADA

BOGA NIE TRZEBA WYMYŚLAĆ

L   E   C   Z       O   D   S   Z   U   K   A   Ć

A JAK ODSZUKAĆ TO DLA TYCH KTÓRZY WIDZĄ I ZROBILI TO DOBRZE

TO WSZYSCY WIDZĄ TO SAMO NAWET GDY SIĘ NIE ZNAJĄ

I NIE SĄ W TYM SAMYM MIEJSCU


BARDZO ŁATWO POZNAĆ LUDZI KTÓRZY O BOGU NIE MAJĄ POJĘCIA

CHARAKTERYZUJĄ SIĘ SĄ NA WSKROŚ NIESPRAWIEDLIWI

NIELOGICZNI MORALNOŚĆ STOSUJĄ WYBIÓRCZO JAK IM PASUJE

OCZYWIŚCIE MAJĄ SWOJĄ WYMYŚLONĄ MORALNOŚĆ

TAKIE JEDNOSTKI TO JEST NIEOKIEŁZNANE ZŁO

WYMYŚLAĆ A ODNALEŹĆ TO CHYBA RÓŻNICA

ZDROWIE STARZENIE SIĘ


DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

DŁUGOŚĆ ŻYCIA 120 LAT PRZECIĘTNIE

NIE CHORUJEMY NA RAKA 2 X WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMY


U Z D R A W I A M   W A S Z E   R O D Z I N Y   P R Z E D   B I E D Ą   M A T E R I A L N Ą


LUDZKOŚĆ BĘDZIE ŻYŁA W PORZĄDKU

ROLE SPOŁECZNE DAM WAM FUNDAMENT


FUNDAMENT ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

CZEGO WASZA DEMOKRACJA ANI POCZUCIE WOLNOŚCI NIE TKNĄ

WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA CO INNEGO ZNACZY U GRZECZNYCH LUDZI

A CO INNEGO OZNACZA U POGUBIONYCH JEDNOSTEK

KTÓRZY UWAŻAJĄ ŻE WSZYSTKO IM WOLNOMAM PROBLEM Z OKREŚLENIEM SZALEŃSTWA W LUDZIACH

TO PRZYPOMINA OPĘTANIE ZBIOROWE PRZEZ JAKĄŚ SIŁĘ


LUDZKOŚĆ CO INNEGO ROBI A CAŁKIEM INNYCH EFEKTÓW W ŻYCIU OCZEKUJE

A GDZIE MATEMATYKA

TO PRZYPOMINA SZALEŃSTWO LUB JAKIEGOŚ RODZAJU OPĘTANIEBRAK MECHANIZMÓW W ŻYCIU

TO BRAK EFEKTÓW W SFERZE FINANSOWEJ LUB RODZINNEJ


NIE MA UCIECZKI PRZED MECHANIZMAMI SĄ TYLKO

KONSEKWENCJE NIE WPROWADZANIA ICH W ŻYCIE

JAPOŃSKA INŻYNIERIA MOTORYZACYJNA


JAPOŃSKA INŻYNIERIA MOTORYZACYJNA MOTOCYKL LUB SAMOCHÓD

PORUSZA SIĘ WYŁĄCZNIE PRZEZ PRAWIDŁOWE MECHANIZMY

Z LUDZKOŚCIĄ JEST TAK SAMO TYLKO MYŚLĄ ŻE MOGĄ WIĘCEJ SOBIE POZWOLIĆ

BRAK MECHANIZMÓW W RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

DOROSŁOŚĆ TO ANARCHIA I PROSTACTWO


Z LUDZKOŚCIĄ JEST TAK SAMO TYLKO MYŚLĄ ŻE MOGĄ WIĘCEJ SOBIE POZWOLIĆ

O P I S   W S P Ó Ł P R A C Y   W   R O D Z I N I E

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM
WSPÓŁPRACUJĄC POKOLENIOWO ZE SWOIMI DZIEĆMI

WYZNAJĄC WARTOŚCI ŻYDOWSKIE NIE MA INNEGO SPOSOBU

INNE POKONYWANIE BIEDY TO MŻONKI


ZASADY ŚRODKI FINANSOWE WYŁĄCZNIE Z OJCA NA SYNA Z OJCA NA SYNA W DÓŁ

POD ŻADNYM POZOREM ANI SPOSOBEM CZY TO W FORMIE PREZENTU SYN LUB CÓRKA

NIE MOŻE PRZEKAZYWAĆ PIENIĘDZY OJCU TO SĄ WARTOŚCI ŻYDOWSKIE RODÓW ŻYDOWSKICH

ŚWIADOME NIE PRZESTRZEGANIE POWYŻEJ PODANCH ZASAD OPINII PUBLICZNEJ

PRZEZ RZĄD ŚWIATOWY W JEROZOLIMIE PRZEZ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYS MIROSŁAW

TO ŚWIADOME DZIAŁANIE PRZECIWKO WŁASNYM DZIECIOM I PRZECIWKO BOGU


TO JEDNO Z WIELU ZASAD WPROWADZANYCH W JEROZOLIMIE PRZEZ
PRZYWRACAM ZNACZENIE SŁOWA MIŁOŚĆ SCHEMAT RODZINY

PRAWDĘ W RODZINIE ORAZ FUNKCJONALNOŚĆ RODZINY

WYSTARCZY SPOKORNIEĆ WRÓCIC DO OBOWIĄZKÓW I PRACY

I WCIELAJCIE W ŻYCIE CI KTÓRZY CHCĄ SIĘ RATOWAĆ

DROGOWSKAZ ZAWARTY W DOMENIEDOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

W JAKI SPOSÓB MESJASZ ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

RZĄD ŚWIATOWY PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ

STRONY POMOCNICZE


O  F  I  C  J  A  L  N  Y     P  R  O  G  R  A  M     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W     D  O  M  E  N  Y:

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM

WWW.KINGOFJERUSALEM.PL

AUTORYZACJA: FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
DLACZEGO NIE MA ODBUDOWANEJ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

DLACZEGO ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE NIE SĄ ZJEDNOCZONE

BO JESTEŚCIE CZĘŚCIĄ ŚWIATA GDZIE NIE MA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

I NIE MA ZJEDNOCZENIA ŻYDÓW

TO PROSTE

WNIOSEK

WBREW SOBIE WSZYSCY MUSICIE SIĘ ZJEDNOCZYĆ

WBREW SOBIE ODBUDOWAĆ III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ


WYSTARZY BYĆ CZĘŚCIĄ ŚWIATA Z ODBUDOWANĄ ŚWIĄTYNIĄ ŻYDOWSKĄ

I ZJEDNOCZONYM ŚRODOWISKIEM ŻYDOWSKIM


POSTAWA CZEKALIŚMY NIE DA SIĘ POSTAWA BIERNA OCZEKUJĄCA

AKTYWNA NIE PROWADZĄCA DO SUKCESU

TO WTEDY JESTEŚCIE WSPÓLNIKAMI STRAŻNIKAMI WRĘCZ

ŚWIATA BEZ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

BEZ ŻYDOWSKIEGO ŚWIATA BEZ BOGA


BÓG MÓWI

NAZWIJMY ZJEDNOCZENIE ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH


DOMEM ZGODY ŻYDÓW


NAZWIJMY LUDZI CHĘTNYCH DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


DOMEM ODBUDOWY ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

BÓG MÓWI

PRZECIEŻ ICH TAM NIE BYŁO I PRZECIEŻ ICH TAM NIE MA

B Ó G   W S Z Y S T K O   W I D Z I

CO INNEGO MÓWICIE CO INNEGO ROBICIE

TO CZYIM WSPÓLNIKIEM JESTEŚCIE DOBRA CZY ZŁA


ROZUMEM ANALIZĄ DIAGNOZĄ


UNICETWMY PROBLEM

DLACZEGO MY ŻYDZI ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE NIE ZJEDNOCZYLIŚMY SIĘ

W CZASACH ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


W NASZYM ŚWIECIE ŻYDOWSKIM WSZYSTKO CO POWSTAJE MA SWÓJ PIERWSZY DZIEŃ

ROZPOCZĘCIA USTALONE WARTOŚCI TOK MYŚLENIA I POKOLENIAMI OD PIERWSZEGO

DNIA PRACUJEMY NAD FORTUNĄ WE WŁASNYM DOMU FINANSOWĄ

TO NIE JEST JEDEN DZIEŃ TO NIE SĄ TYSIĄCE DNI TO SĄ SETKI LAT

CO ZROBIĆ Z GOJAMI CO IM DORADZIĆ OGÓLNIE WAM WSPÓŁCZUJEMY

BO DLA NAS WASZE ŻYCIE JEST STRASZNYM ŻYCIEM

A PRZECIEŻ WIEMY ŻE CUDÓW NIE MA I RACZEJ WE WŁASNYM ŻYCIU

JAKO TAKIEGO POZIOMU MIEĆ NIE BĘDZIECIE


DLATEGO DWA RAZY MOCNO ZASTANÓWCIE SIĘ JAK SPRZECIWIACIE SIĘ

I POPEŁNIACIE BŁĘDY WE WŁASNYM ŻYCIU W TOKU MYŚLENIA

ŚWIAT SPRAWIEDLIWY JAKI BĘDĘ WPROWADZAŁ OPIERA SIĘ O PORZUCENIE

BŁĘDNYCH TOKÓW MYŚLENIA I ZACZĄĆ PRACOWAĆ NAD WŁASNYM ŻYCIEM PO ŻYDOWSKU


M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

F R Y Ś   M I R O S Ł A W


CZĘSTO BUDZĘ SIĘ JAK WY WSZYSCY WKOŁO GDY MAM ZABEZPIECZONE ŻYCIE MATERIALNE

I SWOJEJ RODZINY NA POKOLENIA W PRZYSZŁOŚĆ

JAK CZĘSTO JESTEM WDZIĘCZNY TOKOWI MYŚLENIA ŻYDOWSKIEMU

KRÓLÓW SALOMONA I DAWIDA ŻE JESTEM ŻYDEM A NIE GOJEM


PRZECIEŻ ONI GOJE TEZ ŻYJĄ I ZA WSZYSTKIE BŁĘDY PODWÓJNIE PŁACĄ

W SWOIM ŻYCIU I U NICH TA BAJKA NIE KOŃCZY SIE DOBRZE

CAŁA GRA Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW TO W PEWIEN SPOSÓB

OPIERA SIĘ ŻE RODZAJ LUDZKI IRYTUJE MNIE A JEDNOCZEŚNIE KOCHAM ICH

I CHCĘ PODZIELIĆ SIE TYM CO JA JUŻ WIEM I PRZEKAZAĆ IM RATUJCIE SIĘ

BO NIE MA LITOŚCI NAWRACAJCIE SIĘ NA ŻYDÓW W TOKU MYŚLENIA

W MENTALNOSCI I ZACZNIJCIE PRACOWAĆ NAD WŁASNYM ŻYCIEM BO INNEJ DROGI NIE MATAK TO DZIAŁA TECHNICZNIE


GDY NIE WIERZYCIE WE MNIE

NIE WIERZYCIE W TO CO PISZĘ PRZEJDZIECIE OBOK


GDY WIERZYCIE WE MNIE

UWIERZYCIE W TO CO PISZĘCI KTÓRZY NIE ODDADZĄ MI SZACUNKU

TO BĘDZIE NAWET SPRAWIEDLIWE

NIE DOTYCZYĆ BĘDZIE ICH

OCHRONA BOSKA I ŚWIAT BOSKI

PONIEWAŻ NIE UWIERZĄ W TO CO PISZĘ


Ż A R T Y   S I Ę   S K O Ń C Z Y Ł Y

WYSTARCZY TYLKO TERAZ TO ROZDMUCHAĆ

A UMIEM TO ROZDMUCHAĆ W JEROZOLIMIE NA ŚWIECIE

T O   J E S T   B O M B A   I N T E L E K T U A L N AMOI WTAJEMNICZENI WSPÓŁUDZIAŁOWCY WIEDZĄ CO OZNACZA TE 300$ PROSZĘ NA CAŁE ŻYCIE

ZAPAMIĘTAĆ OPOWIEŚĆ TEL AWIW JEROZOLIMA 300$ PAMIĘTAJCIE


ŻYJĄC JAKO NORMALNY CZŁOWIEK PRZED WYJŚCIEM DO JEROZOLIMY

TEN OKRES ŻYCIA TO TEŻ DOŚĆ DOBRY CZAS W MOIM ŻYCIU


TĄ FLAGĄ NIEDŁUGO CAŁY ŚWIAT BĘDZIE OZDOBIONY

DZIŚ JEŹDZI Z NIĄ M.IN. MAGDA PODKREŚLAM DZIEWCZYNA

JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W ORGANIZACJI

NAWET MOTOCYKL SWÓJ Z SZACUNKIEM OZDABIA GWIAZDĄ DAWIDA

I RESZTY ŚWIATA SIĘ NIE OBAWIA

UCZCIE SIĘ OD NIEJ


FLAGA NA CZARNYM TLE GWIAZDA DAWIDA ZŁOTA LUB SREBRNA OFICJALNY ZNAK

ORGANIZACJI BANKIERÓW W JEROZOLIMIE RZĄDU ŚWIATOWEGO

CZŁOWIEK MA OBOWIĄZKI W STOSUNKU DO BOGA

CZŁOWIEK MA OBOWIĄZEK BYĆ BOGATYM MATERIALNIE TU NA ZIEMI

CZŁOWIEK MA BYĆ SZCZĘŚLIWY KAŻDEGO DNIA TU NA ZIEMI

NAPRAWDĘ OŚWIECONY CZŁOWIEK BĘDZIE SZCZĘŚLIWY

WIEDZA O ŻYCIU I POSTAWACH LUDZKICH NIE BĘDZIE WPŁYWAŁA NA JEGO HUMOR


PAMIĘTAJMY ŻE PO 30-TYM ROKU ŻYCIA KOŃCZY SIĘ NATURALNY

POJEMNIK BIOLOGICZNY W CZŁOWIEKU ODPOWIADAJACY ZA SZCZĘŚCIE

PO 30-TCE TRZEBA MIEĆ JUŻ WIEDZĘ CZYM JEST ŻYCIE JAK FUNKCJONUJE ORGANIZM

ORAZ OTOCZENIE PO 30-TCE TRZEBA MIEĆ POWÓD DO UŚMIECHU


RODZAJ LUDZKI

LUDZIE KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ OPOWIADAJĄ JAKIE JEST ŻYCIE

INFORMUJĄ SIĘ O NIESZCZĘŚCIACH UPADKACH CODZIENNYM ŻYCIU POWTARZAJĄ

TAKIE JEST ŻYCIE TEN SPOSÓB KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ JEST DOBRY

WYŁĄCZNIE WTEDY GDY JEDNOSTKI KTÓRE SIĘ KOMUNIKUJĄ ŻYJĄ W PRAWY SPOSÓB

OSIĄGAJĄ SUKCESY MATERIALNE SĄ SZCZĘŚLIWI BARDZO DUŻY PROBLEM

JEST WTEDY GDY CORAZ WIĘKSZE POŁACIE LUDZKIE SĄ WYPACZONYMI JEDNOSTKAMI

CO PROWADZI DO UPADKU MATERIALNEGO ORAZ ROZPADU RODZIN ONI TEŻ POWTARZAJĄ

ŻE TAKIE JEST ŻYCIE W TEN SPOSÓB ZDROWE JEDNOSTKI LUDZKIE ZARAŻAJĄ SIĘ

CHORĄ WIZJĄ CZYM JEST ŻYCIE I CZEGO OCZEKIWAĆ W ŻYCIU CHORE JEDNOSTKI TWIERDZĄ

ŻE ŻYCIE JEST UPADKIEM FINANSOWYM WSZYSCY WKOŁO SĄ PODLI I W OGÓLE ŻYCIE NIE MA SENSU

CO ZALECAM

DLA ZDROWYCH JEDNOSTEK LUDZKICH ZWRÓCIĆ SIĘ DO ŹRÓDŁA ŻYCIA

ŹRÓDŁO POWIE ŻE JESTEŚ ZOBOWIĄZANY KOCHAĆ ŻYCIE BYĆ BOGATYM MATERIALNIE

A NA CZAS CHOROBY DUŻYCH POŁACI LUDZKICH PRZESTAĆ KOMUNIKOWAĆ

SIĘ Z RODZAJEM LUDZKIM CZYM JEST ŻYCIE

CHORA LUDZKOŚĆ NIE MA POJĘCIA CZYM JEST ŻYCIE


WSZYSCY ŻYJĄCY LUDZIE TU NA ZIEMII W TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

SA WINNI BOGU TWORZYĆ KRÓLESTWO BOGA SWOIMI CZYNAMI

MENTALNOŚCIĄ STOSUNKAMI MIEDZYLUDZKIMI


S P I S E K   Z Ł A   P R Z E C I W K O   Ż Y C I U


POLEGAŁ


ZACZELI SIĘ KŁÓCIĆ NIENAWIDZIEĆ NIE WIERZYĆ W NIC CHOROWAĆ

PRZEDWCZEŚNIE UMIERAĆ ROZWODZIĆ SIĘ UPADAĆ MORALNIE MATERIALNIE

ZACZELI SIĘ OSZUKIWAĆ NAWZAJEM DO TEGO STOPNIA ŻE TWIERDZĄ ŻE

MÓWIENIE PRAWDY JEST NIEZRĘCZNE CZYLI TOTALNE KŁANIANIE SIE DIABŁU


TAKICH LUDZI BYŁO CORAZ WIĘCEJ I ZACZELI TWORZYĆ ŻYCIE WKOŁO

GDY PRZYBRAŁO TO CORAZ WIĘKSZĄ SKALĘ WŚRÓD LUDZI


D I A B E Ł   N A Z W A Ł   S I Ę   Ż Y C I E M


T Y M   J E S T E M   Ż Y C I E M   J E S T E M


DIABEŁ CHCIAŁO ŻEBYŚMY ZAPOMNIELI O MIŁOŚCI

PRAWDZIE BOGACTWIE MATERIALNYM ZDROWIU SZCZĘŚCIU

O WYŻSZYCH UCZUCIACH CO CHARAKTERYZUJE CZŁOWIEKA PRAWDZIWEGO

NIGDY W DZIEJACH ŚWIATA NIE BYŁO JESZCZE ŻE DIABEŁ NAZWAŁ SIĘ ŻYCIEM


SPOTKAŁEM SIĘ TEŻ Z TEORIĄ ŻE CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI NIE POWINIEN MÓWIĆ PRAWDY CO MYŚLI O NIM PONIEWAŻ DOPIERO TO BĘDZIE NIEMORALNE DO CZEGO DOSZEDŁ ŚWIAT GDY PADAJA TAKIE TEZY CZŁOWIEK KTÓRY NIE MÓWI DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA CO MYŚLI O NIM NA BIEŻĄCO TO CZŁOWIEK KARZEŁEK MORALNY


WYJAŚNIENIE

TEN KTO NIE MÓWI PRAWDY CO MYŚLI O DRUGIM CZŁOWIEKU NA BIEŻĄCO BOI SIĘ UJRZEĆ JAK W LUSTRZE SWOJĄ DUSZĘ PONIEWAŻ SAM MUSIAŁ BY UJRZEĆ JAK MYŚLI O DRUGICH LUDZIACH JAK JEST NEGATYWNĄ POSTACIĄ I ŻE TAK NAPRAWDĘ W PRAKTYCE NIE MYŚLI O NIKIM DOBRZE

CZYLI DOSZLIŚMY DO PUNKTU Z LUDŹMI ŻE DIABEŁ CZYLI OSZUSTWO W CZŁOWIEKU JEST UŻYTECZNYM NIGDY SIĘ NIE WYZWOLICIE LUDZIE GDY NIE ZACZNIECIE STOSOWAĆ W SWOIM ŻYCIU PRAWDYMÓWCIE DO SIEBIE PRAWDĘ CO MYSLICIE NA BIEŻĄCO O SOBIE NIE OBRAŻAJCIE SIĘ NA TO CO TO DA

GDY ZACZNIECIE POSŁUGIWAĆ SIĘ SŁOWEM KTÓRE POCHODZI Z WASZYCH MYSLI CZY DUSZY TO WY

NAJBARDZIEJ BĘDZIECIE SIĘ ZMIENIAĆ TECHNICZNIE BĘDZIECIE GUBIĆ SWOJĄ DRUGĄ ZŁĄ NATURĘ

A W PRZYSZŁOŚCI ZAPOMNICIE O NIEJ

T Y L K O   P R A W D A   W A S   W Y Z W O L I


SKĄD SIŁA WE MNIE NA NASTĘPNE DNI MIESIĄCE LATA DEKADY

WSZYSTKIE DOŁKI PRZESKOCZĘ WSZYSTKO CO STANIE

MI NA DRODZE POKONAM I KAŻDEGO POKONAM

BO TO CO TU W PROGRAMIE NACISK NA

SCHEMATY RODZINNE JEST WARTE WYGRANEJ


NIGDY NIE INTERESOWAŁA MNIE WOJNA BO

NIGDY NIE MYŚLAŁEM ŻE PRZECIWNIK TO PROBLEM

INTERESOWAŁO MNIE O CO WALCZĘ I PO CO WALCZĘ


WYSTARCZY POWYŻSZĄ FORMUŁĘ PRZYSWOIĆ

A KAŻDY KTO TO UCZYNI ZJEDNOCZY SIĘ Z

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWF R Y Ś   M I R O S Ł A W

LEŻY W INTERESIE WSZYSTKICH ŚRODOWISK ŻYDOWSKICHNA CAŁYM ŚWIECIE NIE MA TAKIEJ POSTACI JAK MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PRESTIŻ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO I WŁADZA

KTÓRĄ Z RACJI PIASTOWANEJ FUNKCJI BĘDZIE POSIADAŁ JEST JEDYNA

NIEPOWTARZALNA I NIE MA TAK WPŁYWOWEJ OSOBY NA ZIEMI JAK TA FUNKCJA


TO LUKA W ŚWIATOWYM SYSTEMIE WŁADZY

TO LUKA W ŚWIATOWYM SYSTEMIE WŁADZY DO WYKORZYSTANIA PRZEZ ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE

OSOBA NUMER 1 NA ŚWIECIE


TO MAMY WYPRACOWAĆ I DO TEGO MAMY DĄŻYĆ
Z TEGO MIEJSCA BĘDĘ RZĄDZIŁ

PILNIE POTRZEBUJĘ TEGO MIEJSCA


ROZPOCZNĘ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

DZIŚ JAKO LUKA WŁADZY W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI LUKA KTÓRA

WCHŁONIE CAŁĄ WŁADZĘ WYKORZYSTAMY INFRASTRUKTURĘ PO NICH


W TYM MIEJSCU CHCĘ BYĆ POCHOWANY WRAZ Z MAGDĄ


POWTARZAM NIE ZA BRAMĄ A W ODBUDOWANEJ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W


MOJA DUSZA WYGRAŁA JESTEM NAJPIĘKNIEJSZĄ WERSJĄ ŚWIATA

HARMONIJNĄ TU NA ZIEMI I TO ZE MNIE W JEROZOLIMIE

STWORZYMY NOWĄ CYWILIZACJĘ W HISTORII LUDZKOŚCI

CYWILIZACJA LUDZI OŚWIECONYCH


TO MIŁE ŻE NOSZĘ W SOBIE NAJPIEKNIEJSZĄ DUSZĘ NA ŚWIECIE

OPRÓCZ TEGO ŻE JESTEM MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWERA CYWILIZACJI LUDZKOŚCI W MROKU ZAKOŃCZONA

Z CHWILĄ GDY MESJASZ POJAWI SIE W JEROZOLIMIE

ŚWIATEŁKO W TUNELU TO JUŻ NIE MROK

GDY CHOCIAŻ W JEDNEJ DUSZY W JEDNYM CZŁOWIEKU TU NA ZIEMI

ISTNIEJE KRÓLESTWO BOGA TO DOWÓD ŻE BOGU

UDAŁ SIĘ PROJEKT POD POSTACIĄ CZŁOWIEK

Z AUTOMATU UPADA ZŁO UPADA SENS STARCIA SIE DOBRA ZE ZŁEM

CHOCIAŻBY JEDNA OSOBA W KRÓLESTWIE BOGA TU NA ZIEMI

TO OFICJALNAIE WYGRANA BOGA TECHNICZNIE

K  I  E  R  U  N  E  K       I       S  T  A  N  O  W  I  S  K  O

OBRANE WE WSPÓŁPRACY Z LUDZKOŚCIĄ PRZEZ MESJASZA

I BANKIERÓW ORAZ RZĄD ŚWIATOWY

PODPISZEMY SIĘ ORAZ POPIERAMY SWOIMI OSOBAMI

JEDEN STYL W JAKIM CZŁOWIEK POWINIEN PRZEŻYWAĆ ŻYCIE

W PEWIEN SPOSÓB WYPROMUJEMY NOWY STYL ŻYCIA ŻYDOWSKID O Ś Ć   M O R D O W A N I A   Ż Y D Ó W

U D A J Ę   S I Ę   D O   J E R O Z O L I M Y

PRZELAŁA SIĘ CZARA TO ZABÓJSTWO URUCHAMIA FORMALNIE I NIEODWRACALNIE

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY PRZYLOTU MESJASZA ŻDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW DO JEROZOLIMYSKOŃCZYMY RAZ NA ZAWSZE Z PRZEŚLADOWANIEM I OKRADANIEM ŻYDÓW

SKOŃCZYMY Z TYMI ANTYSEMICKIMI PODTEKSTAMI

KTÓRE DOCHODZĄ Z CAŁEGO ŚWIATA
ATAK NA SYNAGOGĘ, PITTSBURGH, PENSYLWANIA, 27.10.2018

11 ZABITYCH, NAPASTNIK Z OKRZYKIEM NA USTACH WSZYSCY ŻYDZI MUSZĄ ZGINĄĆ


NIE ZADOWALA NAS ŚWIAT POZORNEJ PRZYCHYLNOŚCI DO ŻYDÓW

UKRYTY ANTYSEMITYZM JEST DUŻO BARDZIEJ SZKODLIWY NIŻ UJAWNIONY

PONIEWAŻ EKSPLODUJE JAK BOMBA W NIEODPOWIEDNIM CZASIE


WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM


POWRÓT DO FERALNEGO POPOŁUDNIA W HISTORII LUDZKOŚCI

PONOWNE PRZEANALIZOWANIE PROCESU NAD JEZUSEM

TO JEDYNY SPOSÓB BY RAZ NA ZAWSZE

ZDŁAWIĆ ŚWIATOWY ANTYSEMITYZM

TO STANOWISKO

M E S S I A H   J E W I S H   F R Y S   M I R O S L A W

ODPOWIEDZIALNA DOMENA PODANA WYŻEJ


DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

W JAKI SPOSÓB MESJASZ ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

RZĄD ŚWIATOWY PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ

STRONY POMOCNICZE


STRONY POMOCNICZE:


- WWW.MESSIAH-P.PL


DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

DŁUGOŚĆ ŻYCIA 120 LAT PRZECIĘTNIE

NIE CHORUJEMY NA RAKA 2 X WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMY


O  F  I  C  J  A  L  N  Y     P  R  O  G  R  A  M     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W     D  O  M  E  N  Y:

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM

WWW.KINGOFJERUSALEM.PL

WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COM

TEN PAN NA MOTOCYKLU ZBUDUJE KRÓLESTWO BOGA TU NA ZIEMI

23.11.2018


OD WAŻNEGO PRZYWÓDCY Z ARABII SAUDYJSKIEJ

CUTUJĘ "NIGDY WAM SIĘ TO NIE UDA" CHODZIŁO O KOPUŁĘ NA SKALE


DRUGA OSOBA 40 DNI TEMU OSOBA KTÓRĄ ZNAŁEM JAKIŚ CZAS POWIEDZIAŁA

CYTUJĘ "SZKODA BY BYŁO ŻEBY TA PRACA POSZŁA NA MARNE I ŻEBY TEGO NIE WDROŻYĆ W ŻYCIE"

TYLKO SIĘ UŚMIECHNĄŁEM KĄCIKIEM UST I WYCIĄGNĄŁEM WNIOSEK

JAK LUDZKOŚĆ JESZCZE NIE WIE Z CZYM MA DO CZYNIENIA


20 TYS. PROTESTUJACYCH, GRANICE IZRAELA, 28.09.2018T A  K O P U Ł A  S T O I  N A  Ż Y D O W S K I E J  Z I E M I

NIE TYLKO ZOSTANIE USUNIĘTA ALE JESZCZE

ŻĄDAM ZAPŁATY ZA WYMUSZONĄ DZIERŻAWĘ TERENUPRZY WPROWADZANIU ZMIAN NA ŚWIECIE ZALECAM WIĘCEJ HUMORU

PRZECIEŻ NAWET NIE MAMY Z KIM WALCZYĆ ZROBIMY TO PO ŻYDOWSKU

INTELEKTU NAM NIE BRAKUJEOBECNY ŚWIAT DO POPRAWKI

BARDZO ŁATWO ULEPSZYĆ ŚWIAT

MY LUDZIE MUSIMY BYĆ W STOSUNKU DO SIEBIE GRZECZNIEJSI

ŻYCZLIWSI WRÓCIĆ DO ROZUMU PRZESTRZEGAĆ ZASAD

WARTO TWORZYĆ SWOIM ŻYCIEM KRÓLESTWO BOGA

TO DOŚĆ DUŻA PRZYGODA W ZYCIU BYĆ CZŁOWIEKIEM JAK Z MARZEŃ

TO TERENY DZIEWICZE DLA LUDZKOŚCI W TYPIE ZACHOWAŃ


MĘŻCZYŹNI MUSZĄ MIEĆ W SOBIE MENTALNOŚĆ ŻYDOWSKĄ

BYĆ ŻYDAMI Z POGLĄDÓW Z DUCHA Z MENTALNOŚCI

TYLKO WTEDY UDŹWIGNĄ OBOWIĄZKI DOROSŁEGO ŻYCIA

I WYWIĄŻĄ SIĘ ZE SWOICH POWINNOŚCI WEDLE SWOJEJ RODZINY


MĘŻCZYŹNI EKSCENTRYCY KTÓRZY NIE PRZYJMĄ ZASAD ŻYDOWSKICH MAJĄ PRAWO BYĆ BIEDNI MATERIALNIE W ŻYCIU ALE ICH RODZINY NIECH WIEDZĄ ŻE W JEROZOLIMIE JEST MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW KTÓRY PRZEDSTAWIA PRAWIDŁOWY MODEL RODZINY I PRAWIDŁOWEGO MĘŻCZYZNY NIECH RODZINA PRZYNAJMNIEJ SIĘ RATUJE

ALE CZY TO BIEDNY SPACZONY MĘŻCZYZNA CZY BOGATY ŻYD

MAMY BYĆ BARDZIEJ POGODNI MILSI DLA SIEBIE

I PIĘTNOWAĆ CHAMSKIE AGRESYWNE ZACHOWANIA O PODŁOŻU DEPRESYJNYMDOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

W JAKI SPOSÓB MESJASZ ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

RZĄD ŚWIATOWY PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄSTRONY POMOCNICZE:

WWW.NEWWORLDOFJEWS.COMCI KTÓRZY BĘDĄ PILNYMI MOIMI UCZNIAMI I ODROBIĄ LEKCJĘ NA 6

WIEKSZE BĘDĄ MIELI KOMÓRKI W KOLORZE BŁĘKITNYM Z NICH RAK NIE POWSTAJE

ANI INNE NIESZCZĘŚCIA NIE BĘDZIECIE SIĘ TEŻ STARZEĆ TAK JAK RESZTA


DZIŚ KOMÓRKI SĄ STANDARDEM W KOLORZE CZARNYM TE KOMÓRKI NABIERAJĄ KOLORU

PRZEZ WASZE MYŚLI UCZYNKI PESYMIZM I PODŁE PATRZENIE NA ŚWIAT I LUDZI

ŻYCZĘ POWODZENIA OCZYWIŚCIE JEST TO UPROSZCZENIE DLA LEPSZEJ WIZUALIZACJI PROBLEMU


ZŁO ŹLI LUDZIE NIE SĄ BEZKARNI TA CIEMNA MAŹ KTÓRĄ W SOBIE NOSZĄ GŁOWNIE TO ICH ZABIJAKOMÓRKA LUDZKA


DOMENA ODPOWIEDZIALNA ZA TEMATYKĘ -

DŁUGOŚĆ ŻYCIA 120 LAT PRZECIĘTNIE

NIE CHORUJEMY NA RAKA 2 X WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMY


O  F  I  C  J  A  L  N  Y     P  R  O  G  R  A  M     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W     D  O  M  E  N  Y:

WWW.KINGOFJERUSALEM.PL

WWW.MESSIAHFRYSMIROSLAW.COMAUTORYZACJA: FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI


     
                                      FRYŚ MIROSŁAW                                     DAVID ROCKEFELLER, 101 LAT, ZM. 20.03.2017 W POCANTICO HILLS (USA)


DZIĘKUJEMY ZA TAKIE ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI KRÓLESTWA BOGA JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ

ŚRODKI FINANSOWE UŻYJEMY ZGODNIE Z ZALECENIEM I PROCEDURAMI


TAKIM LUDZIOM OFIARUJĘ WIECZNOŚĆ

ZA 1000 LAT TO O NICH JAKO WSPÓŁZAŁOŻYCIELACH

KRÓLESTWA BOGA BĘDĄ MÓWIĆ


DAVID ROCKEFELLER GDYBYŚ DZISIAJ FIZYCZNIE ŻYŁ

SIADŁ BYŚ SOBIE ZE MNĄ I UŚMIECHNĄŁ SIĘ

DOSKONALE WIESZ O KTÓRĄ SPRAWĘ CHODZI
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z MOJEGO POWODU ZNIKNIE TA KOPUŁA

REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJCIEKAWY JESTEM CZY SIĘ DOMYŚLACIE CO CHCĘ WAM PRZEKAZAĆWSZYSCY ŻYJĄCY DZIŚ LUDZIE NA ZIEMI WINNI SĄ ŻE NA ŚWIECIE

NIE MA ODBUDOWANEJ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ORAZ KRÓLESTWA BOGA


ZGADZAMY SIĘ NA TAKI ŚWIAT JAKI JEST DZIŚ


NA TAKIE RODZINY NA TAKIE STOSUNKI W RODZINACH NA TAKICH MĘŻCZYZN SOCJALISTÓW ROBOTNIKÓW

A POWINNI BYĆ ŻYDAMI KAPITALISTAMI BY RODZINA FUNKCJONOWAŁA MATERIALNIE

DZISIEJSI LUDZIE SĄ CZĘŚCIĄ UKŁADANKI ZŁEGO ŚWIATA

BY TWORZYĆ NOWY ŚWIAT TRZEBA ZROZUMIEĆ NA CO SIĘ CHOROWAŁOREKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMA
REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJPRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWOKAŻĄ SIĘ ZBYT SŁABE

ZNAM SWOJĄ WARTOŚĆ

BĘDZIE DROGO I ŻĄDAM W PEWIEN SPOSÓB POSŁUSZEŃSTWA

Z RACJI POZYCJI W PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY

MA WYŁĄCZNOŚĆ BY ZWRÓCIĆ WYŁĄCZNIE ŻYDOM

ZAWIERAJĄC KORZYSTNE PRZYMIERZA

LOGIKĄ MĄDROŚCIĄ SPOSOBEM POKOJOWO

ALE TO NIE OZNACZA ŻE TAM JEST MIEJSCE

DLA PALESTYNY ISLAMU CHRZEŚCIJAN

TO WYŁĄCZNIE MIEJSCE ŻYDÓW

OFIAROWANE PRZEZ BOGA


NAWET

M   O   C   A   R   S   T   W   A

OKAŻĄ SIĘ ZA SŁABE

BY ZWRÓCIĆ JEROZOLIMĘ ŻYDOM


POWTARZAM


MA TYLKO TAKĄ MOC


MOC SPRAWCZA   M E S J A S Z A   Ż Y D O W S K I E G O

F R Y Ś   M I R O S Ł A W


POCHODZI OD SAMEGO BOGA


ZA MESJASZEM BÓG STOI

RESZTA KTO BY TO NIE BYŁ I JAKIE MIAŁ INTENCJE

TO MARZYCIELE


DOPROWADZI DO SOJUSZY NA

RZECZ ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO


       
        MIROSŁAW FRYŚ                                       WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ PUTIN

                      MIROSŁAW FRYŚ                                                       SIERGIEJ WIKTOROWICZ ŁAWROW


                      MIROSŁAW FRYŚ                                                       BINJAMIN NETANJAHU


TO LABIRYNT DLA WSZYSTKICH ISTNIEŃ NA TYM ŚWIECIE

TYLKO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW ZNA DROGĘ

DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ORAZ ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

STATUS PAŃSTW WYCZERPUJE


WYJŚCIE PRZEZ IZRAEL Z PUŁAPKI

BY NIE STAĆ SIĘ PAŃSTWEM JAKICH WIELE

WYŁĄCZNIE

PRZEZ POSIADANIE RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

Z URZĘDUJĄCYM

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
WARTO WKŁADAĆ W SCENARIUSZE

TYLKO TAKIE KTÓRE MAJĄ SENS

K R Ó L E S T W O   B O G A


A KRÓLESTWO BOGA JEST WARTE NASZYCH STARAŃ


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z   P R O J E K T   B A N K I E R Ó W

1 0 0 0   L A T   B E Z   P O P R A W E K

TĄ FLAGĄ NIEDŁUGO CAŁY ŚWIAT BĘDZIE OZDOBIONY

DZIŚ JEŹDZI Z NIĄ M.IN. MAGDA PODKREŚLAM DZIEWCZYNA

JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH OSÓB W ORGANIZACJI

NAWET MOTOCYKL SWÓJ Z SZACUNKIEM OZDABIA GWIAZDĄ DAWIDA

I RESZTY ŚWIATA SIĘ NIE OBAWIA

UCZCIE SIĘ OD NIEJ


FLAGA NA CZARNYM TLE GWIAZDA DAWIDA ZŁOTA LUB SREBRNA OFICJALNY ZNAK

ORGANIZACJI BANKIERÓW W JEROZOLIMIE RZĄDU ŚWIATOWEGO

OŻYJCIE W MOIM CIELE

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I

I PRZEMIENI SIĘ W ŻYDA PRAWDZIWEGO


K R Ó L E S T W O   B O G AŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WO F I A R U J Ę   N I E Ś M I E R T E L N O Ś Ć

TYLKO NAZWISKOM WYMIENIONYM W PROJEKCIE

O RESZCIE PROSZĘ ZAPOMNIEĆ

PRZY PROJEKCIE BRAŁO UDZIAŁ WIELU

NIE WYMIENIENI Z NAZWISKA I IMIENIA TO ZŁE POSTACIE

ŻADAM WYMAZANIA ICH Z CZYSTEJ DZIAŁALNOŚCILUDZKOŚĆ NASZE CZYNY I NASZE NAZWISKA NA USTACH NOSIĆ BĘDZIE

PRZYPOMINAM CZĘSTO JEST TAK ŻE CZŁOWIEK UMIERA

A PO KILKU KILKUNASTU LATACH SŁABO LUB W OGÓLE GO NIE PAMIĘTACIE


A PAMIĘTAĆ I WSPOMNAĆ GDY MINIE 1000 LAT

WSPOMINAĆ JAK DZIEŃ WCZORAJSZY ZDARZENIA I OSOBY

PRZEZ ŻYJĄCYCH TO PRAWDZIWY SUKCES
WARTO WKŁADAĆ W SCENARIUSZE

TYLKO TAKIE KTÓRE MAJĄ SENS

3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z   P R O J E K T   B A N K I E R Ó W

1 0 0 0   L A T   B E Z   P O P R A W E K


W 2008 ROKU

PAN FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

ZACZĄŁ TWIERDZIĆ ŻE W NIM JEST

DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA

I OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁOWSIADŁ W SAMOLOT DO IZRAELA TEL AWIW

TAKSÓWKĄ POJECHAŁ POD ŚCIANĘ PŁACZU

3 DNI ROZDAWAŁ ULOTKI O PROGRAMIE

MÓWIĄC ŻE JEST

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWZAPISZĄ SIĘ TRWALE NA KARTACH HISTORII ŚWIATA

JAKO RODZINY BANKIERÓW

ZAŁOŻYCIELI NOWEJ CYWILIZACJI

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

JAKO CI KTÓRZY ODBUDOWALI

III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ZA 1000 LAT


PRZEWODNICY WYCIECZEK BĘDĄ OPOWIADAĆ O LUDZIACH

OD KTÓRYCH TO WSZYSTKO WZIĘŁO SWÓJ POCZĄTEK

CZYLI BLISKIE OTOCZENIE

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

A INNE NARODY ZNIKNĄ

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K INadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z MOJEGO POWODU ZNIKNIE TA KOPUŁA

RABIN YITZHAK KADURI


YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB

FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007


LIST RABINA YITZHAKA KADURI

O  D     P  O  C  Z  Ą  T  K  U     D  O     K  O  Ń  C  A


WIDZIAŁEM SWOJE ŻYCIE JAK FILM


TERAZ TYLKO REALIZUJĘ DZIEŃ PO DNIU TO CO JUŻ WIDZIAŁEM

120 LAT WIEM TEŻ ILE BĘDĘ ŻYŁ W SZCZĘŚCIU I ZDROWIU

UMRĘ WE ŚNIE BEZ BÓLU W WIEKU 120 LAT SKĄD TO WIEM

U     B  O  G  A     W     K  O  M  N  A  C  I  E

CZŁOWIEK WIE ILE ŻYJE

I DOKĄD IDZIE W PIEKLE JEST ODWROTNIE


O     D     S     Z     U     K     A     Ł     E     M

REALNĄ WERSJĘ ŻYCIA Z BOGIEM W PORZĄDKU


TU NA ZIEMI OD BOGA ŻYCIE SIĘ ZACZYNA

CHRONI NAS REALNIE I PROWADZI

SAMI ŻYCIA SWOJEGO NIE OPANUJEMY

ZBYT DUŻO JEST MIEJSC GDZIE ZŁO MOŻE NAS UDERZYĆ

MOŻEMY ŻYĆ BEZ BOGA ALE NIE OPANUJEMY NIESZCZĘŚĆ

WSPOMINAM TYLKO ŻE NA ŚWIECIE JEST WERSJA ŻYCIA Z BOGIEM


N     I     O     S     Ę         Ś     W     I     A     T     U

PRAWIDŁOWĄ WERSJĘ ŻYCIA Z BOGIEM

S   T   R   Z   A   Ł       W       1   0       (D Z I E S I Ą T K Ę)

MOŻEMY BYĆ BOGACI ZDROWI BEZPIECZNIPODWYŻSZAM ŻYCIA LUDZKIEGO

PORZĄDKUJĘ

MOJA WARSTWA SPOŁECZNA UZNAJE

ZWIERZCHNOŚĆ WŁADZY BOGA NAD CZŁOWIEKIEM

CZŁOWIEK JEST GRZECZNY POSŁUSZNY BOGU

MĘŻCZYZNA MA MENTALNOŚĆ ŻYDOWSKĄ RODU DAWIDOWEGO


       
DOBRZE WIEDZIEĆ ILE CZASU MI ZOSTAŁO
PRZEŻYJĘ WIELU LUDZI KTÓRYCH DZISIAJ ZNAM


RZĄDY UPADNĄ ŚWIAT SIĘ ZMIENI


RÓBCIE TAK BYŚCIE DOBRZE ZROZUMIELI TEN PROGRAM

I ZOBACZYLI TAK CIEKAWE ZDARZENIA W PRZYSZŁOŚCI

RÓBCIE TAK BYŚCIE ŻYLI NIE 60 LAT A 120 W SZCZĘŚCIU


DWA RAZY WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMY

NIE MAMY WYPADKÓW NIESZCZĘŚĆ LOSOWYCH NIE CHORUJEMY

ŻYJEMY PO ŻYDOWSKU JESTEŚMY BOGACI MATERIALNIE


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PROFILAKTYKA TO BÓG

A JEŻELI JEST JUŻ ZA PÓŹNO

TO RATUJCIE SIĘ MEDYCYNĄ


CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ BOSKĄ

WTEDY WSZYSTKO W ORGANIŹMIE DUSZY W HARMONII DZIAŁA


Z A L E C A M   P R O F I L A K T Y K Ę


LUDZIE POZBYLI SIĘ NATURALNEJ OCHRONY


A SKALA ZJAWISKA JEST DOŚĆ DUŻA


1/3 LUDZKOŚCI W TRAKCIE SWOJEGO ŻYCIA

USŁYSZY DIAGNOZĘ KTÓREGOŚ DNIA - RAK
TYLKO PRAWIDŁOWA KORELACJA CZŁOWIEKA Z BOGIEM NAS UCHRONI


NAUKOWCY WCZEŚNIEJ BADALI GENOM OKAZAŁO SIĘ ŻE TO BŁĄD

ZACZĘLI BADAĆ KOMÓRKĘ I TU OKAZAŁO SIĘ ŻE ŻADEN

KOMPUTER NA ŚWIECIE NIE POTRAFI OBLICZYĆ ZNIKOMEJ CZĘŚCI FUNKCJI KOMÓRKI

I CO NA NIĄ WPŁYWA GDY WYCHODZI Z NIEJ BŁĘDNA INFORMACJA DLA ORGANIZMU

RAK MUTUJE KAŻDY ORGANIZM I KAŻDY RAK JEST INNY

CZYLI DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA MUSIAŁ BY POWSTAĆ INDYWIDUALNY LEK

ALE DALEJ POZOSTAJE GŁÓWNE PYTANIE

SKĄD WZIĘŁĄ SIĘ BŁĘDNA INFORMACJA W KOMÓRCE

PO ANALIZIE PROSZĘ O POKORĘ I REFLEKSJĘ


       

KOMÓRKA LUDZKA PRZYPOMINA KOSMOS

TAK DUŻO SIĘ W NIEJ DZIEJE

MY LUDZIE NIGDY NIE DAMY RADY

OKIEŁZNAĆ TEGO ZJAWISKALEPIEJ UMRZEĆ WE ŚNIE

PRZECIĘTNY WIEK 120 LAT


UMRZEĆ BO PRZYSZEDŁ CZAS NATURALNEGO KOŃCA

NIŻ UMRZEĆ PRZEDWCZEŚNIE NA UDAR ZAWAŁ RAKA

WYPADKI KOMUNIKACYJNE I INNE NIESZCZĘŚCIA


       


NAWET GDY MAMY 120 LAT

WYGLĄDAMY JAK DZISIEJSZY ZADBANY

70-LATEK Z KRAJU ZACHODNIEGOTO NIE BEZ ZNACZENIA

GDY MACIE W SOBIE ŚWIATŁO CZYSTOŚĆ

WYOBRAŹCIE SOBIE ZARÓWKĘ ROZŚWIETLONĄ

TO WPŁYWA NA WASZE CIAŁO TWARZE OCZYTO NIE JEST BEZ ZNACZENIA DLA WASZEGO ORGANIZMU CIAŁA

GDY NOSICIE W SOBIE CZARNĄ MAŹ ZGNILIZNĘ                              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                         50 CZY 60-LETNI MĘŻCZYŹNI CZĘSTO TAK WYGLĄDAJĄ
KTÓRA MARSZCZY I WYKRZYWIA WAS

I W OSTATECZNOŚCI SKRACA ŻYCIE
UZDRAWIAM TYCH KTÓRZY WIERZĄ WE MNIE

KORELACJA ODPOWIEDNIO ZROZUMIANA

CZŁOWIEKA Z BOGIEM UZDRAWIATO JEST MOJA TEZA

WTEDY UWIERZYCIE W NIĄ

JAK UWIERZYCIE WE MNIE


TAK TO DZIAŁA TECHNICZNIE


GDY NIE WIERZYCIE WE MNIE

NIE WIERZYCIE W TO CO PISZĘ PRZEJDZIECIE OBOK


GDY WIERZYCIE WE MNIE

UWIERZYCIE W TO CO PISZĘ

JULKA W PEWIEN SPOSÓB POŚWIĘCIŁA SIĘ

DLA LUDZKOŚCI OCZYWIŚCIE NIEŚWIADOMIE

ALE JEJ ŚMIERĆ MUSI NAS SPROWOKOWAĆ DO MYŚLENIA

JAK TO POWSTRZYMAĆ BY TAKIE ANIOŁKI

Z TEGO ŚWIATA NIE ODCHODZIŁY


JA WIEM MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ZAGŁĘBIAJĄC SIĘ TECHNICZNIE W RAKA JAKO ZJAWISKO

DOSZEDŁEM ŻE PRZED TYM MOŻE UCHRONIĆ NAS

TYLKO PRAWIDŁOWAK O R E L A C J A   Z   B O G I E M

JA JUŻ TO WIEM A CIEKAWE KIEDY LUDZKOŚĆ

BĘDZIE CHCIAŁA SIĘ O TYM DOWIEDZIEĆ


PAMIĘCI JULKI

              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                                   JULKA JANIK                                                            


BÓG PRZEZ HISTORIĘ JULKI CHCE WSZYSTKICH

NAS LUDZI RATOWAĆ BYŚMY SIĘ OPAMIĘTALI


TA DZIEWCZYNKA HISTORIA JEJ

SPROWOKOWAŁA MNIE DO PROSTEGO PYTANIA

SKIEROWANE PROSTO DO BOGA


DLACZEGO TAKIE ANIOŁKI UMIERAJĄ

CO ONA ZROBIŁA DLACZEGO


BÓG ODPOWIEDZIAŁ

NIE WIESZ DLA LUDZI JESTEM POZOREM FIKCJĄ

CZYMŚ RACZEJ ZMYŚLONYM

A NIE PRAWDĄ I WŁADZĄ


JAK MAM CHRONIĆ LUDZI

JAK W ICH OCZACH JESTEM FIKCJĄ

JAK MAM CZŁOWIEKOWI COŚ DAĆ

JAK W ICH OCZACH JESTEM FIKCJĄ


PRZYSTAJĄC NA TAKIE KORELACJE Z CZŁOWIEKIEM

MUSIAŁ BYM BYĆ

N I E S P R A W I E D L I W Y

WIĘC NIE BYĆ JUŻ BOGIEM A DIABŁEM


LUDZKOŚĆ MOŻE POZBYĆ SIĘ RAKA

ALE WIARA W BOGA TO ZBYT MAŁO


TRZEBA PÓJŚĆ O KROK DALEJ


WIARA TO ELEKTORAT LUDZI POPIERAJĄCY BOGA


JAKO CZŁOWIEK UPARTY PRZY SWOJEJ TEZIE

WOJUJĄCY Z INNYMI W POGLĄDACH A NIE STOSOWANA

JAKO WIEDZA I PRAWIDŁOWA KORELACJA Z BOGIEM


O BOGA NIE TRZEBA WALCZYĆ SAM SIĘ OBRONI

Z BOGIEM NAUCZCIE SIĘ ŻYĆ W CODZIENNYM ŻYCIU

W PRAKTYCE BEZ ROZGŁOSU


ZRÓBCIE NA NIEGO MIEJSCE W SWOIM ŻYCIU

ALE NIE JAKO POZÓR FIKCJA

LECZ PRAWDA I CZYNNOŚCI KAŻDEGO DNIA


K O C H A Ć   B O G A

I ZACZĄĆ BOGA TRAKTOWAĆ NIE JAKO DZIWADŁO

JAKO COŚ GDZIEŚ JEST TYLKO W PRAWDZIE

NAWIĄZAĆ Z NIM KONTAKT KAŻDY OSOBIŚCIE


WERSJA W JAKI SPOSÓB POJMUJE I WSPÓŁPRACUJE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW Z BOGIEM

PRAWIDŁOWA KORELACJA Z BOGIEM

C H R O N I   C Z Ł O W I E K AP O D W Y Ż S Z E N I E   J A K O Ś C I   Ż Y C I A


PROSZĘ SIĘ ZASTANOWIĆ


C Z Y   C Z A S E M

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

NIE MA RACJI W TYM CO PISZE

CZY ISTNIEJE ŻYCIE JAKBY

W   K A P S U L E   K O M N A C I E

TU NA ZIEMII

WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACH


WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM


WWW.KINGOFJERUSALEM.PL


ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY NA PASEKU W DÓŁ 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE

B   A   N   K   E   R   S'       O   R   G   A   N   I   S   A   T   I   O   N

                   

T H E    W O R L D   J E W I S H   G  O  V  E  R  N  M  E  N  T


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMA

ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ W JEROZOLIMIEP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
STYL SIEDZIBY MESJASZA ŻYDOWSKIEGO
M A M Y   Z A L Ą Ż E K   P A Ń S T W O W O Ś C I


FLAGA

HYMN

RZĄD ŚWIATOWY

ORGANIZACJE BANKIERÓW WSPIERAJĄCYCH ZMIANY

PRZYWÓDCA MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


NOWY ŚWIAT NA RAZIE ZBUDUJEMY OBOK STAREGO

ZOBACZYMY JAK TO FUNKCJONUJE

JEŻELI OK PO JAKIMŚ CZASIE WCHŁONIEMY STARY ŚWIATM U S I   M I E Ć   M E S J A S Z AMOŻEMY DWA RAZY WOLNIEJ SIĘ STARZEĆ

MOŻEMY ŻYĆ 120 LAT

NIE CHORUJEMY NA RAKA

MATERIALNIE BAJECZNIE BOGACI


ODKRYŁEM TAKI ŚWIAT

FUNKCJONUJE OBOK WASZEGO CHAOSU


KLUCZEM JEST ZRZEKNIĘCIE SIĘ WOLNEJ WOLI NA KORZYŚĆ BOGA TRZEBA TO ZROBIĆ ŚWIADOMIE UZNAJĄC WYŻSZOŚĆ I MĄDROŚĆ BOGA NAD ROZUMEM CZŁOWIEKA Z AUTOMATU POJAWIA SIĘ KOMNATA PRZYPOMINA TO JEDEN FILM Z ŻYCIA KTÓRY MOŻNA OBEJRZEĆ SĄ ZADANIA OCHRONA BOSKA POCZĄTEK FABUŁA KONIEC NIEWIARYGODNE SZCZĘŚCIE POLECAM NIEZŁA ZABAWA WRĘCZ MAGIA KTÓRA REALNIE DZIEJE SIĘ W ŻYCIU

STATUS PAŃSTW WYCZERPUJE


WYJŚCIE PRZEZ IZRAEL Z PUŁAPKI

BY NIE STAĆ SIĘ PAŃSTWEM JAKICH WIELE

WYŁĄCZNIE

PRZEZ POSIADANIE RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

ODBUDOWANA III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

Z URZĘDUJĄCYM

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWNAZWIJMY GO

S Y S T E M E M   M E S J A S Z A

JEŻELI NIE BĘDZIE DZIAŁAŁ PO KILKU LATACH

POWRÓĆCIE DO TEGO CO DZIŚ MACIE

DZIŚ CHOROBY RAK STARZENIE SIĘ

ROZPAD RODZINY DZIESIĄTKUJE LUDZKOŚĆ


       


NIEDAWNO JESZCZE NIE WYOBRAŻALIŚCIE SOBIE

ŻE MOŻE ISTNIEĆ TELEFON KOMÓRKOWY


INTERNET TO JUŻ CAŁKOWITA ABSTRAKCJA

NIE ROZMAWIAJMY O TYM CO WY SĄDZICIE

A W ZAMIAN


ZMIEŃCIE POSTAWĘ OTWÓRZCIE UMYSŁY

BO WYBITNE ODKRYCIA POWSTAJĄ Z JEDNOSTEK A NIE Z WIELU


TAK BIEDNI MATERIALNIE JESTEŚCIE

TAK WASZE RODZINY SIĘ ROZPADAJĄ

TAK CZĘSTO CHORUJECIE


WASZE OPROGRAMOWANIE W MÓZGU JEST BŁĘDNE

SKĄD TA DUMA I WASZA KRZYKLIWOŚĆ ŻE TO WY MACIE RACJĘ

Z FAKTÓW WYNIKA A Z FAKTAMI SIĘ NIE DYSKUTUJE

ŻE MACIE PROBLEM


ZDROWEMU PSYCHICZNIE CZŁOWIEKOWI NA UMYŚLE I CIELE

MA ZALEŻEĆ NA SZCZĘŚCIU RODZINY ZDROWIU ORAZ MAJĘTNOŚCI

TU NIE MA POLA DO JAKICHŚ USTĘPSTW W POJMPOWANIU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

UCZYMY WAS POKORY BO ZAGALOPOWALIŚCIE SIĘ JAKO LUDZKOŚĆ

A POKORA JEST PO TO BY POWOLI ROZMAWIAĆ

ZE ZDROWYMI JEDNOSTKAMI LUDZKIMI NA UMYŚLE I CIELE


BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM

                                                     
JACOB ROTHSCHILD                                                               MIROSLAW FRYS                                                        RE'UWEN RIWLIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM


Ż E   W

J   E   R   O   Z   O   L   I   M   I   E

POJAWIŁA SIĘ PEWNAŚWIAT NAGLE ZACZNIE O NIEJ MÓWIĆ


PO CAŁYM ŚWIECIE

ZACZNIE SIĘ ROZCHODZIĆ

JAK FALA

I NIKT JUŻ Z TYM NIC NIE ZROBI


ZJAWISKO TO ZADZIAŁA JAK SAMOSPEŁNIAJĄCA SIĘ PRZEPOWIEDNIA O MESJASZU ŻYDOWSKIM

TAK TO DZIAŁA TO BĘDZIE SILNIEJSZE OD NICH

         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


TAK DZIAŁA PODŚWIADOMOŚĆ CZŁOWIEKAK R Ó L E S T W O   B O G AB A N K I E R Z Y

K R Ó L E S T W O   B O G A


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWK R Ó L E S T W O   B O G ABEZ POPRAWEK
WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE
CAŁY ŚWIAT ZAGRA

W SYMFONII ŻYDOWSKIEJ

A DYRYGOWAĆ BĘDZIE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


          

PREMIER NETANJAHU SPOTYKAJĄC SIĘ Z PREZYDENTEM ROSJI

TO WŁAŚCIWY KIERUNEK MIŁO ŻE PRÓBUJE

ALE PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ

DO SKUTKU DOPROWADZIĆ MOŻE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW WRAZ Z BANKIERAMI


U   Z   D   R   O   W   I   E   N   I   E      R   O   D   Z   I   N   Y

S   C   H   E   M   A   T
BY MOŻNA ROZLICZYĆ CZŁONKÓW RODZINY I KONTROLOWAĆ KAŻDEGO DNIA

CZY ZGODNIE ZE SCHEMATEM WYPEŁNIA SWOJE POWINNOŚCI


POD SŁOWEM MIŁOŚĆ BĘDZIE SIĘ KRYŁABARDZO OKREŚLONA I DO ROZLICZENIA TYP ZACHOWAŃ TWORZĄCYCH RODZINĘ

KONIEC RZUCANIA SŁÓW NA WIATR PRZEZ WYPACZONE JEDNOSTKI I OSZUSTÓW

DZIEKI SCHEMATOWI PRZEJRZYSTEMU PROSTEMU I KLAROWNEMU

RODZINA BĘDZIE MOGŁAI ZAREAGOWAĆ

WCZEŚNIE NA CHORĄ JEDNOSTKĘ KTÓRA NIE CHCE KOCHAĆ


MIŁOŚĆ BĘDZIE PODLEGAŁA KONTROLI PRZEZ SCHEMAT I CZŁONKÓW RODZINY
MAJĄ NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ ZE SWOIMI


TWORZYĆ RODY

POTEGOWAĆ BOGACTWO RODU Z OJCA NA SYNA Z OJCA NA SYNA

REALIZOWAĆ JEDEN OBRANY CEL DZIESIĄTKAMI POKOLEŃ W DÓŁ


SENS WIELKI WE WSPÓŁPRACY


JEŻELI TY DOŚWIADCZYŁEŚ BIEDY NIEDOSTATKU W ŻYCIU STARAJ SIĘ TAK JAKO OJCIEC

BY BYĆ OPERATYWNYM ŻYDEM KAPITALISTĄ BY NIGDY TWOJE DZIECKO NIE DOŚWIADCZYŁO

TYCH ZŁYCH EMOCJI W SWOIM ŻYCIU I NIGDY NIE BYŁO TAK BIEDNE JAK TY BYŁEŚ BIEDNY

PO PROSTU POWRÓĆCIE DO MILOŚCI DO KOCHANIA WŁASNYCH DZIECIW A R T O Ś C I A M I   Ż Y D O W S K I M I   I   P R A C Ą


TYLKO W TEN SPOSÓB POKOLENIAMI MOŻECIE

W RODZINIE ZDŁAWIĆ BIEDĘ

A CO ZA TYM IDZIE POWRÓT DO PRZYZWOITOŚCII I LOGIKI OSÓB PORAŻONYCH BIEDĄ

ALE TO JEST PRACA NA DZIESIĄTKI POKOLEŃ OD DZIŚ

INACZEJ WY JAK I WASZE POTOMSTWO W BIEDZIE UMRZECIE


MIŁOŚĆ MÓWI JEDNYM JĘZYKIEM DO WSZYSTKICH

DZIWIĘ SIĘ JAK ONI KOCHAJĄ A JAK MAŁO IM WYCHODZI W ŻYCIU


POKOCHAJCIE Z POWROTEM SWOJE DZIECI

I PRZESTAŃCIE OSZUKIWAĆ ŻE KOCHACIE

SAM PRACOWAŁEM ZE SPACZONYMI MĘSKIMI JEDNOSTKAMI

I WIEM ŻE NIE DA SIĘ NIC ZROBIĆ

ALE DZIECI MIMO WSZYSTKO MIMO

BRAKU WSPARCIA OD PSEUDO-RODZICÓW

MOGĄ PODJĄĆ PRÓBĘ RATOWANIA SIĘ I ŻYĆ PO ŻYDOWSKU


   J E D E N   B Ó G   J E D N E   W A R T O Ś C I


PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE DOBROCZYNNE SKUTKI

GDYBY W JEDNEJ RODZINIE NIEPRZERWANIE


SZŁO W JEDNYM KIERUNKU

DO JEDNEGO CELU WYZNAJĄC JEDNE WARTOŚCI

PROSZĘ WYOBRAZIC SOBIE


NIE MOŻNA INACZEJ WYGRAĆ Z BIEDĄ


MĘŻCZYZNA ZAKŁADAJĄCY RÓD MUSI WYZNAWAĆ

WARTOŚCI ŻYDOWSKIE RODU DAWIDOWEGO


ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE A MĘŻCZYŹNI NIEDORAJDY

PROSZĘ BY KOBIETY DO NICH NIE PODCHODZIŁY

PROSZĘ WYELIMINOWAĆ CHORE MĘSKIE JEDNOSTKI Z ŻYCIA PUBLICZNEGOW  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S   


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K I


BY   Z B I O R O W O   O D E B R A Ć   W Ł A D Z Ę

RZĄDOM PAŃSTW

KTÓRE W IDIOTYCZNY SPOSÓB SPRAWUJĄ WŁADZĘ NAD NARODAMI

BY ODEBRAĆ WŁADZĘ JEDNOSTKOM W RÓŻNYCH PAŃSTWACH

KTÓRE SPRAWUJĄ WŁADZĘ NAD NARODAMI

POWSTANIE CENTRALNY

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y   W   J E R O Z O L I M I EE   U   R   O   P   A       M   A       P   R   O   B   L   E   M


Z SZALEŃSTWEM POSZCZEGÓLNYCH RZĄDÓW

ZJAWISKO TO UNICESTWIMY POWSTANIEM JEDNEGO RZĄDU


ODRADZAJĄCY SIĘ NACJONALIZM PAŃSTWA NARODOWOŚCIOWE TO SZALEŃSTWO

BRAK SZACUNKU DLA OFIAR W INNYCH STULECIACH

PODZIAŁY CO WIEK ZABIJAŁY MILIONY LUDZI Z CAŁĄ STANOWCZOŚCIĄ

ZDUSIMY ZAPĘDY NACJONALISTYCZNE I PAŃSTWA NARODOWOŚCIOWESUPER RZĄD NIE MOŻE POWSTAĆ W NIEMCZECH

SUPER RZĄD NIE MOŻE POWSTAĆ WE FRANCJI

SUPER RZĄD MUSI ZLOKALIZOWANY BYĆ W JEROZOLIMIE


OPARTY O WARTOŚCI ŻYDOWSKIE I TYLKO MESJASZ MA MOC TÓRCZĄ I TO OSIĄGNIE

RESZTA TO ZAPĘDY SŁABYCH LUDZI Z KTÓRYCH ZNOWU POWSTAŁO BY PIEKŁO NA ZIEMI


DLATEGO MESJASZ JEST TAK WYJĄTKOWĄ

POSTACIĄ BO ZA NIM PODĄŻA SAM BÓGO B Ł Ą K A N E   R Z Ą D Y   MA Ł Y C H   P A Ń S T W

SĄ ŻAŁOSNE I ŚMIESZNE

CO 4 LUB 8 LAT OBIERAJĄ CAŁKIEM

PRZECIWNY KURS DO POPRZEDNIEGO RZĄDU


J E D E N   B Ó G   J E D N E   W A R T O Ś C I

PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE DOBROCZYNNE SKUTKI

GDYBY LUDZKOŚĆ POD PRZEWODNICTWEM RZĄDU ŚWIATOWEGO

PODĄŻAŁA W JEDNYM Z GÓRY UZGODNIONYM KIERUNKU


SZŁO W JEDNYM KIERUNKU

DO JEDNEGO CELU WYZNAJĄC JEDNE WARTOŚCI

PROSZĘ WYOBRAZIC SOBIE

     

     

P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć

Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.TO NIE LUDZKOŚĆ BOGU JEST POTRZEBNA

TYLKO MY JAKO LUDZKOŚĆ POTRZEBUJEMY BOGA


BÓG JEDYNY JAKI MA Z NAMI PROBLEM TO TO ŻE NAS KOCHA

LECZ REALNIE NIC NIE ZROBI DOPÓKI NIE NAWIĄŻEMY

Z NIM REALNEJ PRAWDZIWEJ WSPÓŁPRACY
REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K I

PORZĄDEK ŚWIATOWY OPRZEMY O ZASADY

NIEPODWAŻALNE PRZEZ CZŁOWIEKA


BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM

                                                     
JACOB ROTHSCHILD                                                               MIROSLAW FRYS                                                        RE'UWEN RIWLIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM


    


K R Ó L E S T W O   B O G AB A N K I E R Z Y

    
POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT

K R Ó L E S T W O   B O G A


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWK R Ó L E S T W O   B O G ABEZ POPRAWEKMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z MOJEGO POWODU ZNIKNIE TA KOPUŁA


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAK   R   A   J   Ó   W       A   R   A   B   S   K   I   C   H

WAHADŁO PRZECHYLIŁO SIĘ NA KORZYŚĆ ŻYDÓW


R O Z L E G Ł E     P R Z Y M I E R Z EZ

TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ


KOPUŁA NA SKALE, JEROZOLIMAB A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY

REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SJ E S T E M   L E K A R S T W E M   D L A   Ś W I A T A


CI KTÓRZY NIE UWIERZĄ WE MNIE NIE ODDADZĄ MI SZACUNKU

NIE ZAŻYJĄ LEKARSTWA TAK TO DZIAŁA


SCHEMAT RODZINY MĘŻCZYZNA MUSI ZARABIAĆ PIENIĄDZE


MUSI BYĆ ŻYDEM ZABRONIONE ROBOTNIKIEM


ZAKŁADANIE RODÓW


INACZEJ SIĘ STARZEJEMY PRZECIETNA DŁUGOŚĆ ŻYCIA 120 LAT


U SCHYŁKU ŻYCIA WYGLĄD ZADBANEGO 70-LATKA


CHOROBY RAK NIESZCZĘŚCIA BRAK


JEDEN RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI


JEDEN NARÓD JEDEN KIERUNEK POKOLENIAMI


JEDNA STOLICA ŚWIATA JEROZOLIMA ŻYDOWSKA


ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWNIE WPROWADZONY PORZĄDEK NA ŚWIECIE

CZŁOWIEK PRAWIE W OGÓLE NIC NIE WIE O BOGU

BRAK KORELACJI Z BOGIEM REALNY W CODZIENNYM ŻYCIU

DZIŚ PRZYPOMINA TO JAKO ŚPIEW I LAMENT OBŁĄKANYCH LUDZINIE WPROWADZENIE TEGO CO GŁOSI MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW TO


STRATY W NIEWYOBRAŻALNEJ SKALIFINANSOWE ORAZ DUCHOWE


DLA PAŃSTW GOSPODAREK I OBECNEJ CYWILIZACJI


ROZPAD RODZIN


O POŁOWĘ KRÓTSZE ŻYCIE


ŚMIERĆ CZĘSTO W CHOROBACH WYPADKACH


W RODZINIE BRAK FINANSÓW PROWADZĄCY DO PATOLOGII


WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY DYSFUNKCYJNA RODZINA
BÓG OCENI CZY NALEŻYCIE SZANUJECIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

DAJECIE MU SZACUNEK JEŻELI TO ROBICIE LICHO

CAŁA SPRAWA I LEKARSTWO WAS NIE DOTYCZY

WIERZĄCY W BOGA BĘDĄ MIELI ŁATWIEJ UWIERZYĆ

W MOC MESJASZA I HISTORIĘ Z MESJASZEM

CIEKAWE CO ZROBIĄ NIEWIERZĄCY I BOGOWIE ZIEMSCY

BĘDĄ CHCIELI WZIĄĆ DARY BOSKIE ZE STOŁU

ZDROWIE BOGACTWO OCHRONE BOSKA A JEDNOCZEŚNIE

NIE WIERZĄC W BOGA I W MESJASZA

TO BĘDZIE DOŚĆ ZABAWNE OCZYWIŚCIE NIE TO ŻE BĘDĄ

NAGMINNIE CHOROWAĆ I W BIEDĘ FIZYCZNĄ WPADAĆ


NAJBARDZIEJ ZASKLEPIONE POGLĄDY MAJĄ LUDZIE RELIGIJNI

ONI MAJĄ SWOJE WYOBRAŻENIE O BOGU

I SĄ ŚWIĘCIE PRZEKONANI ŻE TYLKO ZA NIMI

STOI BÓG ONI MÓWIĄ A BÓG MA SŁUCHAĆ

BĘDĄ MIELI STOSUNKOWO TRUDNO ZROZUMIEĆ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


NASZ ŚWIAT OPIERA SIĘ NA WOLNOŚCI

DUCHOWEJ I MATERIALNEJ JEDNOSTKI

PROSZĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ PRZELICZYĆ

JEŻELI OKAŻE SIĘ ŻE TO JA MAM TACJĘ

DOPIERO WTEDY PROSZĘ MNIE SZANOWAĆ
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G AM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A W
JACOB ROTHSCHILDIZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K ICHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMUPRIVATE PROPERTY OF ORGANIZATION MEMBERS NWO


4 BANKERS' FAMILIES DECIDED TO INVEST

1 0 0   T R I L L I O N   P O U N D S

THE POWER OF ISRAEL AND JERUSALEMTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS

WŁASNOŚĆ PRYWATNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NWO


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

MOC IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWAIZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A


WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIEREKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


BEZ POKONANIA RELIGII NIE DA SIĘ ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TYLKO POSTAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO MOŻE PRZYĆMIĆ RELIGIE

JEGO MĄDROŚĆ A PRZYPOMINAM ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

BĘDZIE ZBIOREM DUCHA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA A NAWET ICH PRZEWYŻSZY W DZIELE I W MĄDROŚCI

NIE TYLKO ISLAM NA WŁASNY KOSZT USUNIE KOPUŁĘ NA SKALE W JEROZOLIMIE

ALE JESZCZE ŻĄDAMY WYKUPIENIA KOPUŁY NA SKALE

NA CZYJEJ ZIEMI STOI BUDOWLA DO TEGO NALEŻY A TO ŻYDOWSKA ZIEMIAŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IB A N K I E R Z Y


DAWNO JUŻ ŚWIAT ŻYDOWSKI POWINIEN BYĆ ZBUDOWANY

ALE NA MESJASZA TRZEBA BYŁO POCZEKAĆM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A W


MĘDRZEC POKONA GŁUPCA JEDYNIE FAKTEM

BUDUJMY ŚWIAT MIĘDZY MĘDRCAMI

A GŁUPI NIECH SIĘ PATRZY

I TAK NIC Z TEGO NIE DOSTANIE

TAK SIĘ ROZSTRZYGA SPORY PO ŻYDOWSKU


NOWA WARSTWA SPOŁECZNA ŻYDOWSKAWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE

W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SIZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD


NIGDY ŚWIAT JUŻ NIE JEST TAKI SAM GDY NA ŚWIECIE ZAMIESZKUJE WŚRÓD ZŁYCH JEDEN DOBRY


JUŻ NIGDY ŚWIAT NIE JEST TAK PODŁY I MROCZNY JAK MÓGŁBY BYĆ
M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L E S T W O   B O G A


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEK R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y


     

     


   

   

   

   
     

     

P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć

Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACH


WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM


WWW.KINGOFJERUSALEM.PL


ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY NA PASEKU W DÓŁ 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE

BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM

                                                     
JACOB ROTHSCHILD                                                               MIROSLAW FRYS                                                        RE'UWEN RIWLIN
            MESSIAH JEWISH

WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACHZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY NA PASEKU W DÓŁ 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIENIE UDA WAM SIĘ SZCZĘŚLIWIE PRZEŻYĆ ŻYCIA NIE MACIE SZANS

CZY CZASEM NIE ZAPOMNIELIŚCIE ŻE JESTEŚCIE DZIEĆMI BOGA A NIE BOGAMI


       UPOMINAM KORELACJA Z BOGIEM W WERSJI JAKĄ PRZEDSTAWIA

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

UCHRONI WAS PRZED NIESZCZĘŚCIAMI ŚWIATAJULKA W PEWIEN SPOSÓB POŚWIĘCIŁA SIĘ

DLA LUDZKOŚCI OCZYWIŚCIE NIEŚWIADOMIE

ALE JEJ ŚMIERĆ MUSI NAS SPROWOKOWAĆ DO MYŚLENIA

JAK TO POWSTRZYMAĆ BY TAKIE ANIOŁKI

Z TEGO ŚWIATA NIE ODCHODZIŁY


JA WIEM MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ZAGŁĘBIAJĄC SIĘ TECHNICZNIE W RAKA JAKO ZJAWISKO

DOSZEDŁEM ŻE PRZED TYM MOŻE UCHRONIĆ NAS

TYLKO PRAWIDŁOWAK O R E L A C J A   Z   B O G I E M

JA JUŻ TO WIEM A CIEKAWE KIEDY LUDZKOŚĆ

BĘDZIE CHCIAŁA SIĘ O TYM DOWIEDZIEĆ


PAMIĘCI JULKI

              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                                   JULKA JANIK                                                            


BÓG PRZEZ HISTORIĘ JULKI CHCE WSZYSTKICH

NAS LUDZI RATOWAĆ BYŚMY SIĘ OPAMIĘTALI


TA DZIEWCZYNKA HISTORIA JEJ

SPROWOKOWAŁA MNIE DO PROSTEGO PYTANIA

SKIEROWANE PROSTO DO BOGA


DLACZEGO TAKIE ANIOŁKI UMIERAJĄ

CO ONA ZROBIŁA DLACZEGO


BÓG ODPOWIEDZIAŁ

NIE WIESZ DLA LUDZI JESTEM POZOREM FIKCJĄ

CZYMŚ RACZEJ ZMYŚLONYM

A NIE PRAWDĄ I WŁADZĄ


JAK MAM CHRONIĆ LUDZI

JAK W ICH OCZACH JESTEM FIKCJĄ

JAK MAM CZŁOWIEKOWI COŚ DAĆ

JAK W ICH OCZACH JESTEM FIKCJĄ


PRZYSTAJĄC NA TAKIE KORELACJE Z CZŁOWIEKIEM

MUSIAŁ BYM BYĆ

N I E S P R A W I E D L I W Y

WIĘC NIE BYĆ JUŻ BOGIEM A DIABŁEM


LUDZKOŚĆ MOŻE POZBYĆ SIĘ RAKA

ALE WIARA W BOGA TO ZBYT MAŁO


TRZEBA PÓJŚĆ O KROK DALEJ


WIARA TO ELEKTORAT LUDZI POPIERAJĄCY BOGA


JAKO CZŁOWIEK UPARTY PRZY SWOJEJ TEZIE

WOJUJĄCY Z INNYMI W POGLĄDACH A NIE STOSOWANA

JAKO WIEDZA I PRAWIDŁOWA KORELACJA Z BOGIEM


O BOGA NIE TRZEBA WALCZYĆ SAM SIĘ OBRONI

Z BOGIEM NAUCZCIE SIĘ ŻYĆ W CODZIENNYM ŻYCIU

W PRAKTYCE BEZ ROZGŁOSU


ZRÓBCIE NA NIEGO MIEJSCE W SWOIM ŻYCIU

ALE NIE JAKO POZÓR FIKCJA

LECZ PRAWDA I CZYNNOŚCI KAŻDEGO DNIA


K O C H A Ć   B O G A

I ZACZĄĆ BOGA TRAKTOWAĆ NIE JAKO DZIWADŁO

JAKO COŚ GDZIEŚ JEST TYLKO W PRAWDZIE

NAWIĄZAĆ Z NIM KONTAKT KAŻDY OSOBIŚCIE


WERSJA W JAKI SPOSÓB POJMUJE I WSPÓŁPRACUJE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW Z BOGIEM

PRAWIDŁOWA KORELACJA Z BOGIEM

C H R O N I   C Z Ł O W I E K A

LUDZIE POZBYLI SIĘ NATURALNEJ OCHRONY


A SKALA ZJAWISKA JEST DOŚĆ DUŻA


1/3 LUDZKOŚCI W TRAKCIE SWOJEGO ŻYCIA

USŁYSZY DIAGNOZĘ KTÓREGOŚ DNIA - RAK
       

KOMÓRKA LUDZKA PRZYPOMINA KOSMOS

TAK DUŻO SIĘ W NIEJ DZIEJE

MY LUDZIE NIGDY NIE DAMY RADY

OKIEŁZNAĆ TEGO ZJAWISKA


DZIŚ LUDZIE Z BOGA ZROBILI DZIWADŁO

W OSTATECZNYM RACHUNKU ZAWSZE W NIEGO WĄTPIĄ

CZY ON ISTNIEJE CZY NIE A O WSPÓŁPRACY

CZŁOWIEKA Z BOGIEM MOŻEMY ZAPOMNIEĆ


JEŻELI WĄTPICIE W BOGA

W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU

SWOIMI CZYNAMI I GESTAMI

BÓG NA ZWIĄZANE RĘCE JEST SPRAWIEDLIWY


WY RZĄDACIE OD NIEGO REALNYCH PREZENTÓW CZYNÓW FAKTÓW

A WIE ŻE TRAKTUJECIE GO NIEREALNIE WIĘC

W OSTATECZNYM ROZRACHUNKU JESTEŚCIE BEZBRONNI SAMI


I NIE NARZEKAJCIE ŻE BOGA NIE MA

W WASZYM ŻYCIU GO NIE MA


Z A N I M   L U D Z K O Ś Ć


WEJDZIE W NOWY ETAP ROZWOJU PROSZĘ

O   U R E G U L O W A N I E   S P R A W Y

C Z Y   B Ó G   J E S T   C Z Y   B O G A   N I E   M A

KAŻDY SAM Z OSOBNA


BĄDŹCIE JAK SĘDZIOWIE WE WŁASNYM ŻYCIU

ANI ZA ANI PRZECIWJ E Ż E L I   N I E   A U T E N T Y C Z N I E

ZROBICIE MIEJSCE NA BOGA W SWOIM ŻYCIU

TAK JAK BYŚCIE OBCOWALI Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM


WAS NIE DOTYCZY


DALEJ BĘDZIECIE CHOROWAĆ NA RAKA

NIESZCZĘŚCIA ZA WAMI PODĄŻAĆ BĘDĄ

WIĘC PRZYŁÓŻCIE SIĘ DO PRAWDZIWEJ

KORELACJI Z BOGIEM


TYM RAZEM DZIAŁAJĄ NA WASZĄ NIEKORZYŚĆ A CZAS TYKA


N  I  E     W     C  E  N  I  E     T  O  W  A  R


ŻYD WAM TO MÓWI CO WIĘCEJ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW WAM TO MÓWI

OJ NIE W CENIE

W CENIE TERAZ TOWAR

TO BĘDZIE POWABNE GDY BĘDZIECIE UCZYĆ SIĘ

UCZCIWOŚCI I PRAWDY PRAKTYCZNIE OD ZERA

A ZROBICIE TO BO NIKT NIE JEST

AŻ TAK GŁUPI BY RYZYKOWAĆ

A U T E N T Y C Z N I   I   P R A W D Z I W I

CHICHOT LOSU BO PRZECIEŻ NAUCZYLI SIĘ

TAK DOSKONALE OSZUKIWAĆ

SAMYCH SIEBIE I OTOCZENIE

WARTOŚĆ SAMA W SOBIE

JEŻELI OKAŻĘ SIĘ PRAWDZIWYM MESJASZEM ŻYDOWSKIM

JEŻELI JEST PRAWDZIWY MESJASZ ŻYDOWSKI

ZA JEDYNĄ OSOBĄ NA ŚWIECIE WŁAŚNIE TĄ PODĄŻĄ BÓG

JEST TYLKO JEDNA ISTNIEJĄCA TAKA OSOBA NA ŚWIECIE

Z TAKĄ MOCĄ SPRAWCZĄ


ŚWIAT BEZ CHORÓB NIESZCZĘŚĆ LOSOWYCH BIEDY MATERIALNEJ

CZYLI JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

CZY TAKI ŚWIAT W OGÓLE JEST MOŻLIWY


DLA TYCH KTÓRZY UWIERZĄ WE MNIE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

UWIERZĄ W MOJĄ TEZĘ A CO ZA TYM IDZIE WNIKLIWIE

PRZYJRZĄ SIĘ JAKIE MIEJSCE W ICH ŻYCIU ZAJMUJE BÓG

CZY TO JEST PRAWIDŁOWA KORELACJA


TAKI ŚWIAT IM OFIARUJĘ

NIE TYLKO TWIERDZĘ ŻE JEST MOŻLIWY

MÓWIĘ ŻE TAKI ŚWIAT REALNIE JESTDWA RAZY WOLNIEJ SIĘ STARZEJEMY

NIE MAMY WYPADKÓW NIESZCZĘŚĆ LOSOWYCH NIE CHORUJEMY

ŻYJEMY PO ŻYDOWSKU JESTEŚMY BOGACI MATERIALNIE


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PROFILAKTYKA TO BÓG

A JEŻELI JEST JUŻ ZA PÓŹNO

TO RATUJCIE SIĘ MEDYCYNĄ


CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ BOSKĄ

WTEDY WSZYSTKO W ORGANIŹMIE DUSZY W HARMONII DZIAŁA


Z A L E C A M   P R O F I L A K T Y K Ę


LUDZIE POZBYLI SIĘ NATURALNEJ OCHRONY


A SKALA ZJAWISKA JEST DOŚĆ DUŻA


1/3 LUDZKOŚCI W TRAKCIE SWOJEGO ŻYCIA

USŁYSZY DIAGNOZĘ KTÓREGOŚ DNIA - RAK
TYLKO PRAWIDŁOWA KORELACJA CZŁOWIEKA Z BOGIEM NAS UCHRONI


NAUKOWCY WCZEŚNIEJ BADALI GENOM OKAZAŁO SIĘ ŻE TO BŁĄD

ZACZĘLI BADAĆ KOMÓRKĘ I TU OKAZAŁO SIĘ ŻE ŻADEN

KOMPUTER NA ŚWIECIE NIE POTRAFI OBLICZYĆ ZNIKOMEJ CZĘŚCI FUNKCJI KOMÓRKI

I CO NA NIĄ WPŁYWA GDY WYCHODZI Z NIEJ BŁĘDNA INFORMACJA DLA ORGANIZMU

RAK MUTUJE KAŻDY ORGANIZM I KAŻDY RAK JEST INNY

CZYLI DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA MUSIAŁ BY POWSTAĆ INDYWIDUALNY LEK

ALE DALEJ POZOSTAJE GŁÓWNE PYTANIE

SKĄD WZIĘŁĄ SIĘ BŁĘDNA INFORMACJA W KOMÓRCE

PO ANALIZIE PROSZĘ O POKORĘ I REFLEKSJĘ


       

KOMÓRKA LUDZKA PRZYPOMINA KOSMOS

TAK DUŻO SIĘ W NIEJ DZIEJE

MY LUDZIE NIGDY NIE DAMY RADY

OKIEŁZNAĆ TEGO ZJAWISKALEPIEJ UMRZEĆ WE ŚNIE

PRZECIĘTNY WIEK 120 LAT


UMRZEĆ BO PRZYSZEDŁ CZAS NATURALNEGO KOŃCA

NIŻ UMRZEĆ PRZEDWCZEŚNIE NA UDAR ZAWAŁ RAKA

WYPADKI KOMUNIKACYJNE I INNE NIESZCZĘŚCIA


       


NAWET GDY MAMY 120 LAT

WYGLĄDAMY JAK DZISIEJSZY ZADBANY

70-LATEK Z KRAJU ZACHODNIEGOTO NIE BEZ ZNACZENIA

GDY MACIE W SOBIE ŚWIATŁO CZYSTOŚĆ

WYOBRAŹCIE SOBIE ZARÓWKĘ ROZŚWIETLONĄ

TO WPŁYWA NA WASZE CIAŁO TWARZE OCZYTO NIE JEST BEZ ZNACZENIA DLA WASZEGO ORGANIZMU CIAŁA

GDY NOSICIE W SOBIE CZARNĄ MAŹ ZGNILIZNĘ                              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                         50 CZY 60-LETNI MĘŻCZYŹNI CZĘSTO TAK WYGLĄDAJĄ
KTÓRA MARSZCZY I WYKRZYWIA WAS

I W OSTATECZNOŚCI SKRACA ŻYCIE
UZDRAWIAM TYCH KTÓRZY WIERZĄ WE MNIE

KORELACJA ODPOWIEDNIO ZROZUMIANA

CZŁOWIEKA Z BOGIEM UZDRAWIATO JEST MOJA TEZA

WTEDY UWIERZYCIE W NIĄ

JAK UWIERZYCIE WE MNIE


TAK TO DZIAŁA TECHNICZNIE


GDY NIE WIERZYCIE WE MNIE

NIE WIERZYCIE W TO CO PISZĘ PRZEJDZIECIE OBOK


GDY WIERZYCIE WE MNIE

UWIERZYCIE W TO CO PISZĘTO W OGÓLE NIE PACHNIE NIE STOI OBOK PORZĄDKU

NIE ZNAJĄ SWOICH RÓL SPOŁECZNYCH

CZŁONKOWIE RODZIN POGUBIENI

TO PRZYPOMINA CHAOS

A NIE CZŁOWIEKA ŻYCIE

Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K I


W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SWYPROWADZIMY ŚWIAT NA SPOKOJNE WODY


REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


W   K O Ń C U   P R Z Y S Z E D ŁMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
RABIN YITZHAK KADURI


YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB

FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY4. 700 000 $ (4,7 MILIONA USD) = 16. 800 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IB A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIESTAŁY SIĘ POTĘŻNE POPRZEZ AMERYKAŃSKI SEN
GDZIE LUDZIE PRZESTRZEGAJĄ OKREŚLONYCH ZASAD MIĘDZY SOBĄ

DOCHODZĄ DO FORTUN I PRZYKŁADNEGO ŻYCIA SPOŁECZNO-RODZINNEGO

UDOWODNIMY ŻE CZŁOWIEK MOŻE BYĆ PRAWY BOGATY SZCZĘŚLIWY

A CHWALIĆ ŻYDOWSKĄ MĄDROŚĆ ŚWIAT BĘDZIE         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


CI KTÓRZY ZA MNĄ ŻĄDAM
RODZINA TO SZTAFETA PRZEKAZYWANIE PAŁECZKI NIŻEJ POKOLENIAMI

WIELKA MĄDROŚĆ W RODACH W SCHEMACIE

JUŻ NIGDY TWOJE POTOMSTWO NIE MA W GŁOWIE MYŚLI I PROBLEMÓW KTÓRE TY MIAŁEŚ

KOCHAĆ SIEBIE TO BŁĄD KOCHAĆ TRZEBA CAŁOŚĆ RODZINYW  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SZ Ł O   M A   S W O J E   K O R Z E N I E   N A   Ś W I E C I E


GDYBY BYŁY TAKIE RODZINY PRAWIDŁOWE DZIECIŃSTWO

AUTORYTET TATY KOCHAJĄCA MAMA NIE WYRASTALI BY PRZESTĘPCY

DESPERACI SZALEŃCY ROBOTNICY MĘSCY CZYLI EGOIŚCI

GDY CZŁOWIEK MA PRAWIDŁOWE WZORCE

NA ŚWIECIE ZŁO BY SIĘ SKOŃCZYŁO


PRACA NAD DZIECKIEM NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

CZY TWOJE DZIECKO MA 60 LAT CZY 70

A TY NADAL ŻYJESZ JAKO OJCIEC LUB MATKA

DALEJ DAJESZ MU TO UNIKALNE UCZUCIE WSPÓŁPRACY


Z TAKIEJ RODZINY NIE WYRASTAJĄ SZALEŃCY DESPERACI

I ROBOTNICY EGOIŚCI WIDZĄCY TYLKO CZUBEK SWOJEGO NOSA


NIE KAŻDY DZISIEJSZY CZŁONEK RODZINY BĘDZIE CHCIAŁ

TWORZYĆ RODZINĘ Z UŻYCIEM SCHEMATU KTO ZA CO ODPOWIADA


WRÓĆCIE DO RODZIN GDZIE UŻYTE SĄ SCHEMATY

TO WAS URATUJE


A MĘŻCZYŹNI Z MIŁOŚCI NIECH NAUCZĄ SIĘ ZARABIAĆ PIENIĄDZE


W   Z N A C Z N Y C H   I L O Ś C I A C H


W ZNACZNYCH ILOŚCIACH BY Z GÓRKĄ W DOMU ZOSTAWAŁY

CHYTREMU TRUDNO JEST UZMYSŁOWIĆ ŻE PIENIĄDZE

MAŁE SĄ IRYTUJĄCE NO ALE JEMU WYSTARCZA


BO CHYBA WCZEŚNIEJ WAM SIĘ NIE CHCIAŁO

COŚ SŁABIUTKO KOCHALIŚCIE A TAK NAPRAWDĘ SPÓJRZCIE NA SIEBIE


NIE TO ŻE NIE KOCHALIŚCIE ICH A WRĘCZ SWOICH CZŁONKÓW RODZINY

NIE LUBILIŚCIE Z FAKTAMI SIĘ NIE DYSKUTUJE

TEN STAN RZECZY NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z MIŁOŚCIĄ

MIŁOŚĆ TO FAKTY


O F E R T A   J A K Ą   D A J E   Ż Y C I E


WSZĘDZIE BYM BOGA POZNAŁ TAK ŁATWO GO POZNAĆ

ZAKŁADAJCIE RODY WRÓĆCIE DO RODZIN


DO RODZIN ALE POD WARUNKIEM ŻE OBOWIĄZUJE

SCHEMAT W RODZINIE KTO ZA CO ODPOWIADA


WRÓĆCIE DO MĘSKOŚCI WRÓĆCIE DO BOGA

RESZTA TO OTCHŁAŃ I OSZUSTWO ROZEJRZYJCIE SIĘ ROZMIENIACIE SIĘ NA DROBNE
KONIECZNIE DO RODZIN MUSI POWRÓCIĆ


ALE ONA NIE POWSTAJE ZNIKĄD

JAK KAŻDY BĘDZIE WIEDZIAŁ ZA CO ODPOWIADA W RODZINIE

POWSTANIE ŁAD A Z ŁADU SERDECZNOŚĆ UPRZEJMOŚĆ

ZNIKNIE TOKSYCZNE NAPIĘCIE
NA JAK NAJWIĘKSZEGO FACHOWCA W POZYSKIWANIU FINANSÓW ZE ŚWIATA

RODZINA POTRZEBUJE MĘŻCZYZNY WYSZKOLONEGO A NIE IDIOTY
WSZYSCY POTRZEBUJĄ ŚRODKÓW FINANSOWYCH DO ROZWOJU


I KTOŚ W TEJ RODZINIE MUSI BYĆ FACHOWCEM OD PIENIĘDZY

A ŻEBY BYŁ DOBRYM FACHOWCEM MUSI DLA MĘŻCZYZNY

BYĆ TO HOBBY PASJA I NIECH LEPIEJ TYM SIĘ INTERESUJE

A ROBOTNIKIEM MOŻE SOBIE BYĆ JAK BĘDZIE ŻYŁ SAM BEZ RODZINY


M Ę Ż C Z Y Z N A   R O B O T N I K   T O   E G O I S T A   I   N I E U D A C Z N I K

PRZECIEŻ PIENIĄDZE Z PENSJI WYSTARCZAJĄ NA POKRYCIE KOSZTÓW ŻYCIA WYŁĄCZNIE JEGO

A KTO UTRZYMA RODZINĘ


I TU WKRADA SIĘ ZAKRZYWIONA MORALNOŚĆ CHORE POGLĄDY I KONFLIKT CAŁEJ RODZINY


OCZYWIŚCIE MĘŻCZYZNA ROBOTNIK W ŻYCIU ZNAJDZIE SOBIE

KOBIETĘ TYLKO Z NAZWY KTÓRA JESZCZE BRONI TEGO NIEUDACZNIKA

JESZCZE KŁÓCI SIĘ PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO MY SIĘ KOCHAMY

TYLKO TACY LUDZIE MAJĄ DZIECI I TU JEST PROBLEM

CZAS PRZERWAĆ TĄ PATOLOGIĘ W JEROZOLIMIE TYM BĘDZIEMY SIĘ ZAJMOWAĆBY BYŁA WYDOLNA TO UZDROWIENIE ŚWIATA

ALE PATOLOGII MĘSKIEJ TRZEBA POWIEDZIEĆ DOŚĆ
NA JAK NAJWIĘKSZEGO FACHOWCA W POZYSKIWANIU FINANSÓW ZE ŚWIATA

RODZINA POTRZEBUJE MĘŻCZYZNY WYSZKOLONEGO A NIE IDIOTY


SKORZYSTAMY Z MECHANIZMÓW SPRAWDZONYCH

AMERYKA JEST FAKTEM

ŚWIAT ŻYDOWSKI TEŻ STANIE SIĘ FAKTEM


MY ŻYDZI ZBUDUJEMY SWÓJ ŚWIAT

NOWA WARSTWA SPOŁECZNA

A ICH ŚWIAT IM GŁUPSZY TYM LEPIEJ DLA NAS

ICH GŁUPOTA POKONA ICH TAK SIĘ WALCZY Z GŁUPIM


GŁUPOTA GOJÓW WYKORZYSTAJMY JĄ W KOŃCU COŚ OD GOJÓW WSPÓŁPRACOWAĆ BĘDZIE W HARMONII

BYŚMY TO MY WYGRALI MOŻNA RZEC PARTNERZYRABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   BŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IB A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
P R O D U K T   D L A   C A Ł E G O   Ś W I A T A

KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ TZW. DZIECKO RZĄDU ŚWIATOWEGO

NAJBARDZIEJ ISTOTNY TO SCHEMAT RATUJĄCY RODZINY NA ŚWIECIE

ORAZ WSPÓŁPRACA MIĘDZYPOKOLENIOWA CZYLI ZAKŁADANIE RODÓW


KILKA CENTYMETRÓW NIŻEJ W TYM PROGRAMIE BARDZIEJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ŻYCIA SPOŁECZNEGO W RODZINIEW JAKI SPOSÓB ROZPOCZĄĆ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW ORAZ BANKIERZY RODZINY BANKIERÓW ZAKŁADAJĄ RZĄD ŚWIATOWY


ROZLEGŁE PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ ZABLOKUJE IRAN I ZMIENI MAPĘ GEOPOLITYCZNĄ NA ŚWIECIE


PROJEKT BANKIERÓW NOSI NAZWĘ KRÓLESTWO BOGA


LIKWIDACJA UCICESTWIENIE RAKA UZDROWIENIE SPOŁECZEŃSTW Z CHORÓB


PRZYWRÓCENIE PRAWIDŁOWEJ KORELACJI Z BOGIEM
N  A  J  W  A  Ż  N  I  E  J  S  Z  Y     J  E  S  T
W RODZINIE

BY KAŻDY CZŁONEK RODZINY PRECYZYJNIE

ZNAŁ SWOJE ZADANIA I OBOWIĄZKINA JAK NAJWIĘKSZEGO FACHOWCA W POZYSKIWANIU FINANSÓW ZE ŚWIATA

RODZINA POTRZEBUJE MĘŻCZYZNY WYSZKOLONEGO A NIE IDIOTY
BY MOŻNA ROZLICZYĆ CZŁONKÓW RODZINY I KONTROLOWAĆ KAŻDEGO DNIA

CZY ZGODNIE ZE SCHEMATEM WYPEŁNIA SWOJE POWINNOŚCI


POD SŁOWEM MIŁOŚĆ BĘDZIE SIĘ KRYŁABARDZO OKREŚLONA I DO ROZLICZENIA TYP ZACHOWAŃ TWORZĄCYCH RODZINĘ

KONIEC RZUCANIA SŁÓW NA WIATR PRZEZ WYPACZONE JEDNOSTKI I OSZUSTÓW

DZIEKI SCHEMATOWI PRZEJRZYSTEMU PROSTEMU I KLAROWNEMU

RODZINA BĘDZIE MOGŁAI ZAREAGOWAĆ

WCZEŚNIE NA CHORĄ JEDNOSTKĘ KTÓRA NIE CHCE KOCHAĆ


MIŁOŚĆ BĘDZIE PODLEGAŁA KONTROLI PRZEZ SCHEMAT I CZŁONKÓW RODZINY
NA JAK NAJWIĘKSZEGO FACHOWCA W POZYSKIWANIU FINANSÓW ZE ŚWIATA

RODZINA POTRZEBUJE MĘŻCZYZNY WYSZKOLONEGO A NIE IDIOTY

W A R T O Ś C I A M I   Ż Y D O W S K I M I   I   P R A C Ą


TYLKO W TEN SPOSÓB POKOLENIAMI MOŻECIE

W RODZINIE ZDŁAWIĆ BIEDĘ

A CO ZA TYM IDZIE POWRÓT DO PRZYZWOITOŚCII I LOGIKI OSÓB PORAŻONYCH BIEDĄ

ALE TO JEST PRACA NA DZIESIĄTKI POKOLEŃ OD DZIŚ

INACZEJ WY JAK I WASZE POTOMSTWO W BIEDZIE UMRZECIE


MIŁOŚĆ MÓWI JEDNYM JĘZYKIEM DO WSZYSTKICH

DZIWIĘ SIĘ JAK ONI KOCHAJĄ A JAK MAŁO IM WYCHODZI W ŻYCIU


POKOCHAJCIE Z POWROTEM SWOJE DZIECI

I PRZESTAŃCIE OSZUKIWAĆ ŻE KOCHACIE

SAM PRACOWAŁEM ZE SPACZONYMI MĘSKIMI JEDNOSTKAMI

I WIEM ŻE NIE DA SIĘ NIC ZROBIĆ

ALE DZIECI MIMO WSZYSTKO MIMO

BRAKU WSPARCIA OD PSEUDO-RODZICÓW

MOGĄ PODJĄĆ PRÓBĘ RATOWANIA SIĘ I ŻYĆ PO ŻYDOWSKU


   J E D E N   B Ó G   J E D N E   W A R T O Ś C I


PROSZĘ WYOBRAZIĆ SOBIE DOBROCZYNNE SKUTKI

GDYBY W JEDNEJ RODZINIE NIEPRZERWANIE


SZŁO W JEDNYM KIERUNKU

DO JEDNEGO CELU WYZNAJĄC JEDNE WARTOŚCI

PROSZĘ WYOBRAZIC SOBIE


NIE MOŻNA INACZEJ WYGRAĆ Z BIEDĄ


MĘŻCZYZNA ZAKŁADAJĄCY RÓD MUSI WYZNAWAĆ

WARTOŚCI ŻYDOWSKIE RODU DAWIDOWEGO


ODPOWIEDZIALNY ZA PIENIĄDZE A MĘŻCZYŹNI NIEDORAJDY

PROSZĘ BY KOBIETY DO NICH NIE PODCHODZIŁY

PROSZĘ WYELIMINOWAĆ CHORE MĘSKIE JEDNOSTKI Z ŻYCIA PUBLICZNEGOW  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S   ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA MIĘDZY MAŁŻONKAMI


MĘŻCZYZNA MA WYBRAĆ SOBIE JEDNĄ KOBIETĘ NA ŚWIECIE I MA POMÓC MATERIALNIE PRZEJŚĆ JEJ PRZEZ

ŻYCIE


W SUMIE NIC W ZAMIAN NIE ŻĄDAJĄC


TO PRZYKŁAD SCHEMATU KTÓRY ZABLOKUJE MĘŻCZYZN OSZUSTÓW I RODZENIE SIĘ NIEWOLNICZYCH

ZWIĄZKÓW


NAJWĘCEJ NA ŚWIECIE JEST ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH PARTNERSKICH TAM SIĘ BARDZO ZŁE RZECZY DZIEJĄ
I TO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW UZDROWI PRZYKŁAD BYCIE Z RÓŻNYMI KOBIETAMI W SWOIM ŻYCIU CO RUSZ Z INNĄ TO DLA KAŻDEJ ZE STRON BIORĄCYCH UDZIAŁ NP. ZWIĄZEK KTÓRY TRWA 2 LATA ANI KOBIETA NIE BĘDZIE CIĘ PAMIĘTAŁA ANI MĘŻCZYZNA NIE BĘDZIE CIĘ PAMIĘTAŁ MĘŻCZYZNA NIC KOBIECIE NA OGÓŁ NIE DA MATERIALNIE A JAK DA TO NIE TYLE BY GO ZAPAMIĘTAŁA CZYLI Z TAKIEGO WZORU WYCHODZI SAMOTNOŚĆ BRAK WSPOMNIEŃ WRĘCZ OTCHŁAŃ W KTÓREJ BĘDZIESZ UMIERAŁ BYCIE Z JEDNĄ KOBIETĄ WCALE NIE JEST PRZEREKLAMOWANE MA GŁĘBOKI SENS OBIE STRONY BĘDĄ MIAŁY CO WSPOMINAĆ HISTORIE WŁASNEGO ŻYCIA I GDY BĘDZIESZ ŻYDEM I WYPEŁNISZ SWOJE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WEDLE SCHEMATU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW TO ONA SAMA BĘDZIE CIĘ DARZYŁA WIELKIM UCZUCIEM I MIŁO WSPOMINAŁA KAŻDEGO DNIA ŻE MA NA ŚWIECIE KOGOŚ KTO JEST JEJ NAPRAWDĘ PRAWDZIWYM PRZYJACIELEM A PRZED BOGIEM SPEŁNIŁEŚ SWOJE ZADANIE KOMUŚ NA ŚWIECIE BEZINTERESOWNIE POMOGŁEŚ PRZEJŚĆ MATERIALNIE PRZEZ ŻYCIE
K R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N
M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y
CHCĘ UJRZEĆ

I RESZTA ŚWIATA CHCE UJRZEĆ


JASNĄ KLAROWNĄ RÓŻNICĘ MIĘDZY ŚWIATEM GOJÓW

A POWOŁANĄ NOWĄ WARSTWĄ ŻYDOWSKĄ

MA RÓŻNIĆ SIĘ JAK ROZPADAJĄCA SIĘ KARCZMA GOJÓW

A FORTUNA I POSIADŁOŚĆ ŻYDÓW

SZCZĘŚLIWA HARMONIJNA RODZINA ŻYDOWSKA
W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S
BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM

                                                     
JACOB ROTHSCHILD                                                               MIROSLAW FRYS                                                        RE'UWEN RIWLIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM
IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWPRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJWCHŁONIE KILKADZIESIĄT PROCENT

NEGATYWNEJ ENERGII GOJÓW PRZECIWKO

ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIĆ MECHANIZM ROZSIEWANIA INFORMACJI

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ORAZ ŚRODOWISKA BANKIERÓW POSTANOWIŁY

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
ŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ

D   O      J   E   R   O   Z   O   L   I   M   Y


ŻĄDAM GODNEGO PRZYJĘCIA

ŻĄDAM GOŚCINY NA WYSOKIM POZIOMIE


LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ


WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACH


WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM


WWW.KINGOFJERUSALEM.PL


ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY NA PASEKU W DÓŁ 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE


ROZDAM 1000 ZESTAWÓW POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIE

Z A J M I E   M I   T O   3   D N I
SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WJACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWRABIN YITZHAK KADURI


YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB

FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY4. 700 000 $ (4,7 MILIONA USD) = 16. 800 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WD   L   A       J   E   R   O   Z   O   L   I   M   Y


PASYWA AKTYWA


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

J E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007


J E D E N   B Ó G

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA ŚWIECIE

ŚWIAT BEZ CHORÓB I NIESZCZĘŚĆB A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
IZRAEL MUSI ZASŁYNĄĆ

SPOŚRÓD WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA

TYLKO W JEROZOLIMIE

TYLKO W IZRAELU

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWSTOLICĄ ŚWIATA OGŁASZAM JEROZOLIMĘTAK POSTANOWIŁ

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

O R A Z

O R G A N I Z A C J A   B A N K I E R Ó W

RODZINA KRÓLEWSKA KRÓLA DAWIDAM E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M YTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS


O R G A N I Z E R S

ORGANIZATORZYŚ W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K I


A N D

IREKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJBINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM

                                                     
JACOB ROTHSCHILD                                                               MIROSLAW FRYS                                                        RE'UWEN RIWLIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G AW IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB
OŚWIADCZENIE

PROGRAM PERFEKCYJNIE PRZETŁUMACZONY W JĘZYKU POLSKIM

ZE WZGLĘDU IŻ NAJWIĘCEJ ŻYDÓW ODDAŁO ŻYCIE W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA

JĘZYK POLSKI TO HOŁD DLA OWYCH DUSZ


W JĘZYKU ANGIELSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁA

W JĘZYKU HEBRAJSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁAUŚWIADOMIŁEM SOBIE JEDNO ŻE MOI LUDZIE ROZPOZNAJA MNIE I POZNAJĄ

PO WZROKU PO GESTACH PO SYLABIE PO ZDANIU

A INNI NIE POZNAJA MNIE PO BARDZO WNIKLIWYM WYKŁADZIE I NIE UZNAJĄ MNIE

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

A INNE NARODY ZNIKNĄ


             KING OF JERUSALEM
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A
ROZPOCZĘCIA ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELU

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA JEJ ODBUDOWA

I CZAS BY TO TERAZ ZROBIĆ

W TEJ KWESTII ŻĄDAM

JEDNOMYŚLNOŚCI ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A


UAKTYWNIĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

BO BEZ BOGA TO TYLKO CZŁOWIEK

KTÓRY SIĘ WYGŁUPIA I GRUPA LUDZI

TEN CAŁY PROGRAM TO CO

FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI REPREZENTUJE SOBĄ

TO NIE OD CZŁOWIEKA TO OD BOGA POCHODZI

NIE MAMY NATURALNYCH WROGÓW NIE MAMY PRZESZKÓD NA ZIEMI

BY WDROŻYĆ PONIŻSZY PROJEKT


TO JEST

S A M O S P E Ł N I A J Ą C A   S I Ę   O P O W I E Ś Ć


NIC NIE TRZEBA CZYNIĆ WSZYSTKO JEST JUŻ ZROBIONE

POTRZEBNI LUDZIE ZDARZENIA

PUNKT PO PUNKCIE I TAK SIĘ WYDARZY


JAK OD BOGA


TO DAWNO JUŻ BYŁO TO ZAPLANOWANE


I TEN MECHANIZM WŁAŚNIE SIĘ ROZPOCZĄŁ

NIKT Z TYM JUŻ NIC NIE ZROBI

OD LUDZI NIC TU NIE ZALEŻYJEROZOLIMA ZŁOTEM BĘDZIE OCIEKAĆ

JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE DO ŻYDÓW NALEŻY

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA JESZCZE BOGATSZA JESZCZE WIĘKSZA

NIŻ ZA CZASÓW KRÓLÓW DAWIDA I SALOMONA


JEROZOLIMĘ URZĄDZIMY W STYLU KSIĘSTWA MONAKO

MOŻLIWOŚĆ ZAMIESZKANIA DLA KILKUNASTU PROCENT

LUDNOŚCI JEROZOLIMY A RESZTA W FORMIE REZYDENTURY

REZYDENTURA WYŁĄCZNIE DLA OSÓB USTATKOWANYCH MATERIALNIE I SPOŁECZNIE

UZYSKANIE REZYDENTURY Z POLECENIA OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA IZRAELA


DZISIEJSZE ZIEMIE PALESTYNY ZOSTANĄ

PRZEKSZTAŁCONE W OGRODY JEROZOLIMY

ZIEMIA REKREACYJNA DO WYPOCZYNKU ŻYDÓW


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W

WARTO WKŁADAĆ W SCENARIUSZE

TYLKO TAKIE KTÓRE MAJĄ SENS


POGODZĘ WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE

ALE BYM MÓGŁ TO ZROBIĆ SAMI ŻYDZI MUSICIE ZROZUMIEĆ

SWOJE WADY I ZALETY I RÓŻNICE WAS DZIELĄCE

W IMIĘ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ ZRÓBCIE TO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI

PRZYMIERZE IZRAELA Z ROSJĄ


BINAJAMIN NETANJAHU                                                 MIROSLAW FRYS                                                 WŁADIMIR PUTIN
            MESSIAH JEWISH
             KING OF JERUSALEM
IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACH


WWW.NEWWORLDOFJEWS.COM


WWW.KINGOFJERUSALEM.PL


ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY NA PASEKU W DÓŁ 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE
K R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y
ŻYDOWSKI MESJASZ MUSI PRZYJŚĆ


BY WYPEŁNIŁO SIĘ SŁOWO BOGA


ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

ZAŁOŻY RZĄD ŚWIATOWY

WPROWADZI KRÓLESTWO BOGA

POWTARZAM MUSI BYĆ MESJASZ I MAMY KOMPLETPRESTIŻ IZRAELA WZROŚNIE


GDY W IZRAELU POJAWI SIĘ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWPRESTIŻ IZRAELA WZROŚNIE


ŻADEN KRAJ NA ŚWIECIE NIE POSIADA


WTEDY DOPIERO INNE NARODY ZROZUMIEJĄ

ŻE IZRAEL I ŻYDZI TO

N A R Ó D   W Y B R A N Y   PRZEZ   S A M E G O   B O G A

WTEDY DOPIERO POKŁONIĄ SIĘ IZRAELOWI


         
                      SIGMUND FREUD                                                                       MIROSŁAW FRYŚ MESJASZ ŻYDOWSKI


MECHANIZM PODŚWIADOMOŚCI CZŁOWIEKA DAWNO ZDEFINIOWANY

WYSTARCZY GO ZASTOSOWAĆ


KTÓRE PAŃSTWO NA ZIEMI MOŻE POSZCZYCIĆ SIĘ ŻE REPREZENTUJE JE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ŻADNE


A CZY KOMUŚ SIĘ PODOBA CZY NIE TO DZIAŁA

GOJE SIĘ POKŁONIĄO N   T H I S   W O R L D

NA TYM ŚWIECIE


THERE IS NO

N I E   M A


MESJASZA ŻYDOWSKIEGO


THERE IS NO

NIE MARZĄDU ŻYDOWSKIEGO ŚWIATOWEGO

NIE MA ZASAD SPISANYCH

JEST ZA TO CHAOS I BEZPRAWIE

I TO SIĘ TERAZ ZMIENI

THE WORLD NEEDS

ŚWIAT POTRZEBUJE
JEDNEGO PRZYWÓDCY


ŚWIAT POTRZEBUJE ŻYDOWSKIEGO RZĄDU ŚWIATOWEGO

KTÓRY BĘDZIE RZĄDZIŁ

CAŁYM ŚWIATEM I RZĄDAMI INNYCH PAŃSTW
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEK R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

Ś W I A T   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   P I Ę K N Y

I   C Z Ę S T O   S P R A W I E D L I W Y


TEN KTO SIEJE CHAOS ZBIERA CHAOS

CZYLI RODZINY GOJÓW OD PRADZIADKA PO WNUCZKA

ALE ŚWIAT BĘDZIE ŻYDOWSKI


CZY GOJE SIĘ ODNAJDĄ

DLA NICH W PEWIEN SPOSÓB TO KONIEC ŚWIATA

BO UPADNIE ICH UKOCHANY CHAOS


REKONSTRUKCJA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


W   K O Ń C U   P R Z Y S Z E D ŁMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
IZRAEL IZRAEL MÓJ IZRAEL MOJA JEROZOLIMA


NIE DANY WAM ODPOCZYNEK

NIE DLA WAS PRZECIĘTNOŚĆ SZAROŚĆ

PODRÓŻ DLA WAS MÓJ NARODZIE WYBRANY ŻYDZI

ALE U BOGA WSZYSTKO MA SWÓJ POCZĄTEK I KONIEC

DOJDZIECIE DO SWOJEGO ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

CAŁY ŚWIAT ŻYDOWSKI BĘDZIE A ZŁO ZNIKNIE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POD KONIEC WASZEJ DROGI ŻYDZI

ZSYŁAM WAM MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

DUCH W NIM I MĄDROŚĆ DOPROWADZI WAS

ŻYDZI DO KOŃCA WASZEJ DROGI

I ROZPOCZNIECIE ŻYWOT KTÓRY DLA WAS PRZEWIDZIAŁEM

W DOBROBYCIE PRZEPYCHU I SPOKOJU


PAMIĘTAJCIE ŻE CI KTÓRZY NIE PODEJMUJĄ W ŻYCIU TRUDU DROGI

NIGDY TEŻ NIGDZIE NIE DOCHODZĄ

MOŻE MIELI ŁATWIEJ ALE NIGDY NIE ZAZNAJĄ

ŻYWOTA JAKIEGO WY ZAZNACIE

IZRAELCZYCY CZEKAJĄ NA TECHNICZNY MESJASZ POLITYCZNY
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


B E Z   K O M P R O M I S Ó W

UCZCIWY ŚWIAT W 100 PROCENTACH

WPROWADZIĆ W ŻYCIE

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

A INNE NARODY ZNIKNĄ
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G A

PREFERUJEMY PORZĄDEK

ŚWIAT MA FUNKCJONOWAĆ

A NIE JAKIŚ SOCJALIZM W GŁOWACH I OGÓLNY CHAOS


PRZY WPROWADZANIU PORZĄDKU ŚWIATOWEGO W JEROZOLIMIE OPIERAĆ BĘDZIEMY SIĘ O ŚWIAT BOGA NAJWYŻSZEGO BARDZO SUROWY LECZ PRZEJRZYSTY I KLAROWNY CZYTELNY I SPRAWIEDLIWY JEZUS CHCIAŁ DOBRZE DZIEKUJEMY ŻE TAK NAS KOCHA ALE NIE SPRAWDZA SIĘ POBŁAŻLIWOŚĆ WZGLĘDEM LUDZI WIDZIMY DZISIAJ JAKI SKUTEK PRZYNIOSŁA POBŁAŻLIWOŚĆ STOSOWANA W STOSUNKACH DO LUDZI ANI ŚWIAT SPRAWIEDLIWY A LUDZIE WRĘCZ JAK OBŁĄKANI WIĘC Z CAŁYM ZDECYDOWANIEM ŚWIAT OJCA JEZUSA BARDZIEJ NAS INTERESUJEPOD PRZEWODNICTWEM


REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WYŁĄCZNIE POWYŻSZE WARTOŚCI

OBRANY SUROWY KURS NIGDY NIE ULEGNIE ZMIANIE

W TEN SPOSÓB ŚWIATU SIĘ PRZEDSTAWIĘ


SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWJ E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWW  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S


NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W


WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEUŚWIADOMIŁEM SOBIE JEDNO ŻE MOI LUDZIE ROZPOZNAJA MNIE I POZNAJĄ

PO WZROKU PO GESTACH PO SYLABIE PO ZDANIU

A INNI NIE POZNAJA MNIE PO BARDZO WNIKLIWYM WYKŁADZIE I NIE UZNAJĄ MNIE     

     POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT
3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEK
   

   

   

   
Ż E   W

J   E   R   O   Z   O   L   I   M   I   E

POJAWIŁA SIĘ PEWNAŚWIAT NAGLE ZACZNIE O NIEJ MÓWIĆ


PO CAŁYM ŚWIECIE

ZACZNIE SIĘ ROZCHODZIĆ

JAK FALA

I NIKT JUŻ Z TYM NIC NIE ZROBI


ZJAWISKO TO ZADZIAŁA JAK SAMOSPEŁNIAJĄCA SIĘ PRZEPOWIEDNIA O MESJASZU ŻYDOWSKIM

TAK TO DZIAŁA TO BĘDZIE SILNIEJSZE OD NICH

         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA

O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   ŻYDOWSKĄ


           

AUTONOMIA RZĄDU ŚWIATOWEGO


Nadzór projektu MSUwos.
KMO - Paris
The project sponsored by the JNF SRN & JF.ŚWIAT NA NASTĘPNE 1000 LAT

O KTÓRYM WCZEŚNIEJ

LUDZKOŚĆ MOGŁA TYLKO ŚNIĆ


RZĄD ŚWIATOWY

ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ ŻE MAMY JUŻ DOŚĆ UDANE ŻYCIE I TO ŻE ANGAŻUJEMY SIĘ W BUDOWĘ RZĄDU ŚWIATOWEGO ORAZ ŻYDOWSKIEGO LEPSZEGO ŚWIATA PROSZĘ PRZYNAJMNIEJ ZROZUMIEĆ OBECNĄ SYTUACJĘ ŻE W PROCESIE TWÓRCZYM ZACHOWANIE NASZEJ ATMOSFERY ŻYCIA JEST KLUCZOWE BYŚMY MOGLI TWORZYĆ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATAW PROCESIE TWÓRCZYM ZACHOWANIE NASZEJ ATMOSFERY ŻYCIA JEST KLUCZOWE

                    SZWAJCARIA, ZERMATT


N  A  S  Z  E     Ś  W  I  A  T  Y     R  Ó  Ż  N  I  Ą     S  I  Ę


DUŻA CZĘŚĆ LUDZKOŚCI JEST AGRESYWNA SZYBKA NERWOWA


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW RZĄD ŚWIATOWY

MY Z KOLEI CENIMY ODPOCZYNEK ŚWIĘTY SPOKÓJ

GRZECZNE ROZMOWY W OKREŚLONYM TONIE

PROWADZONE Z ZACHOWANIEM LOGIKI


JAK NA WSTĘPIE WSPOMNIAŁEM RÓŻNIMY SIĘ

ALE O JEDNO NORMALNYM LUDZIOM POWINNO CHODZIĆ

JESTEŚMY ZMĘCZENI TAKIM ŚWIATEM

TAK NIEGRZECZNYM I ZŁYM ŚWIATEM

ZMIENIAJMY ŚWIAT RAZEM Z ZACHOWANIEM AUTONOMIINORMĄ STANIE SIĘ ŻYCZLIWOŚĆ ORAZ PRZYJAZNE

NASTAWIENIE DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA

JEDNOSTKI ZACHOWUJĄCE LOGIKĘ


                    AUSTRIA, SOLDEN
W TEN SPOSÓB ŚWIATU SIĘ PRZEDSTAWIĘ


SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWJ E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

B E Z   K O M P R O M I S Ó W

UCZCIWY ŚWIAT W 100 PROCENTACH

WPROWADZIĆ W ŻYCIE

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

A INNE NARODY ZNIKNĄ
B A N K I E R Z YK R Ó L E S T W O   B O G AW IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB
OŚWIADCZENIE

PROGRAM PERFEKCYJNIE PRZETŁUMACZONY W JĘZYKU POLSKIM

ZE WZGLĘDU IŻ NAJWIĘCEJ ŻYDÓW ODDAŁO ŻYCIE W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA

JĘZYK POLSKI TO HOŁD DLA OWYCH DUSZ


W JĘZYKU ANGIELSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁA

W JĘZYKU HEBRAJSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁAUŚWIADOMIŁEM SOBIE JEDNO ŻE MOI LUDZIE ROZPOZNAJA MNIE I POZNAJĄ

PO WZROKU PO GESTACH PO SYLABIE PO ZDANIU

A INNI NIE POZNAJA MNIE PO BARDZO WNIKLIWYM WYKŁADZIE I NIE UZNAJĄ MNIE     

     

P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć
Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.

Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEK R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I
W TEN SPOSÓB ŚWIATU SIĘ PRZEDSTAWIĘ


SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWJ E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


W TEN SPOSÓB ŚWIATU SIĘ PRZEDSTAWIĘ


SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
GWIAZDASYNAGOGA CYMBALISTY W TEL AWIWIESYNAGOGA HEICHAL-YAHUDA W TEL AWIWIE
SYNAGOGA HURVA W JEROZOLIMIEGWIAZDAWIELKA SYNAGOGA W JEROZOLIMIE


Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K IWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEK R Ó L   D A W I D
K R Ó L   S A L O M O N

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K IF R Y Ś   M I R O S Ł A WK R Ó L   J E R O Z O L I M Y

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I
W TEN SPOSÓB ŚWIATU SIĘ PRZEDSTAWIĘ


SPRAWĘ DLA ŚWIATA UWAŻAM


Z A   U A K T Y W N I O N Ą


POWTARZAM OD ROZDANIA ULOTEK PRZEZ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWJ E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I


L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD

NA POCZĄTKU ZA MESJASZEM PODĄŻAĆ BĘDZIE

500 000 ISTNIEŃ LUDZKICH

A ZA KLIKA LAT 500 000 000


PROSZĘ POLICZYĆ SOBIE JAKA CZĘŚĆ LUDZKOŚCI JEST PRZEGRANA

ALE NIC Z TYM WIĘCEJ NIE MOŻEMY ZROBIĆ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
PRIVATE PROPERTY OF ORGANIZATION MEMBERS NWO


4 BANKERS' FAMILIES DECIDED TO INVEST

1 0 0   T R I L L I O N   P O U N D S

THE POWER OF ISRAEL AND JERUSALEMTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS

WŁASNOŚĆ PRYWATNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NWO


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

MOC IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

WIDZI ŚWIAT PO ŻYDOWSKU

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

TAKI TEŻ ZBUDUJE
GWIAZDA


KTO BY POMYŚLAŁ ŻE TE ULOTKI W TECZCE


ZAPOCZATKUJĄ NOWĄ CYWILIZACJĘ

Ś   W   I   A   T      Ż   Y   D   O   W   S   K   IWE MNIE DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA DAWIDA KRÓLA SALOMONA


TAKI TEŻ

TERAZALE NAJPIERW ODBUDUJEMY

III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

1 0   P R Z Y K A Z A Ń   O D   M O J Ż E S Z A

Z B Y T   O G Ó L N E

DOPRECYZUJEMY OBOWIĄZKI MĘŻCZYZNY WEDLE ŚWIATA

SPISZEMY I WŁOŻYMY DO ARKIW IZRAELU W JEROZOLIMIE

POJAWI SIE TAJEMNICZA ORGANIZACJA

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


KTÓRA GŁOSIĆ BĘDZIE I REPREZENTOWAĆ

ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

POWOŁANIE RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

NIE NAWIĄZUJĄCA Z NIKIM KONTAKTÓW Z ZEWNĄTRZ
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIENIE UFAM LUDZIOM KTÓRZY NIE MAJĄ BOGA W ŚRODKU


PO CZYM MOŻNA ICH POZNAĆ

JAK ZŁOTO MAJĄ SWOJE CECHY


                                                                                                                                                                                                                                          ZŁOTO 24-KARATOWE (PRÓBA 999)


SĄ NA WSKROŚ NIESPRAWIEDLIWI PRZYPOMINA TO WRĘCZ OBŁĄKANIE

JEŻELI NIE OBŁĄKANIE TO CHOROBĘ PSYCHICZNĄ JEDNO Z DWOJGA


PRZYKŁAD

SĄ CHYTRZY SAMI NIKOMU NIC NIE DADZĄ

ALE GDYBY KTOŚ IM ZAPROPONOWAŁ CUDZY MAJĄTEK PRZYJĘLI BY BEZ OPORU

TO JEST WŁAŚNIE ICH WYBIÓRCZA MORALNOŚĆ

POŻĄDAJĄ RZECZY I CUDZE MAJĄTKI A POWTARZAM SAMI SKRAJNIE CHYTRZY

JEST WIELE LUDZKICH ZACHOWAŃ

KTÓRE TU NA ZIEMI TWORZĄ PIEKŁO

SKOŃCZYMY Z TAKIMI LUDŹMI

Z JEROZOLIMY Z III ŚWIĄTYNI UNICESTWIĘ ZŁOJ A S N E   I   K L A R O W N E   Z A S A D Y


WYELIMINUJĘ JEDNOSTKI ASPOŁECZNE


NIKT JESZCZE NIE BYŁ TAK WPŁYWOWY BY Z URZĘDU

NA CAŁYM ŚWIECIE PIĘTNOWAĆ ASPOŁECZNE ZACHOWANIA


M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I   F R Y Ś   M I R O S Ł A W


R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

Z   S I E D Z I B Ą

I I I   Ś W I Ą T Y N I A   Ż Y D O W S K A


O R G A N I Z A C J A   B A N K I E R Ó WW  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SA M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W


PRIVATE PROPERTY OF ORGANIZATION MEMBERS NWO


4 BANKERS' FAMILIES DECIDED TO INVEST

1 0 0   T R I L L I O N   P O U N D S

THE POWER OF ISRAEL AND JERUSALEMTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS

WŁASNOŚĆ PRYWATNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NWO


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

MOC IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
CAŁY ŚWIAT ZAGRA

W SYMFONII ŻYDOWSKIEJ

A DYRYGOWAĆ BĘDZIE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


JESTEŚMY INNI

INNĄ EKIPĄ KTÓRA SIĘ ZA TO WZIĘŁA

NIE JESTEŚMY Z POKROJU WIECZNYCH MARZYCIELI I PUSTOSŁOWIA


CAŁY ŚWIAT ZAGRA

W SYMFONII ŻYDOWSKIEJ

A DYRYGOWAĆ BĘDZIE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


     

     W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  SWSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ


SZARZY LUDZIE CZĘSTO MÓWICIE ŻE COŚ W ŻYCIU MOŻECIE ZROBIĆ


T   O       Z   R   Ó   B   C   I   E


A UJRZYCIE JAK WASZE ŻYCIE MAŁO ZNACZY

PRAWIE NIC NIE MOŻECIE WE WŁASNYM ŻYCIU ZMIENIĆ

ŻYJECIE ILUZJĄ W SUMIE TO MIŁE


PO CO TO MÓWIĘ BO Z NIEWOLNIKAMI

CIĘŻKO BUDOWAĆ ŚWIAT WOLNYCH LUDZI


SWOJE SKROMNE ŚRODKI JAK I MAŁO CZASU W SWOIM ŻYCIU KTÓRY POSIADAJĄ NIE WYKORZYSTUJĄ W DANYM OKREŚLONYM CELU NIEWOLNIK ROZPRASZA SWOJE SIŁY I PIENIĄDZE NA CO CHWILE WYMYŚLANE PRZEZ SIEBIE CELE


NIEWOLNIKA OTOCZENIE TO NA OGÓŁ CZĘŚĆ SKŁADOWA JEGO NIEWOLI RODZINA LUB JEJ BRAK ZNAJOMI
NIEWOLNIKOM TAKIM NIE MOŻE SIĘ UDAĆ

PO CO TO PISZĘ


NIEWOLNIK BY MÓC PRÓBOWAĆ SIĘ URATOWAĆ MUSI PRÓBOWAĆ SAM ZROZUMIEĆ ŻE PRAWIE NIE MA SZANS WYJŚĆ NA PROSTĄ W ŻYCIU NIKT NIE BĘDZIE ZA NIEWOLNIKA PRACOWAŁ I GO UWALNIAŁ TO W SPRAWIEDLIWYM DOBRYM ŚWIECIE JEST NIEDPUSZCZALNE ZA KOGOŚ STARAĆ SIĘ I PRACOWAĆ JAK NIEWOLNIK JUZ TO ZROZUMIE NIECH PIENIĄDZE I SWÓJ CZAS WYDAJE NA Z GÓRY WYMYŚLONY CEL BY SAM SIĘ UWOLNIŁ


W TEN SPOSÓB MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW UWALNIA NIEWOLNIKÓW


NIEWOLNIK ZAWSZE CHCE MIEĆ LEPSZE ŻYCIE ALE ZAWSZE CHCE OD KOGOŚ BO SAM PIENIĘDZY ANI CZASU W SWOJĄ WOLNOŚĆ NIE WŁOŻY TAKICH LUDZI ZOSTAWMY W SPOKOJU MAJĄ PRAWO NIE ZAZNAĆ ŻYCIA LUDZI WOLNYCH     

MOJŻESZ UWOLNIŁ SWÓJ LUD ALE Z NIEWOLI A NIE NIEWOLNIKÓW Z DUSZY


W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB
OŚWIADCZENIE

PROGRAM PERFEKCYJNIE PRZETŁUMACZONY W JĘZYKU POLSKIM

ZE WZGLĘDU IŻ NAJWIĘCEJ ŻYDÓW ODDAŁO ŻYCIE W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA

JĘZYK POLSKI TO HOŁD DLA OWYCH DUSZ


W JĘZYKU ANGIELSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁA

W JĘZYKU HEBRAJSKIM PRZETŁUMACZONE WYRYWKOWE HASŁADOBRZE ŻE MAMY CO NAPRAWIAĆ BO MOGLIŚMY NIE MIEĆ CZEGO NAPRAWIAĆ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

CAŁKOWIECIE USUNIE BROŃ ATOMOWĄ Z POWIERZCHNI ZIEMII
U D A W A Ł O   S I Ę   D O T Y C H C Z A S


UDAWAŁO SIĘ DOTYCHCZAS ALE SZCZĘŚCIE W KTÓRYMŚ MOMENCIE ZAWSZE SIĘ KOŃCZY

A TO NIE JEST POZYCJA ŚWIATA W KTÓREJ MOŻE POZOSTAĆ

KTOŚ W KOŃCU MUSI SIĘ ZAJĄĆ NAJWAŻNIEJSZYMI SPRAWAMI ŚWIATASPRAW PODOBNEJ WAGI BO NIGDY NIE WIADOMO

KIEDY SZALEŃCY POSTANOWIĄ ZGINĄĆZ TEGO MIEJSCA UREGULUJEMY SPRAWY ŚWIATA
Ś W I A T O W Y   R Z Ą D   Ż Y D O W S K INAPRAWDĘ ZAPOMNIELIŚCIE JAK WYGLĄDA NORMALNY ŚWIAT

JAK SIĘ POWINNIŚCIE ZACHOWYWAĆ

JAK SIĘ POWINNIŚCIE ODNOSIĆ W STOSUNKU DO SIEBIE


                                                   
D   O      J   E   R   O   Z   O   L   I   M   Y


ŻĄDAM GODNEGO PRZYJĘCIA

ŻĄDAM GOŚCINY NA WYSOKIM POZIOMIE


J E R O Z O L I M A   R E J O N   Ś C I A N Y   P Ł A C Z U

S Y N A G O G I   W   J E R O Z O L I M I E

ZOSTANĄ ROZKLEJONE ULOTKAMI Z WIADOMOŚCIĄ

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
Ś C I A N A   P Ł A C Z U   J E R O Z O L I M A

3   D N I

WYBRANYM PRZEZ SIEBIE OSOBOM

SAM MESJASZ WRĘCZY KOPERTY Z ULOTKĄROZDAM 1000 ZESTAWÓW POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIE

Z A J M I E   M I   T O   3   D N I
PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJWCHŁONIE KILKADZIESIĄT PROCENT

NEGATYWNEJ ENERGII GOJÓW PRZECIWKO

ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIĆ MECHANIZM ROZSIEWANIA INFORMACJI

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ORAZ ŚRODOWISKA BANKIERÓW POSTANOWIŁY

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ

D   O      J   E   R   O   Z   O   L   I   M   Y


ŻĄDAM GODNEGO PRZYJĘCIA

ŻĄDAM GOŚCINY NA WYSOKIM POZIOMIE

LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ
I N F O R M A C J I   Z B U R Z Y Ć   S I Ę   N I E   D A

PRZYGOTUJE TEREN POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


R   O   Z   P   O   W   I   A   D   A   J   C   I   E


GOJ TO ŻADEN PRZECIWNIK

TAK GOJA WYMANEWRUJEMY ŻE BĘDZIE PO NASZEMU

TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIA BĘDZIE ODBUDOWANA


PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJWCHŁONIE KILKADZIESIĄT PROCENT

NEGATYWNEJ ENERGII GOJÓW PRZECIWKO

ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIĆ MECHANIZM ROZSIEWANIA INFORMACJI

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ORAZ ŚRODOWISKA BANKIERÓW POSTANOWIŁY

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


O MESJASZU ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW

O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NA CAŁY ŚWIAT

T O   F A Z A   1


N E U T R A L N Y   J A K   S Z W A J C A R I A
NA POCZĄTEK W ŚWIAT PÓJDĄ INFORMACJE

TO WY ŻYDZI MACIE JE ROZNIEŚĆ PO ŚWIECIEŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ
NIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA


PODŚWIADOMOŚĆ DZIAŁA NA NASZĄ KORZYŚĆ

ŚWIADOMIE BĘDZIEMY STEROWAĆ PROCESEM

AKCEPTACJI FAKTU IŻ III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

JEST WAŻNĄ POTRZEBĄ INWESTYCYJNĄ ŚWIATA


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


WSZYSTKIE SPRAWY ŻYDOWSKIE Z GOJAMI ZAŁATWIAMY SPOSOBEM

I WYŁĄCZNIE PO ŻYDOWSKU TO BARDZO WAŻNE
M A   W K R A Ś Ć   S I Ę   W   TERAŹNIEJSZY   Ś W I A T


O BANKIERACH O FRYŚ MIROSŁAW

O ROZPOCZĘCIU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TAK POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S


PRIVATE PROPERTY OF ORGANIZATION MEMBERS NWO


4 BANKERS' FAMILIES DECIDED TO INVEST

1 0 0   T R I L L I O N   P O U N D S

THE POWER OF ISRAEL AND JERUSALEMTHE ROTHSCHILD FAMILY

THE ROCKEFELLER FAMILY

FRYS MIROSLAW

A FAMILY WHO AT THE MOMENT PREFER TO BE ANANYMOUS

WŁASNOŚĆ PRYWATNA CZŁONKÓW ORGANIZACJI NWO


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

MOC IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA

W  O  R  L  D     J  E  W  I  S  H     C  O  N  G  R  E  S  S
JEROZOLIMA ZŁOTEM BĘDZIE OCIEKAĆ

JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE DO ŻYDÓW NALEŻY

III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA JESZCZE BOGATSZA JESZCZE WIĘKSZA

NIŻ ZA CZASÓW KRÓLÓW DAWIDA I SALOMONABANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I

T Y L K O   J E D N A   D R O G A   J E S T   P R A W D Z I W A

KTÓRA PROWADZI DO ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
DRUGI MESJASZ NIE PRZYJDZIE

A JA MAM JEDNO CIAŁO KTÓRE SIĘ STARZEJE I UMRZE W PRZYSZŁOŚCI

WIĘC CZAS PROSZĘ DOBRZE WYKORZYSTAĆ ZANIM ZNOWU ZACZNIECIE SIĘ SPIERAĆOBECNIE MAM

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


PAMIĘTAJCIE O BARDZO WAŻNYM PRZESŁANIU MOI ŻYDZI

Z WAS Z WASZYCH WYOBRAŻEŃ POWSTAĆ MÓGŁBY JEDYNIE GOLEM

TO Z BOGA POWSTAJE MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

JAK WYGLĄDA CO MÓWI JAK DOCHODZI DO CELU


W OGÓLE NIE BĘDZIE GRZECZNY

NIE BĘDZIE TEŻ PODPOWIADAM SOCJALISTĄ

MESJASZ BĘDZIE KAPITALISTĄ

CZASEM PRZEKLINAM ALE PRZYNAJMIEJ JESTEM SKUTECZNY


BY ŚWIAT BYŁ SPRAWIEDLIWY KAŻDY CZŁOWIEK

MUSI MIEĆ ZAPŁATĘ ZA TO CO NOSI W ŚRODKU JAKO DUSZA

KAŻDY NIECH PRACUJE NAD SOBĄ

NIE LITUJMY SIĘ NAD NIESZCZĘŚLIWYMI

CHCE BYĆ NIESZCZĘŚLIWY NIECH BĘDZIE NIESZCZĘŚLIWY

TAKIE WNĘTRZE WIDOCZNIE MA

NIECH POZNAJĄ BRAMY PIEKIEŁ A JAK IM SIĘ ZNUDZI

TO NIECH PRZYJDĄ DO SZEREGÓW PRACOWITYCH I SZCZĘŚLIWYCH
KULT UPADŁYCH NIESZCZĘŚLIWYCH

ŻYJĄCYCH TRWOGĄ O PRZYSZŁE ZDARZENIA W ŻYCIU

TOKSYNA KTÓRA ICH PODWÓJNIE ZJADA


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW ODWRÓCĘ SYTUACJĘPOWOŁAM KULT ŻYCIA SZCZĘŚLIWI BOGACI

PATRZĄCY OPTYMISTYCZNIE W PRZYSZŁOŚĆ


MUSIMY JESZCZE ZMIEŚCIĆ SIĘ W CZASIE

WPROWADZENIE ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO ORAZ ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI

TO ZADANIE NA ŻYCIE JEDNEGO CZŁOWIEKA

ODBUDOWA ŚWIĄTYNI TO JEDNO TO DOŚĆ SZYBKO OSIĄGNIEMY

ALE WPROWADZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO ŻYDOWSKIEGO

TO SPRAWA KTÓRĄ ZA ŻYCIA MUSIMY W 90%

MY JAKO TWÓRCY PRZEKAZAĆ NASTĘPNYM POKOLENIOM

BO MŁODZIEŻ NASTĘPNE POKOLENIA JUŻ DLA NICH

INNE PRIORYTETY MOGĄ BYĆ WAŻNE

DLA NICH W PRZYSZŁOŚCI ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

I ŚWIAT ŻYDOWSKI MOGŁY BY SIĘ OKAZAĆ MAŁO WAŻNE

DLATEGO MY MUSIMY

ZASZCZEPIĆ KIERUNEK ŚWIATA

W KTÓRYM PÓJDZIE LUDZKOŚĆOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.GOJ KTÓRY BĘDZIE SZCZERZE WYMAWIAŁ HYMN

S P Ł Y N I E   N A   N I E G O   D U C H   P O B O Ż N O Ś C I

I PRZEMIENI SIĘ W ŻYDA PRAWDZIWEGO

P R Z Y J Ę T A   S T R A T E G I A

Z GOJAMI MUSIMY WYGRAĆ TAKŻE LICZEBNIE


UDOSTEPNIAJĄC WIEDZĘ O DUCHU ŻYDOWSKIM GOJOM

UMOŻLIWIAJĄC IM NAWRÓCENIE POZYSKAMY NOWYCH OBROŃCÓW IZRAELA I ŻYDÓW

KTÓRZY BĘDĄ BUDOWAĆ JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA ŚWIECIE

I SŁAWIĆ DUCHA RODU DAWIDOWEGO KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

JAK TEN DUCH JEST LOGICZNY SPÓJNY I URATOWAŁ IM ŻYCIE

W TEN SPOSÓB ZBUDUJEMY

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI NA CAŁYM ŚWIECIE

A INNE NARODY ZNIKNĄ
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  WR O T H S C H I L D   C E N T R A L   B A N K
U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁA

TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


JESTEŚMY INNI

INNĄ EKIPĄ KTÓRA SIĘ ZA TO WZIĘŁA

NIE JESTEŚMY Z POKROJU WIECZNYCH MARZYCIELI I PUSTOSŁOWIABANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
T U   N A   Z I E M I I
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY4. 700 000 $ (4,7 MILIONA USD) = 16. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I
ZAMIAST   U W O L N I Ć   S I Ę   OD RACHUNKÓW

BUDOWAĆ NOWOCZESNE MIASTA

BY MÓC ZGŁĘBIAĆ CZŁOWIECZEŃSTWO

ZAJMUJĄ SIE WSZYSTKIM TYLKO NIE TYM


DLATEGO W JEROZOLIMIE

W ODBUDOWANEJ III ŚWIĄTYNI

D A M Y   P O C Z Ą T E K   N O R M A L N O Ś C I

C Y W I L I Z A C J I   Ż Y D O W S K I E J


DLA JASNOŚCI

POJAWIMY SIE W JEROZOLIMIE

SPISZEMY ZASADY PRAWA - WŁOŻYMY DO ARKI

ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

POWOŁAMY RZĄD ŚWIATOWY


NA CZELE WSZYSTKIEGO BĘDZIE STAŁ


W JEROZOLIMIE DAMY COŚ LUDZIOM

TO BĘDZIE BARDZO MĄDRE BARDZO DOBRE

ALE W OGÓLE NIE ZALEŻY NAM CZY Z TEGO SKORZYSTAJĄ CZY NIE

KAŻDY MA PRACOWAĆ DLA SIEBIE A NIKT NIE MA ŻYĆ ZA KOGOŚMOJĄ RODZINĄ TYLKO TEN

KTO MA W SOBIE DUCHA RODU DAWIDOWEGO


BY ZOSTAĆ MOJĄ RODZINĄ

S Z U K A J C I E   I   C H W A L C I E


A MOŻE NA WAS


A WTEDY ZOSTANIECIE MOJĄ RODZINĄ


INNYCH SPOZA RODU DAWIDOWEGO

TRZYMAMY WŁADZĄ MANIPULACJĄ I NIE WIERZĘ IM
SZACUNKOWA LICZBA


(5 0 0   M I L I O N Ó W)


SKORZYSTA ZE STYLU ŻYCIA

W DUCHU ŻYDOWSKIM RODU DAWIDOWEGO

BOGATO DOSTOJNIE W ŚWIĘTYM SPOKOJU

RESZTA ICH ŚWIAT

DZIŚ DLA NAS JEST NIEZROZUMIAŁY

I CZY ONI W OGÓLE ŻYJĄ

CZY TO PRZYPOMINA JAKOŚĆ ŻYCIA

CZY TO MOŻNA UZNAĆ ZA ŻYCIE

TEN NIEUSTANNY CHAOS W ICH ŻYCIU


CZEKAM NA JEDNOŚĆ ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH

MIEJSCE TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ W JEROZOLIMIE I NA ŚWIECIE

ZAJĘTE ORAZ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEGAM SOBIE

BO TO Z MOJEGO DUCHA ONE POCHODZĄ


TAKĄ PRÓBKĘ MOJEGO DUCHA DAJĘ W PROGRAMIE

HACZYK CAŁEJ SPRAWY TYLKO JA MOGĘ JĄ WPROWADZIĆ W ŻYCIE

INACZEJ W PRZENOŚNI PRĄD NIE POPŁYNIEUZNANIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

LEŻY W WASZYM INTERESIE ŻYDZI

NIEUBŁAGANIE PŁYNIE CZAS

NIE PRZEGAPCIE ŻYDZI MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

OSTATNIO JAK NIEKOMPETENTNE OSOBY NA STANOWISKACH

OCENIAŁY JEZUSA SKOŃCZYŁO SIĘ POWSTANIEM 3 RELIGII

WIĘC PROSZĘ O KOMPETENCJE

I GŁĘBSZĄ OBSERWACJĘ


UZNAJĄC MNIE ZA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

Z AUTOMATU UZNAJECIE JEZUSA JAKO SYNA BOGA

BO JA JESTEM OD JEZUSA


KORZYŚCI PŁYNĄCE Z TAKIEGO UKŁADU

Z NARODU ŻYDOWSKIEGO ZOSTAŁA ZDJĘTA WINA

ZA ŚMIERĆ JEZUSA

CZŁOWIEK BOGA ZABIĆ NIE MOŻE I NIGDY NIE MÓGŁ

CHYBA ŻE DLA GOJÓW JEZUS NIE JEST BOGIEM

WIĘC WTEDY ŻYDZI WINNI SĄ ZABÓJSTWA


DO POKAZANIA

ORAZ OSIĄGNIECIA SWOJEGO CELU

Z BOKU PATRZĄC SIĘ NA CAŁĄ SPRAWĘ

ROZPATRUJĄC JAKO CZŁOWIEK


JAKO NARÓD SLUŻĄC BOGU

I TEN DUCH I TEN NARÓD TERAZ ZOSTANIE

WYNAGRODZONY ZA PONIESIONA OFIARĘ

NIE MOGLIŚCIE ZABIĆ BOGA ANI BYĆ WINNI ZA JEGO SMIERĆ

BO BÓG Z DEFINICJI PRZED NARODZINAMI W CIELE CZŁOWIEKA

DOKŁADNIE WIEDZIAŁ I ZNAŁ SCENARIUSZ JEGO ŻYCIA


POCHODZIŁ WYŁĄCZNIE OD NIEGO A WASZE ŻYDOWSKIE CZYNY

NIE MIAŁY NIC WSPÓLNEGO Z WASZĄ WOLĄ

PONIEWAŻ NIGDY NIE MOGLIŚCIE NIĄ STEROWAĆ


BÓG POSLUŻYŁ SIĘ NARODEM ŻYDOWSKIM BO WIEDZIAŁ

ŻE WYTRZYMACIE A W DARZE TERAZ UHONORUJE

I ZASIEJE ŚWIAT DUCHEM ŻYDOWSKIM                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                   MIROSŁAW FRYŚ                                       RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                ŻYD                                                                ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
STYL SIEDZIBY MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
WNĘTRZE WIELKIEJ SYNAGOGI W TEL AWIWIE
MÓWI ŻE JEST

M   E   S   J   A   S   Z   E   M       Ż   Y   D   O   W   S   K   I   M


F   R   Y   Ś       M   I   R   O   S   Ł   A   W


ZNIKNIE GŁÓWNY PROBLEM JEROZOLIMYZNIKNIE NA ŚWIECIE PROBLEM KONFLIKTÓW

NA TLE RELIGIJNYM PODZIAŁY I RÓŻNICE

NASTANIE POKÓJ NA ŚWIECIE JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO

U S T A N I E   P O W Ó D   T R W A N I A   I S T N I E N I A

3   R E L I G I I   Ś W I A T O W Y C H

Z CHWILĄ PRZYJŚCIA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWSPOSOBEM UWOLNI PLAC

POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZEMYŚLCIE ŻYDZI PRZELICZCIE

NA USTACH CAŁEGO ŚWIATA

BĘDZIE TEMAT MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

TAJEMNICZA POSTAĆ CHARAKTERYSTYCZNAŻ E   W

J   E   R   O   Z   O   L   I   M   I   E

POJAWIŁA SIĘ PEWNAŚWIAT NAGLE ZACZNIE O NIEJ MÓWIĆ


PO CAŁYM ŚWIECIE

ZACZNIE SIĘ ROZCHODZIĆ

JAK FALA

I NIKT JUŻ Z TYM NIC NIE ZROBIPRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJSPOSOBEM UWOLNI PLAC

POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZEMYŚLCIE ŻYDZI PRZELICZCIE

NA USTACH CAŁEGO ŚWIATA

BĘDZIE TEMAT MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

TAJEMNICZA POSTAĆ CHARAKTERYSTYCZNAPRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJSPOSOBEM UWOLNI PLAC

POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZEMYŚLCIE ŻYDZI PRZELICZCIE

NA USTACH CAŁEGO ŚWIATA

BĘDZIE TEMAT MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

TAJEMNICZA POSTAĆ CHARAKTERYSTYCZNA
PRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ
PRZYWRÓCIMY PORZĄDEK ŚWIATOWY

B O   D Z I Ś   R Z Ą D Z I   L U D

A   N I E   J E R O Z O L I M A   I   B Ó G                                                                                                                                                                                THE STAR OF DAVID

                                                                                                                                       KING DAVID


*    *    *    *    *

HUMANITY- Humanity talks, God has to listen to
                                                        - it won’t be like that.   I will change polarity

It’s me, GOD - talking and you listen to me. We can join
                                                          ourselves in a star I’m going to make rules.
*    *    *    *    *


                                         THE STAR OF DAVID


                                     

KING DAVID - Jews! Do you remember King David’s methods? I will finish his masterpiece because I love you, your nation but I instead of his methods I will use mines. I will take a sword of word, truth and love, a sword from God. Everyone who loves Israel will understand.

R O D U   D A W I D O W E G O

T O   Ś W I A T   W   I D E A L N Y M   U K Ł A D Z I EU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁAWYMOGI FORMALNE


I PROSZĘ BY PRZY MNIE NIE WSPOMINAĆ

ŻE PRZY ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI MAMY JAKIEŚ PROBLEMY

W INNYM ROGU ROZPOCZYNAMY ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJW   Z G O D Z I E   W Y Z N A W C Y   I S L A M U

KOPUŁĘ NA SKALE PRZENIOSĄ

WIEM ŻE TO WYGLĄDA ABSTRAKCYJNIE

LECZ DO TEGO DOPROWADZĘ W RZECZYWISTOŚCI

PRZY ROZBIÓRCE KOPUŁY NA SKALE

PRACOWAĆ BĘDZIE ISLAM

T E N   K T O   S T A W I A Ł   N I E C H   R O Z B I E R A

W KAŻDYM RAZIE KOPUŁA MA ZNIKNĄĆ

I   Z N I K N I E


L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE
CZEKA NAS WYDARZENIE W HISTORII ŚWIATA

B E Z   P R E C E D E N S U

ŚWIAT PODZIELI SIĘ NA ŻYDÓW I NA GOJÓW

NIE TAK JAK DZIŚ PRZEZ PRZYNALEŻNOŚĆ RASOWĄ

RELIGIJNĄ ORAZ PRZEZ PRZYNALEŻNOŚĆ DO PAŃSTWA

PODZIELI SIĘ PRZEZ SPŁYNIĘCIE DUCHA POBOŻNOŚCI

NA TYCH KTÓRZY ŻYDOSTWO ROZUMIEJĄ SZANUJĄ

I PRAGNĄ OFIAROWAĆ WŁASNE ŻYCIE DUCHOWI RODU DAWIDOWEGO

CZĘŚĆ GOJÓW ZASILI ŚWIADOMIE SZEREGI ŻYDÓW

CZĘŚĆ ŻYDÓW OKAŻE SIĘ NIE 100% ŻYDAMI


CZY MOŻNA NAZWAĆ TO BITWĄ

BITWA TO STARCIE PONOSI SIĘ STRATY I OSIĄGA ZYSK


A Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW

ŻYDZI UZYSKAJĄ BEZPRECEDENSOWĄ WYGRANĄ

TO BĘDZIE WOJNA DUCHOWA LUDZKOŚCIMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

WYWOŁAM WOJNĘ DUCHOWĄ LUDZKOŚCI NAJWIĘKSZĄ W HISTORII ŚWIATA

ROZPĘTAM Z PEŁNĄ DETERMINACJĄ WOJNĘ DUCHOWĄ LUDZKOŚCI

WOJNA W MATERII TO ZAWSZE ZŁO


ALE JUŻ WOJNA DUCHOWA MOŻE TYLKO OCZYŚCIĆ LUDZKOŚĆ

CZŁOWIEK Z ŻYDOSTWEM W ŚRODKU TOKIEM MYŚLENIA STYLEM ŻYCIA

TO CZŁOWIEK NA PODOBIEŃSTWO BOGA NA RESZTĘ MÓWIMY DIABEŁ
ŻYDOSTWO JEST ZBYT CENNE BY DEFINIOWAĆ JE JAKO MATERIA

ŻYDOSTWO DUCHA RODU DAWIDOWEGO STYL ŻYCIA

WARTOŚCI WIDZENIE ŚWIATA PRZEZ PRYZMAT PIENIĘDZY

TO JEST WARTOŚĆ


D U C H   N A D   C I A Ł E M   P O P R O S Z Ę


OSOBY POKROJU LEKKODUCH NIODPOWIEDZIALNY ZA POTOMSTWO

RODZINĘ I SAMEGO SIEBIE NIEPRAWO ŻYJĄCY

DLA NICH BĘDĘ WYJĄTKOWO SKUTECZNY

W PEWIEN SPOSÓB KONIEC ŚWIATA DLA NICH WIESZCZĘ

ICH ŚWIATA KTÓRY ZNAJĄ


KAŻDY SIĘ W PEWIEN SPOSÓB PATYCZKOWAŁ

Z TAKIMI JEDNOSTKAMI

DLA NICH BĘDĘ MITYCZNYMI 666 DOPIEKĘ IM

NIKT JESZCZE Z WAMI NIE ZROBIŁ PORZĄDKU

WŁAŚNIE SIĘ DZIWIĘ DLACZEGODLA OSÓB KTÓRE KOCHAJĄ WŁASNE RODZINY SWOJE POTOMSTWO

ŻONY SIEBIE SAMYCH CHCĄ BYĆ BOGACI MATERIALNIE

ZABEZPIECZAĆ WŁASNE DOMY ZAJMOWAĆ SIĘ PIENIĘDZMI WE WŁASNYM ŻYCIU

RZĄD ŚWIATOWY I JA FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

STWORZYMY IM TAKIE WARUNKI DO ROZWOJU

ŻE SAMI BĘDĄ MÓWIĆ NA MNIE MESJASZ ŻYDOWSKI

ALE IM NAKAZUJĘ ŻYĆ PO ŻYDOWSKU A RESZTA BĘDZIE

MIAŁA PROBLEM ZE MNĄ WYJĄTKOWO SKUTECZNY BĘDĘ


PERCEPCJA POSTRZEGANIA ŚWIATA


U CZŁOWIEKA


NIE UŻYŁEM WYSUBLIMOWANYCH SŁÓW

PONIEWAŻ CELEM JEST TRAFIENIE

DO WSZYSTKICH ŚRODOWISK


JEST RÓŻNA W ZALEŻNOŚCI Z JAKIEJ WARSTWY SPOŁECZNEJ POCHODZI

BOGATE MATERIALNIE WARSTWY SPOŁECZNE MAJĄ INNY TRYB ŻYCIA


WIĘC MAJĄ INNĄ PERCEPCJĘ POSTRZEGANIA ŚWIATA

WIĘCEJ SIĘ WYSYPIAJĄ SPOKOJNIEJ BEZTROSKO ŻYJĄ

WIĘC WIDZĄ ŚWIAT PRAWIDŁOWO NIE JAK PIJANY CZŁOWIEK ZE ZMĘCZENIA


UBOGA WARSTWA SPOŁECZNA TO Z REGUŁY PIJANI LUDZIE ZE ZMĘCZENIA

A MESJASZ ŻYDOWSKI JEST DLA WSZYSTKICH LUDZI

JEŻELI WARSTWY SPOŁECZNE UBOGIE CHCĄ ZROZUMIEĆ

JĘZYK I TOK MYŚLENIA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

MUSZĄ ZADAĆ SOBIE TRUD WYSPANIA SIĘ ZWOLNIENIA

I REFLEKCSJI NAD TYM ZJAWISKIEM BYŚMY WSZYSCY

MOGLI POROZUMIEĆ SIĘ W PRZYSZŁOŚCIMIŁO BY BYŁO BYŚMY W PRZYSZŁOŚCI

MOGLI SIĄŚĆ DO STOŁU I USTALIĆ FUNDAMENT ROZMOWY

TEGO MOGĄ DOKONAĆ TYLKO LUDZIE TRZEŹWI

A POWTARZAM LUDZKOŚĆ CZĘSTO JEST PIJANA ZE ZMĘCZENIA I ZMARTWIEŃ

ALE TO CI PIJANI MUSZĄ ZROBIĆ PIERWSZY KROK


NIE MOGĘ WYTRZEŹWIEĆ ZA PIJANYCH MIMO

ŻE JESTEM MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWOCZYWIŚCIE UZYSKUJEMY TRZEŹWEGO ALE TO NADAL GOJ

ALE JAKO TRZEŹWY MOŻE POKŁONIĆ SIĘ I POMYŚLEĆ

CZY CZASEM ŻYDZI I DUCH ŻYDOWSKI JAKO PRZEWODNIK

PRZEZ ŻYCIE STYL ŻYCIA TOK MYŚLENIA

NIE GÓRUJE NAD GOJOWSKIM


DLA CZYSTEGO SUMIENIA GOJOM TRZEBA DAĆ SZANSĘ

BY STALI SIE LUDŹMI PRZYZWOITYMI BOGATYMI MĄDRYMI

GDZIE PROCENTOWO W POPULACJI GOJÓW TO WYJĄTKI OD REGUŁY

SKĄD WIEMY JAK DUŻO GOJÓW UKORZY SIĘ

I BÓG ZADECYDUJE BY SPŁYNĄŁ NA NICH

DUCH POBOŻNOŚCI DUCHA RODU DAWIDOWEGO

POWTARZAM MAMY CZYSTE SUMIENIE


GDYBY NAWET NIKT NIE PRZESZEDŁ ZROBILIŚMY SWOJE

A CZY Z MĄDROŚCI CZY Z GŁUPOTY GOJÓW

BĘDZIEMY MIEĆ PRZYCHODY CO TO ZA RÓŻNICAM E C H A N I Z M   P R Z E M I A N Y   G O J Ó W   W   Ż Y D Ó W


LUDZKOŚĆ GDY USŁYSZY O POJAWIENIU SIĘ POSTACI

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

W JEROZOLIMIE WRAZ Z BANKIERAMI

KORZYSTAJĄC Z POPULARNOŚCI OGŁOSI MOŻLIWOŚĆ DLA GOJÓW

NAWRÓCENIA SIĘ NA DUCHA ŻYDOWSKIEGO

NIGDY NIE WIADOMO CZY GOJE CZASEM NIE ZROBIĄ TEGO DOBRZE


WTEDY DO AKCJI WKRACZA BÓG

I ROZPATRUJE INDYWIDUALNĄ PROŚBĘ GOJÓW

O PRZEJŚCIE NA ŻYDOSTWO

BY SPŁYNĄŁ NA NICH DUCH ŻYDOWSKI


WSZYSTKIE STRONY NIEZALEŻNIE OD WYNIKÓW

BĘDĄ ZADOWOLONE BO ZROBILIŚMY SWOJE

A OPRÓCZ TEGO BANKIERZY I MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJE III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

TWORZY RZĄD ŚWIATOWY Z BANKIERAMI

P R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE


NIOSĘ LEKARSTWO DLA GOJÓW

DLA TYCH KTÓRZY BĘDĄ CHCIELI JE UŻYĆ

POWTARZAJCIE HYMNZ LEKARSTWEM DLA GOJÓWMESJASZ WYSYŁA LUDZI BEZPOŚREDNIO DO BOGA

A BÓG PRAWDZIWY WYSYŁA LUDZI BY DOCENILI I PRZYJĘLI

DO SIEBIE DUCHA RODU DAWIDOWEGO ŻYDOWSKIEGO

A OD NOWA UPORZĄDKUJĄ SWOJE ŻYCIE MATERIALNE RODZINNE I DUCHOWE


MESJASZ PRZYNIESIE ŚWIATU POKÓJ PRAWIDŁOWĄ INFORMACJĘ

A INFORMACJA TO BÓG DLA NAS LUDZI

BYŚMY ŻYLI W BOSKIM PORZĄDKU
Z CZŁOWIEKA Z WYOBRAŻEŃ JEGO

JAK MA WYGLĄDAĆ MESJASZ ŻYDOWSKI

MOŻE POWSTAĆ WYŁĄCZNIE GOLEM

MESJASZ ŻYDOWSKI WYŁĄCZNIE POCHODZI OD BOGA

I NIE MUSI SIĘ ZGADZAĆ Z WASZYMI WYOBRAŻENIAMI


ZANIM SIĄDZIEMY DO STOŁU ROZWAŻAŃ

PRZEZ ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE

PROSZĘ USTALIĆ FUNDAMENT KTÓRY BĘDZIE WSPÓLNYM STANOWISKIEM


MESJASZ POCHODZI OD BOGA

CZY MACIE PRAWO BY GO WYMYŚLIĆ

PROSZĘ ROZWAŻYĆ INFORMACJĘ W JAKI SPOSÓB

MOŻNA ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

DZIAŁ Z HASŁEM INFORMACJA


NAWIEDZENI SĄ OD DIABŁA

MY ŻYDZI POSŁUGUJEMY SIĘ ROZUMEM ROZUM JEST OD BOGA

A JEŚLI ROZUMEM TO POKORA W ROZMOWIE ORAZ WYCOFANIE SIĘ

Z POCZĄTKOWEGO SWOJEGO WYOBRAŻENIA I STANOWISKA

JEST WPISANE W TECHNIKĘ POSŁUGIWANIA SIĘ ROZUMEMMESJASZ MA CZYSTĄ KARTĘ

W ŚWIECIE JEST NEUTRALNY


WPROWADZIMY ŚWIATOWY POKÓJ

W OPARCIU O ROZUM LOGIKĘ

ROZLEGŁE PRZYMIERZE Z ROSJĄ


WIDZĘ ŻE ZABRAKŁO WAM WYOBRAŹNI ŻE MOŻNA Z ROSJANAMI TWORZYĆ POKÓJ

NAWET NIE WIECIE JAKIMI ROSJANIE SĄ WSPANIAŁYMI KOMPANAMI

PROSZE PATRZEĆ NA SIEBIE A NIE NA ROSJAN

JEŻELI UZNACIE MNIE JAKO MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

TO Z RACJI SWOJEJ POZYCJI I PŁYNĄCYCH ZA TYM PRZYWILEI

BY ŚWIAT PORZUCIŁ SWOJE ZŁE NASTAWIENIE DO ROSJI

MACIE UCZCIWIE POKOCHAĆ ROSJĘ I ROSJAN

ROSJANIE ROSJA POTRZEBNA JEST MI DO WPROWADZENIA ŚWIATOWEGO POKOJU


MESJASZ TWIERDZI

NIE MA INNEGO SPOSOBU

ROZSIEJCIE INFORMACJĘLIST RABINA YITZHAKA KADURI


TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


JESTEŚMY INNI

INNĄ EKIPĄ KTÓRA SIĘ ZA TO WZIĘŁA

NIE JESTEŚMY Z POKROJU WIECZNYCH MARZYCIELI I PUSTOSŁOWIABANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
T U   N A   Z I E M I I
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
N I E   M A R N U J C I E   Ż Y C I A   B O   N I E   W R Ó C I


TROCHĘ PASJI

TROCHĘ ROZMACHU

TRZEBA CHCIEĆ

I WSZYSTKO POWSTAJE

TĄ POSTAWĘ ŻYCIOWĄ I TYLKO TĄ PROSZĘ PRZYJĄĆ PODRÓŻUJĄC ZE MNĄ


KAŻDEMU ŻYCZĘ BY MIAŁ TAKIE ŻYCIE

JAK JA FRYŚ MIROSŁAW

JA BĘDĘ MIAŁ CO WSPOMINAĆ W SWOIM ŻYCIU

W PEWNYM SENSIE WALCZYŁEM I WALCZĘ ZE SMOKAMI


PODJĄŁEM SIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

POWOŁAM RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

JEDEN NARÓD NA CAŁYM ŚWIECIE ŻYDOWSKI WPROWADZĘ

KROLESTWO BOGA ZAPOCZĄTKUJĘ TU NA ZIEMII


DZIENNIE CZĘSTO BĘDĘ ZARABIAŁ 250 MILIONÓW FUNTÓW

BEDĘ NAJBOGATSZYM CZŁOWIEKIEM W HISTORII PLANETY

JAK POWTARZAM MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


JA BĘDĘ MIAŁ CO WSPOMINAĆ W SWOIM ŻYCIU

A CO WY BĘDZIECIE WSPOMINAĆ WE WŁASNYM ŻYCIU

TU NA ZIEMII JESTEŚMY COŚ WINNI BOGU

MAMY OBOWIĄZEK WALCZYĆ ZE ZŁEM

NAJPIERW ZAJMUJMY SIE SPRAWAMI ŚWIATA

A NASZE SPRAWY SĄ MNIEJ WAŻNE

TO JEST PRAWIDŁOWA POSTAWA CZŁOWIEKA DO ŻYCIA

              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                                   JULKA JANIK                                                            

KIM JESTEŚMY W PORÓWNANIU Z TĄ DZIEWCZYNKĄ

TO CO CZUŁA I CO MUSIAŁA PRZEJŚĆ WE WŁASNYM ŻYCIU

GDYBY ZWRÓCIĆ TEJ DZIEWCZYNCE ŻYCIE

WIEDZIAŁABY CO Z ŻYCIEM ZROBIĆ

FRYŚ MIROSŁAW SAM PRZEŻYŁEM ŚMIERĆ KLINICZNĄ

I WIEM CO WTEDY BYŁO WAŻNE I MNIEJ WAŻNE


GDY UMIERAMY CZĘSTO ZMIENIA NAM SIĘ

PERSPEKTYWA POSTRZEGANIA ŚWIATA

ALE CZĘSTO JEST JUŻ ZA PÓŹNO


ŻYCIE TYLKO WTEDY MA SENS

GDY WŁASNYM ŻYCIEM ZMIENIAMY ŚWIAT NA LEPSZE

A JEDNOCZEŚNIE ZARABIAMY NA WŁASNE ŻYCIE MATERIALNE


GDY ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDZIECIE MAŁYMI SPRAWAMI WE WŁASNYM ŻYCIU

WASZE ŻYCIE MAŁYM SIĘ STANIE

GDY ZAJMOWAĆ SIĘ BĘDZIECIE DUŻYMI SPRAWAMI WE WŁASNYM ŻYCIU

WASZE ŻYCIE WIELKIM SIĘ STANIE


N I E   M A R N U J C I E   Ż Y C I A   B O   N I E   W R Ó C I


              FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI                                                   JULKA JANIK                                                            


W PEWIEN SPOSÓB

OSIĄGNIEMY


KILKA OSÓB KILKA RODZIN SIĘ WSPOMINA

RESZTĘ HISTORIA UJMIE POD SFORMUŁOWANIEM ORAZ INNI


Z AKILKA RODZIN BANKIERSKICH ORAZ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POWTARZAM TO NAS WSPOMINAĆ BĘDĄ


NIKT JESZCZE NIE ODBUDOWYWAŁ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIKT JESZCZE NIE JEST CZŁONKIEM RZĄDU ŚWIATOWEGO

NIKT JESZCZE NIE WSPÓŁPRACOWAŁ Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW

NIKT JESZCZE NIE POWOŁAŁ NOWEJ CYWILIZACJI DO ŻYCIA
TO JA DECYDUJĘ KTO TOWARZYSZY MI

W REALIZACJI PONIŻSZEGO PROJEKTU

P O W T A R Z A M   Ś W I A T   J E S T   O G R O M N Y

A SAMCÓW ALFA NA ŚWIECIE NIE BRAKUJE

DLA KTÓRYCH TAKIE WYZWANIE

JEST CENNIEJSZE OD WSZYSTKIEGO


KILKA OSÓB KILKA RODZIN WYSTARCZY MI

BY ZREALIZOWAĆ PLANLUDZKOŚĆ NASZE CZYNY I NASZE NAZWISKA NA USTACH NOSIĆ BĘDZIE

PRZYPOMINAM CZĘSTO JEST TAK ŻE CZŁOWIEK UMIERA

A PO KILKU KILKUNASTU LATACH SŁABO LUB W OGÓLE GO NIE PAMIĘTACIE


A PAMIĘTAĆ I WSPOMNAĆ GDY MINIE 1000 LAT

WSPOMINAĆ JAK DZIEŃ WCZORAJSZY ZDARZENIA I OSOBY

PRZEZ ŻYJĄCYCH TO PRAWDZIWY SUKCES


                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOW 2008 ROKU

PAN FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

ZACZĄŁ TWIERDZIĆ ŻE W NIM JEST

DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA

I OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁOWSIADŁ W SAMOLOT DO IZRAELA TEL AWIW

TAKSÓWKĄ POJECHAŁ POD ŚCIANĘ PŁACZU

3 DNI ROZDAWAŁ ULOTKI O PROGRAMIE

MÓWIĄC ŻE JEST

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWWIDZI ŚWIAT PO ŻYDOWSKU

KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY

TAKI TEŻ ZBUDUJE
GWIAZDA


KTO BY POMYŚLAŁ ŻE TE ULOTKI W TECZCE


ZAPOCZATKUJĄ NOWĄ CYWILIZACJĘ

Ś   W   I   A   T      Ż   Y   D   O   W   S   K   I

PASYWA AKTYWA


4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA                                                   
W TYM SAMYM DNIU
W KTÓRYM WYLADUJĘ W TEL AWIWIE
OD RAZU JADĘ DO JEROZOLIMY POD ŚCIANĘ
PŁACZU I ZACZYNAM ROZDAWAĆ ULOTKI


W JĘZYKU ANGIELSKIM ULOTKA DWUSTRONNA
W JĘZYKU ROSYJSKIM ULOTKA JEDNOSTRONNA
WSZYSTKO ZŁOŻONE DO BIAŁEJ KOPERTY


KOPERTA


Z PRAWEJ STRONY KOPERTY LOGA BANKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ
W PRZEDSIĘWZIĘCIU
PAŃSTWO ROTHSCHILD
PAŃSTWO ROCKEFELLER
RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
FRYŚ MIROSŁAW
ORGANIZACJA BANKIERÓW Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ


WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE ZJEDNOCZĘ

DLA RABINÓW KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ Z INTERNETU

POWYŻSZY PROGRAM W DOMENACH TELEWIZJA-P.PL I MESSIAH.PL

ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY W FORMIE PISEMNEJ I DRUKOWANEJ

I PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK ANGIELSKI

OD GÓRY STRONY PASEK 2 CENTYMETRYWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEZAPISZĄ SIĘ TRWALE NA KARTACH HISTORII ŚWIATA

JAKO RODZINY BANKIERÓW

ZAŁOŻYCIELI NOWEJ CYWILIZACJI

RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

JAKO CI KTÓRZY ODBUDOWALI

III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


ZA 1000 LAT


PRZEWODNICY WYCIECZEK BĘDĄ OPOWIADAĆ O LUDZIACH

OD KTÓRYCH TO WSZYSTKO WZIĘŁO SWÓJ POCZĄTEK

CZYLI BLISKIE OTOCZENIE

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


CI KTÓRZY POCZUJĄ SIĘ UCISKANYMI PRZEZ PRAWA I ZASADY KTÓRE WPROWADZI RZĄD ŚWIATOWY PODKREŚLAM POD PRZEWODNICTWEM MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW PSEUDO CWANIAKÓW ZAPRASZAM NA WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE WYJAŚNIMY SOBIE RAZ NA ZAWSZE ZASADY KTÓRE BĘDĄ PANOWAĆ NA ŚWIECIE WSZYSCY LENIWI MĘŻCZYŹNI NIEZARADNI OCZYWIŚCIE NIE POMIESZCZĄ SIĘ NA WZGÓRZU ŚWIĄTYNNYM SPOTKAJMY SIĘ BLISKO WZGÓRZA ŚWIĄTYNNEGO NA RÓWNINIE GDZIE OD ZAWSZE SPOTYKAŁO SIĘ DOBRO I ZŁO WSZYSCY MĘŻCZYŹNI LENIWI NIEUDACZNICY PROSZĘ SKRZYKNĄĆ SIĘ PRZEZ INTERNET BYŚCIE JAK LEGION STAWILI SIĘ BY WYRAZIĆ SWOJE NIEZADOWOLENIE W OKREŚLONYM DNIU MIESIĄCU MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW OCZEKUJE NA WZGÓRZU ŚWIĄTYNNYM OCZYWIŚCIE JAK STAĆ WAS NA BILET LOTNICZYCZEKAM NA WAS LENIWI NIEUCZCIWI MĘŻCZYŹNI

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE W JEROZOLIMIE


POKONAM WAS PRAWDĄ I SŁOWEM PRAWDĄ O WAS


DOLINA JEZREEL W IZRAELU, TU MA SIĘ ROZEGRAĆ OSTATECZNA BITWA DOBRA ZE ZŁEM
WIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIE
POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT
3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEKNAJWAŻNIEJSZE ŻE JESTEM PRAWDZIWYM MESJASZEM ŻYDOWSKIM

PROSZĘ SIĘ NIE ZRAŻAĆ GDY BĘDZIEMY ZACZYNAĆ

BO DUŻO RZECZY BĘDZIE SIĘ WYDAWAĆ WRĘCZ NIEWYKONALNYCH

A JA WAM MÓWIĘ ŻE TE SPRAWY SKOŃCZĄ SIĘ INACZEJ NIŻ MYŚLICIE
INACZEJ SIĘ STARZEJEMY NIE CHORUJEMY

POSIADAMY ZNACZNE ŚRODKI FINANSOWE

LUDZIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW
LUDZIE POZBYLI SIĘ NATURALNEJ OCHRONY


A SKALA ZJAWISKA JEST DOŚĆ DUŻA


1/3 LUDZKOŚCI W TRAKCIE SWOJEGO ŻYCIA

USŁYSZY DIAGNOZĘ KTÓREGOŚ DNIA - RAK
       

KOMÓRKA LUDZKA PRZYPOMINA KOSMOS

TAK DUŻO SIĘ W NIEJ DZIEJE

MY LUDZIE NIGDY NIE DAMY RADY

OKIEŁZNAĆ TEGO ZJAWISKA


L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


W TYM RÓŻNIĆ SIĘ NIE MOŻEMY

DLA WSZYSTKICH TAKI SAM

ZROZUMIENIE BOGA JEŻELI CHODZI O KORELACJĘ

TO WASZ FUNDAMENT


ALE NIE TAK JAK WY ROZUMIECIE

TYLKO TAK JAK MESJASZ WYŻEJ PRZEDSTAWIA

PUNKT 12-TA TO TAK JAK WIDZI FUNDAMENT MESJASZ ŻYDOWSKI

12-TA SEKUND 2 TO INNY BÓG NIE PRAWDZIWY

BĘDZIECIE CHOROWAĆ I NIESZCZĘŚCIA ZA WAMI PODĄŻAĆ BĘDĄ

FUNDAMENT ZA ZDROWIE I SZCZĘŚCIE ODPOWIADA


P I E N I Ą D Z E

A JEŻELI CHODZI O PIENIĄDZE

POWTARZAJCIE HYMN KAŻDEGO DNIA

BY WIDZIEĆ I POSTĘPOWAĆ PO ŻYDOWSKU

W ŻYCIU BYŚCIE ŻYDAMI SIĘ STALI


PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


TERAZ BĘDZIE TAK JAK MY CHCEMY

POTEM BĘDZIEMY NAWET DŻENTELMENAMI


ALE JAK KTOŚ JEST ZŁY TO MY BĘDZIEMY GORSI

A JAK BĘDZIE DOBRY BĘDZIE MIŁO

STAWAĆ DO BITWY ZE ZŁEM A ZA KOGO ONI SIĘ UWAŻAJĄ

RÓD DAWIDOWY NIE UBRUDZI SIĘ TAKĄ TECHNIKĄ OSIAGANIA SWOICH CELÓW

GDYBYM NAWET RAZ UNIÓSŁ RĘKĘ W WASZYM KIERUNKU

MUSIAŁBYM UZNAĆ ŻE JESTEŚCIE PRZECIWNIKIEM


A OD KIEDY ZŁO MA JAKĄŚ MOC
NAWET WAS NIE WIDZĘ NAWET WAS NIE SŁYSZĘ

TYM BARDZIEJ NIE BĘDĘ Z WAMI WALCZYŁ

PO PROSTU ZBUDUJĘ ŚWIAT ŻYDOWSKI


DAWID I GOLIAT


W PRZYSZŁYCH NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZENIACH DLA ŚWIATA

DOMINUJĄCA STAJE SIĘ POSTAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

POJAWIĆ MUSI SIĘ KONIECZNIE MESJASZ


ZA MESJASZEM BEDĄ POJAWIAĆ SIĘ ZASKAKUJĄCE ZDARZENIA

ORAZ ZWROT CYWILIZACJI W ZAKRESIE DOTĄD NIESPOTYKANYM
W TYM RÓŻNIĆ SIĘ NIE MOŻEMY

DLA WSZYSTKICH TAKI SAM

ZROZUMIENIE BOGA JEŻELI CHODZI O KORELACJĘ

TO WASZ FUNDAMENT


ALE NIE TAK JAK WY ROZUMIECIE

TYLKO TAK JAK MESJASZ WYŻEJ PRZEDSTAWIA

PUNKT 12-TA TO TAK JAK WIDZI FUNDAMENT MESJASZ ŻYDOWSKI

12-TA SEKUND 2 TO INNY BÓG NIE PRAWDZIWY

BĘDZIECIE CHOROWAĆ I NIESZCZĘŚCIA ZA WAMI PODĄŻAĆ BĘDĄ

FUNDAMENT ZA ZDROWIE I SZCZĘŚCIE ODPOWIADA


P I E N I Ą D Z E

A JEŻELI CHODZI O PIENIĄDZE

POWTARZAJCIE HYMN KAŻDEGO DNIA

BY WIDZIEĆ I POSTĘPOWAĆ PO ŻYDOWSKU

W ŻYCIU BYŚCIE ŻYDAMI SIĘ STALI


W   G E S T I I   B O G A

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

JEROZOLIMA WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA

TO WSZYSTKO LEŻY W GESTII BOGA

CZYLI RESZTA W PLANIE BOGA TO FIGURANCI

F I G U R A N C I

NIE BYŁBYM NIEGRZECZNY ALE ZASTANA SYTUACJA TEGO WYMAGA

CZY CZASEM WASZA POSTAWA TO NIE

OCZEKUJĄCY STALI SIE STWÓRCAMI


WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE MUSZĄ ZAJĄĆ SWOJĄ POZYCJĘ

NAWET CI ŻYDZI TYLKO Z WYGLĄDU PO MATCE AFRYKANCE

WIELKA PODRÓŻ ZBURZENIE II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ZGODNIE Z TALMUDEM ORAZ TORĄ

SPÓR TRWA CO JEST ISTOTĄ ŻYDOSTWA

DUCH ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO

CIAŁO JEST BANALNE TYM BARDZIEJ GDY KREW JEST ROZMYTACZŁOWIEK NIE MOŻE NAUCZYĆ SIĘ PRZYZWOITOŚCI ROZUMU I LOGIKI

CZŁOWIEK JEŻELI MA BOGA W ŚRODKU Z AUTOMATU

STAJE SIE LOGICZNY MĄDRY PRZYZWOITY

DLATEGO TAK WAŻNE JEST I TAK DUŻĄ WARTOŚCIĄ JEST

DLA LUDZKOŚCI BÓG I DUCH RODU DAWIDOWEGO


CAŁA WIEDZA ZMIERZAŁA DO PROSTOTY


PRAWDZIWA PRZYZWOITOŚĆ PRAWDZIWA LOGIKA


NIE TA SZTUCZNA CO GOJE SIĘ POSŁUGUJĄ

POCHODZI Z WNĘTRZA CZŁOWIEKA

A WNĘTRZE CZŁOWIEKA POCHODZI WYŁĄCZNIE GDY CZŁOWIEK

MA PRAWDZIWE KORELACJE ŻYDOWSKIE Z BOGIEMW Y Ł Ą C Z N I E   P R Z E Z   P O R Ó W N A N I E

PRZEZ ROZUM GOJ MUSI OBEJRZEĆ SWOJE ŻYCIE RODZINNE

SWÓJ ŚWIAT GOJOWSKI I PORÓWNAĆ Z MECHANIZMEM

RODZIN RODÓW ŻYDOWSKICH ŻYJĄCYCH Z DUCHEM RODU DAWIDOWEGO WE WNĘTRZU


C Z Y M   T E   D W A   Ś W I A T Y   S I Ę   R Ó Ż N I Ą


GOJ KTÓRY CHCE SIĘ RATOWAĆ ZAŁOŻY

ŻYDOWSKIE DOMY ŻYDOWSKIE RODY

I BĘDZIE ŻYŁ WYŁĄCZNIE

PO ŻYDOWSKU I SZANOWAŁ ŻYDOSTWO


INNYM POMÓC NIE MOŻNA

MUSIMY NAUCZYĆ SIE OBOK NICH ŻYĆ

AŻ PRZEZ SWOJE BŁĘDY UMRĄ


DLA GOJÓW KTÓRZY CHCĄ SIĘ RATOWAĆ

I PRZEJDĄ NA STRONĘ ŻYDOWSKĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ

SZACUNEK ROZUM I ZROZUMIENIE ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

Z A L E C A M   H Y M N
OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

AUTENTYCZNIE POKOCHAJCIE BOGA A DA WAM SIĘ POZNAĆ

ZOBACZYCIE CZEGO OD WAS CHCE JAKI JEST

ZOBACZYCIE ŻE TO NIE MÓJ WYMYSŁ

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PRZYJĄĆ DO SIEBIE I PRAGNĄĆ DUCHA

RODU DAWIDOWEGO I ŻYĆ PO ŻYDOWSKU

INACZEJ SIE NIE URATUJECIE NIE MACIE NAWET SZANS

PRZEZ 10 LAT POZNAWAŁEM DOMY GOJÓW

RODZINY GOJÓW PRÓBOWAŁEM ZROZUMIEĆ

S C H E M A T Y

U GOJÓW PANUJE CHAOS I CHAOSEM SĄ

TO NIE MOŻE SIĘ UDAĆ

DZIŚ TRUDNO ROZMAWIAĆ Z GOJAMI O PRZYZWOITOŚCI

PRZYZWOITOŚĆ NAKAZUJE BYŚCIE MIELI DUŻO MNIEJ DZIECI

LUDZKOŚĆ MUSI SIĘ DIAMETRALNIE SKURCZYĆ

PROSZĘ O ODWROTNĄ TENDENCJĘ MNIEJ NARODZIN

PROSZĘ WZIĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI KTÓRE JUŻ ŻYJĄ

PROSZĘ WZIĄĆ PRZYKŁAD Z RODZIN ŻYDOWSKICH

TAM DBA SIĘ O DZIECI

500 MILIONÓW LUDZI W PRZYSZŁOŚCI
ZA 1000 LAT WYCIECZKI BEDĄ WSPOMINAĆ

POCZĄTKI MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ALE TO BĘDĄ WSPOMINAĆ MNIE A NIE WAS


W 2008 ROKU

PAN FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

ZACZĄŁ TWIERDZIĆ ŻE W NIM JEST

DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA KRÓLA DAWIDA

I OD TEGO WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁOLIST YITZHAKA KADURI WIDZĘ WAM SIĘ NIE SPODOBAŁ

CHOWANIE GO WYPIERANIE SIĘ LISTU NIC NIE POMOGŁO

JESTEM JAK Z LISTU MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


JAKIM TRZEBA BYC HIPOKRYTĄ BY NAJPIERW

PRZYCHODZIĆ NA POGRZEB YITZHAKA KADURIEGO

PRZYSZLIŚCIE CHYBA Z SZACUNKIEM W LICZBIE 300 000 OSÓB

SAMA LICZBA MÓWI ŻE GO UZNAWALIŚCIE JAKO PROROKA

A JAK LIST OKAZAŁA SIĘ DLA WAS NIEWYGODNY TO JUŻ NIE PROROK

MACIE PROBLEM ŻYDZI Z UZNAWANIEM


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW JEST WYTWOREM WASZYCH MYŚLI I OCZEKIWAŃ

CZY TO CZASEM NIE SAM BÓG LEPI DANĄ POSTAĆ CHARAKTER OSOBOWOŚĆ MESJASZA

NIE PRZEWIDYWALIŚCIE W SWOIM MYŚLENIU ŻE NIE MUSI SIE ZGADZAĆ

Z WASZYMI OCZEKIWANIAMI WIZERUNKOWYMI MESJASZA ŻYDOWSKIEGO


TO CO ZROBILIŚCIE Z LISTEM KADURIEGO TO JEDEN WIELKI SKANDAL

JEZUS TEŻ WAM NIE ODPOWIADAŁ A PRZECIEŻ OD NAS BYŁ ŻYD

WY ŻYDZI ZAWSZE CHCECIE KSZTAŁTOWAĆ RZECZYWISTOŚĆ PO SWOJEMU

CHYBA NIE DOPUSZCZACIE NAWET MYŚLI ŻE RZECZYWISTOŚĆ

KSZTAŁTUJE BÓG A NIE WY


ŻADAM POKORY I SKROMNOŚCI WIĘCEJ W PRZYSZŁOŚCI         


P Y C H A   P O P R Z E D Z A   U P A D E K

CZŁOWIEK MĄDRZEJSZY OD RESZTY BO NIE DO KOŃCA MĄDRY

BARDZO ŁATWAO WPADA W PUŁAPKĘ WIEM WSZYSTKO

WIEM JAK MESJASZ MA WYGLĄDAĆ FIZYCZNIE

CZYLI MESJASZ STWORZONY Z WASZYCH

WYOBRAŻEŃ LUDZIE ZAWSZE BĘDZIE GOLEMEM


U P O M I N A M

CZŁOWIEK MOŻE ULEPIĆ JEDYNIE GOLEMA

ALE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW LEPI SAM BÓG

RÓŻNICA W MYŚLENIU

OCZEKUJĄCY STALI SIE STWÓRCAMIO C Z E K U J Ą C Y   S T A L I   S I Ę   S T W Ó R C A M I

PODZIELĘ NA OCZEKUJĄCYCH PODZIELĘ NA STWÓRCÓW

CI KTÓRZY WIEDZĄ JAK MESJASZ MA WYGLĄDAĆ

KWALIFIKUJĘ JAKO STWÓRCY

CI KTÓRZY OCZEKUJĄ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

ROZUMEM CAŁY PROGRAM PRZEANALIZUJĄ

CZY CZASEM NIE SĄ LOGICZNE ROZWIĄZANIA

BY ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ BY ŚWIAT ŻYDOWSKIM SIĘ STAŁ


UZNANIE MESJASZA WYŁĄCZNIE Z ROZUMU A NIE Z OBŁĄKANIA I ŁASKI

NIKOMU ŁASKI NIKT NIE ROBI ŻE JEST NORMALNY

POKŁON ZALEŻY OD ROZUM

POKŁON TO CZYSTA FORMALNOŚĆJ E S T   J E D E N   B Ó G

JEDNO PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE

JAK ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

JEDNA PRAWDZIWA DROGA PROWADZĄCA DO CELU

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

TYLKO ON MOŻE POPROWADZIĆ DO CELU

WŁAŚCIWY JEST TYLKO JEDEN TOK MYŚLENIA


CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ BOGA JEST LOGIKA ROZUM

NIE DA SIĘ MNIE POMINĄĆ MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

BO JESTEM CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


NIC Z TYM NIE MOŻECIE ZROBIĆ

NIE DA SIĘ MNIE POMINĄĆ POWTARZAMWIELKA SYNAGOGA W TEL AWIWIEP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY4. 700 000 $ (4,7 MILIONA USD) = 16. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I

L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

BANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I

JULKA PRAGNĘŁA BYĆ MEDIALNA

SPEŁNIĘ JEJ ŻYCZENIE CAŁY ŚWIAT JĄ BĘDZIE ZNAŁ

I W NAS TA KOCHANA DZIEWCZYNKA BĘDZIE ŻYŁA


JULKA JANIK


TERAZ DZIEWCZYNKA JUŻ WIE ALE GDYBY WCZEŚNIEJ WIEDZIAŁA JAK WAŻNĄ ROLĘ SPOŁECZNĄ JEJ ISTNIENIE WNIESIE W HISTORIĘ ŚWIATA


CHODŹ JULKO ZAPRASZAM CIĘ PÓJDZIEMY RAZEM Z TWOJĄ HISTORIĄ DO JEROZOLIMY
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


WESTERN REGIONAL MEDICAL CENTER, PHOENIX, USA


CHCĘ WAM PRZEKAZAĆ ŻE W OGÓLE MOŻNA NIE CHOROWAĆ NA RAKA

GDY WŁAŚCIWIE ZROZUMIECIE KORELACJĘ Z BOGIEM

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW


JAMES CANCER HOSPITAL & SOLOVE RESEARCH INSTITUTE, COLUMBUS, USA


JEŻELI ZROBICIE TO NIEPRECYZYJNIE BYLE JAK

TO KLINIKI DLA WAS SĄ RATUNKIEM

RAZ LEPIEJ RAZ GORZEJ IM TO WYCHODZI ALE RATUNEK JEST

Z TYM ŻE WAS TO RUJNUJE FINANSOWO


MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER, BASKING RIDGE, USA
OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.


LEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  WR O T H S C H I L D   C E N T R A L   B A N KU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Ż E   W

J   E   R   O   Z   O   L   I   M   I   E

POJAWIŁA SIĘ PEWNAŚWIAT NAGLE ZACZNIE O NIEJ MÓWIĆ


PO CAŁYM ŚWIECIE

ZACZNIE SIĘ ROZCHODZIĆ

JAK FALA

I NIKT JUŻ Z TYM NIC NIE ZROBIMÓWI ŻE JEST

M   E   S   J   A   S   Z   E   M       Ż   Y   D   O   W   S   K   I   M


F   R   Y   Ś       M   I   R   O   S   Ł   A   W


ZNIKNIE GŁÓWNY PROBLEM JEROZOLIMYZNIKNIE NA ŚWIECIE PROBLEM KONFLIKTÓW

NA TLE RELIGIJNYM PODZIAŁY I RÓŻNICE

NASTANIE POKÓJ NA ŚWIECIE JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO

U S T A N I E   P O W Ó D   T R W A N I A   I S T N I E N I A

3   R E L I G I I   Ś W I A T O W Y C H

Z CHWILĄ PRZYJŚCIA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWSPOSOBEM UWOLNI PLAC

POD ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZEMYŚLCIE ŻYDZI PRZELICZCIE

NA USTACH CAŁEGO ŚWIATA

BĘDZIE TEMAT MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

TAJEMNICZA POSTAĆ CHARAKTERYSTYCZNA

P O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


   


M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

TAJEMNICZA POSTAĆ KIM ON JEST

B A N K I E R Z Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

FINANSUJE GO

R   O   D   Z   I   N   A       R   O   T   H   S   C   H   I   L   D   Ó   W

ZACZYNAJĄ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


   


M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

TAJEMNICZA POSTAĆ KIM ON JEST

B A N K I E R Z Y

R Z Ą D   Ś W I A T O W Y

FINANSUJE GO

R   O   D   Z   I   N   A       R   O   T   H   S   C   H   I   L   D   Ó   W

ZACZYNAJĄ ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


   


CZY TO POCZĄTEK CZEGOŚ WIĘKSZEGO


KIM JEST TAJEMNICZA ANONIMOWA RODZINA

MATERIALNIE BOGATSI OD ROTHSCHILDÓW   


CZY NAPRAWDĘ ODBUDUJĄ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ   


WYBUCHOWA NOTATKA YITZHAKA KADURIEGO POWRACA PO LATACH


   


CO NA TO RABINI Z CAŁEGO ŚWIATA


ŚWIATOWY KONGRES ŻYDÓW         

OD KIEDY ŚWIATOWY KONGRES ŻYDÓW O TYM WIE


   


KRÓLESTWO BOGA

1000 LAT

JEDEN NARÓD ŻYDOWSKI


   


TALENT DO DEFINIOWANIA ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH


   


FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

KIM ON JEST SKĄD POCHODZI

SKĄD W NIM TE INFORMACJE


   


ODPOWIEDNIO ZROZUMIANA KORELACJA Z BOGIEM

GDY ZROZUMIEMY JĄ PRAWIDŁOWO

ZABEZPIECZA CZŁOWIEKA M.IN. PRZED RAKIEM


   


ODDALAJĄC SIĘ I IGNORUJĄC BOGA

CZY POPEŁNILIŚMY BŁĄD JAKO LUDZKOŚĆ

CZY MOŻE ISTNIEĆ ŚWIAT BEZ CHORÓB NIESZCZĘŚĆ

JAK W NIEBIE TAK I NA ZIEMII


   


CZY NIE POWINNIŚMY SPRAWDZIĆ W PRAKTYCE

JAKO LUDZKOŚĆ TEGO ZAGADNIENIA

A GDYBYŚMY SIĘ WOLNIEJ STARZELI

I NIE CHOROWALI ŻYLI 120 LAT PRZECIĘTNIE

CO NA TO KLINIKI


   


   


   


   PRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWYLEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘŚWIATOWY POKÓJ


PRZYWRÓCĘ LUDZKOŚCI


WYTŁUMACZĘ POKÓJ ŚWIATU PRZYKŁAD PALESTYNA NIE MA SENSU IŚĆ POD RĘKĘ Z PALESTYNĄ JAKO PARTNEREM BO NA KOŃCU ŻYDZI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAJĘCIA MIEJSCA W PORZĄDKU ŻYDZI SĄ SKAZANI NA JEROZOLIMĘ A TAM GDZIE PALESTYNA OGRODY JEROZOLIMY PO CO UDAWAĆ ŻE INACZEJ MOŻEMY CZYNIĆ TO NAWET NIE CHODZI O ZŁOŚĆ DO PALESTYŃCZYKÓW TYLKO NA PRAWDZIE KTÓRĄ SOBIE WYTŁUMACZYMY A ZROBI TO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW POGODZIMY CAŁY ŚWIAT BO WSZYSCY SĄ PIĘKNI ALE SWOJE OKREŚLONE MIEJSCE W SZEREGU NIE GORSZE NIE LEPSZE PO PROSTU PORZĄDEK I TAM GDZIE GŁOWA NIE MOGĄ BYĆ JEDNOCZEŚNIE NOGI


KATYŃ TO LUDOBÓJSTWO NA POLAKACH STALIN MORDERCĄ ALEKSANDER WIELKI O KTÓRYM ROBIĄ FILMY TO MORDERCA NERON MORDERCA NAPOLEON MORDERCA PRAWDA JEST PIĘKNA PRAWDA PROSTUJE ŚWIAT ZAPOMNIAŁ POSŁUGIWAĆ SIĘ PRAWDĄ PRAWDA NAS WYZWOLI ALE ZRÓBMY NA NIĄ MIEJSCE ŻARTUJMY ROZŚMIESZAJMY SIĘ ALE KAŻDE ZAGADNIENIE ROZPATRUJMY W PRAWDZIE WTEDY SIĘ POGODZĄ RODZINY NARODY LUDZKOŚĆ NIE MA INNEJ DROGI JAK PÓJŚĆ ZA PRAWDĄ


KATYŃ I STALIN TO ZŁO ALE JUŻ ROSJANIE ROSYJSKI NARÓD TO BARDZO DOBRZY LUDZIE DUSZA ŚWIATA A WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ PUTIN DZISIEJSZY PRZYWÓDCA ROSJI ROK 2018 PRZESZKOLONY BARDZO MĄDRY PRZYWÓDCA ZARADNY PRZEWIDUJĄCY STRATEG 7500 GŁOWIC NUKLEARNYCH UTRZYMANIE W PORZĄDKU TAK DUŻEGO MOCARSTWA BARDZO DUŻA ZASŁUGA MÓWIĄ ŻE JEST ZŁY MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W PRZYSZŁOŚCI JAK ŚWIAT WKOŁO ROSJI BĘDZIE SIE ZMIENIAŁ NA LEPSZE NIE BYŁ ZŁY NIE ROBIŁ PODCHODÓW


ŻYDZI NIE WINNI ZA ŚMIERĆ JEZUSA JEZUS BOGIEM SYNEM BOGA BOGA Z DEFINICJI ZABIĆ NIE MOŻNA BÓG WYKORZYSTAŁ ŻYDÓW WEDLE SWOICH POTRZEB ŻYDZI ŚWIĘTYM NARODEM PRAWDA JAK POSĄG


P R A W D A

PRAWDA UCZŁOWIECZY NAS STANIEMY SIĘ LEPSI MĄDRZEJSI JAKO LUDZKOŚĆ MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW W JEROZOLIMIE W III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ DA PODWALINY BY SŁOWO SŁOWEM BYŁO Z POWROTEM

A PRAWDĘ OPŁACAŁO SIĘ MÓWIĆ

GDY CZŁOWIEK DO CZŁOWIEKA WYPOWIADAĆ PRAWDĘ BĘDZIE

GDY NARÓD DO NARODU WYPOWIADAĆ PRAWDĘ BĘDZIE


PO PROSTU ZACZNIJMY ŻARTOWAĆ ŚMIAĆ SIĘ

ZE SWOJEJ CZĘSTO GŁUPOTY UŁOMNOŚCI


TEŻ WSTYDŹMY SIĘ GDY W PRAWDZIE UZEWNĘTRZNI SIĘ ŻE TAK CZĘSTO GŁUPI JESTEŚMY

A WSTYD DOPROWADZI NAS DO LOGIKI I DOBRYCH UCZYNKÓW

SAMOUDOSKONALANIE SIĘ


PRAWDA JEST ZA DARMO

MÓWMY PRAWDĘ JEST ŚMIESZNA I POWABNA

OBNAŻA JAK BRZYCY JAK POGUBIENI

CZĘSTO JESTEŚMY JAKO LUDZKOŚĆ


TYLKO ŻART I UŚMIECH NAM ZOSTAŁY JEST TAK ŻLE Z LUDZKOŚCIĄ Z MÓWIENIEM PRAWDY ZJAWISKO MITOMANII DUCHOWEJ OPISANE PONIŻEJ W PROGRAMIE


PRZYGOTOWANIE GRUNTU POD MÓWIENIE PRAWDY


WITAJMY PRAWDĘ W SWOIM ŻYCIU UŚMIECHEM I OBRACAJMY W ŻART

OŚMIELENIE ROZMÓWCY DO MÓWIENIA PRAWDY NASZYM OBOWIĄZKIEM

DZIŚ PRAWDA WITANA JEST ROZCZAROWANIEM GORYCZĄ

RZUCAMY SIĘ NAWZAJEM DO GARDEŁ TO BŁĄD


PODWÓJNA OSOBOWOŚĆ W CZŁOWIEKU WYPOWIADANIE KŁAMSTW

CO INNEGO MÓWIĆ CO INNEGO MYŚLEĆ CO INNEGO ROBIĆ

JEST TO CHOROBA PSYCHICZNA

OD DAWNA STWIERDZONA PRZEZ NAUKĘ

SIGMUND FREUDORGANIZACJA ŻYDOWSKICH BANKIERÓW

NA CZELE Z
A U T O N O M I A

R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G O


DEKLARUJEMY WSPÓŁPRACĘ Z RZĄDAMI INNYCH PAŃSTW Z RZĄDEM IZRAELA

WYŁĄCZNIE Z POSZANOWANIEM AUTONOMII RZĄDU ŚWIATOWEGO


BYĆ ŻYDEM RODU DAWIDOWEGO

TO OBOWIĄZEK WIDZENIA ŚWIATA

PRZEZ PRYZMAT PIENIĘDZY WŁADZY

RESPEKTOWANIA LOGIKI W PROWADZENIU ROZMÓW

BEZ MOŻLIWOŚCI NARUSZENIA LOGIKI


ŻYD BEZ PIENIĘDZY CO TO ZA ŻYD

NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z ŻYDOSTWEM

WYJĄTEK ŻYD KAPŁAN ZAJMUJĄCY SIĘ

ZGŁĘBIANIEM JĘZYKA DUCHOWEGO

RESZTA TO WYBRYK NATURY


ŻYD PO MATCE AFRYKANCE TEORIA KRWI OBRAZĄ ŻYDOSTWA

ŻYDOSTWO TO DUCH RODU DAWIDOWEGO A NIE CIAŁO

GDZIE DOPUSZCZALNY JEST TAK CZĘSTO BŁĄD


KTO PO 3000 LAT UDOKUMENTUJE CIĄGŁOŚĆ MATEK ŻYDÓWEK

JAKĄ TO BY MIAŁO WARTOŚĆ DLA ŚWIATA

GDYBY NAWET MIAŁO TO MIEJSCE CIAŁO JAK CIAŁO


W TRAKCIE POZNAWANIA LOGIKI I JEJ RESPEKTOWANIA

ŚWIAT UJRZY ILU SPOŚRÓD GOJÓW JEST AUTENTYCZNYMI ŻYDAMI

A ILE WŚRÓD ŻYDÓW JEST AUTENTYCZNYMI GOJAMI

GOJ NIE ZAAKCEPTUJE LOGIKI 2+2=4
STYL SIEDZIBY MESJASZA ŻYDOWSKIEGOMUSIMY POZOSTAĆ JAKO RZĄD ŚWIATOWY WOLNI OD POLITYKI

POLITYKA TO SZTUKA KOMPROMISÓW

BY PRZEKAZYWAĆ SWIATU MĄDROŚĆ NIESKAŻONĄ MYŚL LOGIKĘ

NIE MOŻE BYĆ SKAŻONA INTERESEM LUDZKOŚCI


ZOBOWIĄZANI JESTEŚMY PRZEKAZAĆ LUDZKOŚCI

ZAMYSŁ BOGA W CZYSTEJ NIESKALANEJ POSTACI

100 BILIONÓW FUNTÓW AKTYWA PASYWA

PLUS TAKIE PODEJŚCIE DO ZAGADNIENIA

WYSTARCZY NA POCZĄTEKDUŻO WIĘCEJ POZYSKAMY FINANSÓW ZE ŚWIATA PIĘKNEGO JAKO ŻYDZI

ANIŻELI POZYSKUJEMY Z TAK WYCZERPANEGO ŚWIATA Z CHOROBAMI I NIESZCZĘŚCIAMI

NA POCZĄTKU ZAMKNIEMY KLINIKI OGÓLNOŚWIATOWĄ SIEĆ PRODUKCJI NAJNOWSZYCH LEKÓW

TO TYLKO NA POCZĄTKU JEST STRATA I TO JEST POZORNA STRATA

BO GDY LUDZKOŚC NAWIĄŻE PRAWIDŁOWĄ KORELACJĘ Z BOGIEM


TAK JAK TO WIDZI MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

I UWIERZY W NIEGO I W TO JAK TO PRZEDSTAWIA

PRZESTANIE CHOROWAĆ LUDZKOŚĆ NA RAKA

I PRZESTANĄ ICH DOTYKAĆ NIESZCZĘŚCIA LOSOWE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW
MA WYŁĄCZNOŚĆ BY ZWRÓCIĆ WYŁĄCZNIE ŻYDOM

ZAWIERAJĄC KORZYSTNE PRZYMIERZA

LOGIKĄ MĄDROŚCIĄ SPOSOBEM POKOJOWO

ALE TO NIE OZNACZA ŻE TAM JEST MIEJSCE

DLA PALESTYNY ISLAMU CHRZEŚCIJAN

TO WYŁĄCZNIE MIEJSCE ŻYDÓW

OFIAROWANE PRZEZ BOGA


NAWET

M   O   C   A   R   S   T   W   A

OKAŻĄ SIĘ ZA SŁABE

BY ZWRÓCIĆ JEROZOLIMĘ ŻYDOM


POWTARZAM


MA TYLKO TAKĄ MOC

STOLICĄ ŚWIATA OGŁASZAM JEROZOLIMĘTAK POSTANOWIŁ

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

O R A Z

O R G A N I Z A C J A   B A N K I E R Ó W

BĘDĄ PRÓBOWALI GO ZROZUMIEĆ

BEDĄ CORAZ BARDZIEJ GO SŁUCHAĆ I PODĄŻAĆ ZA NIM

ALE NA PEWNO NIE WYWOŁA III WOJNY ŚWIATOWEJ

JAK MOŻE TO ZROBIĆ MOCARSTWO KTÓRE PODJĘŁO BY SIĘ

ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


KAŻDY KTO SIĘ TKNIE ZA ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI WYWOŁA III WOJNĘ ŚWIATOWĄ

CZY TO BĘDZIE MOCARSTWO CZY ORGANIZACJA


MONOPOL NA ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MA POSTAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


NIE MA INNEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO

CZY SIĘ KOMUŚ PODOBA CZY NIE


SPOSOBEM PO ŻYDOWSKU A NA CZELE

MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

POWTARZAM INACZEJ SIĘ NIE DA

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

JAK MAGIK PRZECHYTRZY GOJÓW
I III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA
NA OCZACH GOJÓW POWSTANIE
BĘDĄ PRZECIERAĆ OCZY NIE WIERZĘ


WŁAŚNIE TA INFORMACJA
STANIE SIĘ CZĘŚCIĄ ŚWIATA
NOSZONA NA USTACH I W UMYSŁACH MILIARDÓW LUDZI
I N F O R M A C J I   Z B U R Z Y Ć   S I Ę   N I E   D A

PRZYGOTUJE TEREN POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


R   O   Z   P   O   W   I   A   D   A   J   C   I   E


GOJ TO ŻADEN PRZECIWNIK

TAK GOJA WYMANEWRUJEMY ŻE BĘDZIE PO NASZEMU

TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIA BĘDZIE ODBUDOWANA

PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJWCHŁONIE KILKADZIESIĄT PROCENT

NEGATYWNEJ ENERGII GOJÓW PRZECIWKO

ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIĆ MECHANIZM ROZSIEWANIA INFORMACJI

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ORAZ ŚRODOWISKA BANKIERÓW POSTANOWIŁY

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄO MESJASZU ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAW

O ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

NA CAŁY ŚWIAT

T O   F A Z A   1


N E U T R A L N Y   J A K   S Z W A J C A R I A
NA POCZĄTEK W ŚWIAT PÓJDĄ INFORMACJE

TO WY ŻYDZI MACIE JE ROZNIEŚĆ PO ŚWIECIEŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ
NIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TAK DZIAŁA PSYCHIKA CZŁOWIEKA


PODŚWIADOMOŚĆ DZIAŁA NA NASZĄ KORZYŚĆ

ŚWIADOMIE BĘDZIEMY STEROWAĆ PROCESEM

AKCEPTACJI FAKTU IŻ III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

JEST WAŻNĄ POTRZEBĄ INWESTYCYJNĄ ŚWIATA


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ


WSZYSTKIE SPRAWY ŻYDOWSKIE Z GOJAMI ZAŁATWIAMY SPOSOBEM

I WYŁĄCZNIE PO ŻYDOWSKU TO BARDZO WAŻNE


ŚWIAT PRZYZWYCZAI SIĘ DO TEGO ŻE


CZĘŚCIĄ ŚWIATA JEST III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA


WKRADNIE SIĘ W CODZIENNOŚĆ

D   O      J   E   R   O   Z   O   L   I   M   Y


ŻĄDAM GODNEGO PRZYJĘCIA

ŻĄDAM GOŚCINY NA WYSOKIM POZIOMIE

M A   W K R A Ś Ć   S I Ę   W   TERAŹNIEJSZY   Ś W I A T


O BANKIERACH O FRYŚ MIROSŁAW

O ROZPOCZĘCIU ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TAK POWSTANIE III ŚWIĄTYNIA ŻYDOWSKA

PRZYJMIE PIERWSZĄ FALĘ NIENAWIŚCI OD GOJÓW

WZGLĘDEM III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


TERAZ BĘDZIE TAK JAK MY CHCEMY

POTEM BĘDZIEMY NAWET DŻENTELMENAMI


ALE JAK KTOŚ JEST ZŁY TO MY BĘDZIEMY GORSI

A JAK BĘDZIE DOBRY BĘDZIE MIŁO

FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007
Z CAŁEGO ŚWIATA ŻYDZI

ZJADĄ SIĘ PREMIER NETANJAHU

NIE MUSI NAS NAMAWIAĆ BYŚMY POWRÓCILI

BĘDZIE TO KRÓLEWSKI RÓD DAWIDOWY BANKIERSKI ODPOWIEDZIALNY ZA WŁADZĘ I PIENIĄDZE

A NIE KAPŁANI


OŚRODEK KULTURY CENTRUM ŻYDOSTWA

JEROZOLIMA IZRAEL

RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI


DOBRZE ŻE BĘDZIE MIEJSCE NA ZIEMI

KTÓRE REPREZENTUJE DUCHA

ŻYDOWSKIEGO RODU DAWIDOWEGO


OCZYWIŚCIE NA STAŁE

ZOSTAJEMY NA CAŁYM ŚWIECIEMÓJ PROJEKT TRAFIŁ NA BIURKA ŻYDÓW Z CAŁEJ EUROPY

MOICH ŻYDÓW Z RODU DAWIDOWEGO

W TEN SPOSÓB ZJEDNOCZĘ

WSZYSTKICH ŻYDÓW Z CAŁEGO ŚWIATA

ALE ŻYDÓW NIE Z WYGLĄDU LECZ Z DUCHA

A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó WW Y G L Ą D A J Ą   J A K   Ż Y D Z I

CO OZNACZA TO SFORMUŁOWANIE

NAJWIĘCEJ W IZRAELU JEST ŻYDÓW Z WYGLĄDU

GDZIE GŁOŚNO KRZYCZĄ BO SZUKAJĄ SWOJEJ TOŻSAMOŚCI

A NIE MAJĄ POJĘCIA O ŻYDOSTWIE RODU DAWIDOWEGO

I Z TYM KRÓL JEROZOLIMY


Z R O B I   P O R Z Ą D E K

       
            KAROL MARKS                           FRYDERYK ENGELS                                                                                                      ZJAWISKO POZOSTAŁO NIETKNIĘTE

NIENAWIŚCI PRACOWNIKA DO PRACODAWCY

JEDYNE CO MARKS OSIĄGNĄŁ TO

PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA A NIE JEDNOŚĆ

KAROL MARKS TO AMATOR A NIE GENIUSZ


SPRAWĄ KTÓRĄ ZAJMOWAŁ SIĘ M.IN. KAROL MARKS

DO DZIŚ NIE JEST ZAŁATWIONA SPRAWA

A PRZEZ KAROLA MARKSA MAMY DZIŚ W XXI WIEKU PODZIELONY ŚWIAT

IDEA TO ZA MAŁO IDEĄ MOŻNA WIELE SZKÓD NAROBIĆ

IDEA TA TO LENISTWO DROGA NA SKRÓTY DLA CZŁOWIEKA


ROZPATRUJĄC ZAGADNIENIE SPOŁECZNE

TRZEBA ZAJMOWAĆ SIĘ PSYCHOLOGIĄ CZŁOWIEKA

MECHANIZMAMI POSIADAĆ WIDZENIE PRZESTRZENNE

CHCIAŁ DOBRZE A MESJASZ ŻYDOWSKI BĘDZIE MUSIAŁ TO POSPRZĄTAĆ

BY ZJEDNOCZYĆ ŚWIAT1

______________________________________________________


2

CI ŻYDZI CO PIASTOWALI STANOWISKA TO BYLI

AMATORZY NA POWAŻNYCH STANOWISKACH

DLATEGO PRZEOCZYLI POTĘGĘ JEZUSA

A TERAZ MAMY 3 RELIGIE


TO PROBLEM DO ZAŁATWIENIA ALE KONIEC Z AMATORAMI NA WAŻNYCH STANOWISKACH

CI ŻYDZI ZOSTANĄ WYKLUCZENI ZE SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ

KTÓRZY ODPOWIEDZIALNI BYLI ZA WYDANIE WYROKU NA JEZUSA

CI ŻYDZI NIE MOGĄ SIĘ ZWAĆ ŻYDAMI


ŻYDZI W OBRONIE BOGA JEDYNEGO TAK UWAŻALI

DLA NICH JEZUS BYŁ BLUŹNIERSTWEM

CHCIELI DOBRZE ALE NIE BYLI CZUJNI BYLI TEŻ PEWNIE

PYSZNI W SOBIE NIE MIELI OTWARTYCH UMYSŁÓW NIE BYLI OBSERWATORAMI

POPEŁNILI BŁĄD Z JEZUSEM MOGLI GO OBSERWOWAĆ DŁUŻEJ JAKO ZAGADNIENIE

A NIE MORDOWAĆ TROCHĘ CZASU A WYSZŁO BY WSZYSTKO


CHCIELI OBRONIĆ JEDNĄ RELIGIĘ A W SKUTEK ZABÓJSTWA JEZUSA POWSTAŁY TRZY

OCZYWIŚCIE ZNOWU MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

BĘDZIE MUSIAŁ POSPRZĄTAĆ BŁĘDY SPRZED WIEKÓW

DO DZIŚ TE 3 RELIGIE SĄ BIJĄCYM DUZYM PROBLEMEM DLA ŚWIATA ŻYDOWSKIEGO

A PRZEDE WSZYSTKIM DLA ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


NAPRAWIĘ TE BŁĘDY A RZĄDZIĆ ŚWIATEM MOŻE TYLKO MESJASZ ŻYDOWSKI

POPRZEZ PRAWA BOSKIE I LOGIKĘ

JEZUS W OBECNEJ FORMIE GDY ZROBILIŚCIE RUCH

PO FAKTACH WIDAĆ ŻE NIE BYŁ MESJASZEM ŻYDOWSKIM

ALE BYŁBY MESJASZEM ŻYDOWSKIM GDYBYŚCIE GO NIE ZABILI I DALI TROCHĘ CZASU

A PORZEDE WSZYSTKIM JEST SYNEM BOGA NAJWYŻSZEGO

CZYLI PODWÓJNE PRZESTĘPSTWO MAMY


LEPIEJ PO CZASIE PRZEPROSIĆ PRZEANALIZOWAĆ

I NA PRZYSZŁOŚĆ WYCIĄGNĄĆ WNIOSKI PYSZNI LUDZIE


NIE ŻYCZĘ SOBIE SŁYSZEĆ ŻE GŁOSZĘ HEREZJĘ

GDY TWIERDZĘ ŻE JEZUS JEST SYNEM BOGA NAJWYŻSZEGO

ORAZ BYŁBY MESJASZEM GDYBY NIE BRUTALNA SMIERĆ                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                   MIROSŁAW FRYŚ                                       RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                ŻYD                                                                ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOJ   E   S   T       2   1       W   I   E   K

A LUDZIE SĄ CZĘSTO

I   G   N   O   R   A   N   T   A   M   I

REPREZENTUJĄC SOBĄ ŚREDNIOWIECZE

POLECAM KAŻDEMU IGNORANTOWI LOT W STRATOSFERĘ

STYL SIEDZIBY MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

CHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU

P O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOP O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOP O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGOPRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWYLEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘLIST RABINA YITZHAKA KADURIBÓG JEST ZBYT CENNY

ZBYT DUŻO OD NIEGO ZALEŻY

BYŚMY MOGLI POMYLIĆ SIĘ JAK POJMOWAĆ BOGA

I JAK Z NIM WSPÓŁPRACOWAĆ NA JAKICH PŁASZCZYZNACHISTNIELI PRZED POWSTANIEM RELIGII NA ŚWIECIE

I BĘDĄ ISTNIEĆ PO UPADKU RELIGII NA ŚWIECIE

OFIARUJĘ WAM SCHEMAT KTÓRY DZIAŁA

A CZY Z NIEGO SKORZYSTACIE

TO JEST WASZE ŻYCIE WASZE ZDROWIE


P R A W I D Ł O W AOSOBIŚCIE DLA MNIE RELIGIE

TO SCHEMAT KTÓRY NIE DZIAŁA

RÓŻNICA MIĘDZY DZIAŁA A NIE DZIAŁA

BYĆ MARTWYM A ŻYWYM

MIEĆ OCHRONĘ BOSKĄ

LUB JEJ W OGÓLE NIE MIEĆ


TEZĘ O UZDRAWIANIU BĘDĘ BRONIŁ I UDOWADNIAŁ

JAKO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

Z JEROZOLIMY W TRAKCIE ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   ŻYDOWSKĄ


           


PO CO CHOROWAĆ PO CO BYĆ BIEDNYM

PO CO BYĆ NIESZCZĘŚLIWYM

PO CO BYĆ NIEWOLNIKIEM


CZY CZASEM NIE NAUCZYLIŚCIE SIĘ WSZYSCY TAK ŻYĆ

CZY NIE MACIE PROBLEMU Z TYM JAKO

W PEWIEN SPOSÓB NAŁÓG W WAS


TO CO MACIE W DUSZY TO W PRYWATNYM ŻYCIU BUDUJECIE

NIE DO KOŃCA ŁADNE DUSZE MACIEJ E S T E MCZĘSTO JESTEŚCIE W ŻYCIU OBOJĘTNI

TWORZY TO PROCES TOLERANCJI RACZEJ

NIE MYLCIE TEGO Z WIARĄ


SŁABA WIARA NIC WAM NIE POMOŻE

TYLKO 100% WIARA WAS OCHRONI

99% WIARY BŁĄD


JEŻELI WIERZYCIE WE MNIE STAWIAM WARUNKI

NAUCZCIE SIĘ HYMNU NA PAMIĘĆ

OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

STAŃCIE SIĘ ŻYDAMI Z DUCHA

BĄDŹCIE UCZCIWI W ŻYCIU CODZIENNYM

PRZYZWOICI LOGICZNI

DOBRYMI LUDŹMI JAKIMI ŻYDZI SĄ

MYŚLCIE PO ŻYDOWSKIU PATRZCIE PO ŻYDOWSKU


CI KTÓRZY WIERZĄ WE MNIE

MAJĄ AKCEPTOWAĆ ŚWIAT Z JEDNYM NARODEM

STAŃCIE SIĘ ŻYDOWSKIM NARODEM

WASZĄ STOLICĄ JEROZOLIMA

UZNAJCIE JEROZOLIMĘ ZA STOLICĘ ŚWIATA

TO MOJE WARUNKI WIERZĄCYCH WE MNIEO D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   ŻYDOWSKĄ


           

KOORDYNACJA INSTYTUCJI ORAZ WIELU OSÓB

ROZPOCZYNA ODBUDOWĘ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PRACOWAŁ NAD SCALENIEM RODZIN BANKIERÓW

PRZYGOTOWANIA FUNDUSZY I WSPÓŁPRACY ZE SŁUŻBAMI

BY UNIKNĄĆ W JEROZOLIMIE ORAZ W IZRAELU KONFLIKTÓW


NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIĆ MECHANIZM ROZSIEWANIA INFORMACJI

O PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

ORAZ ŚRODOWISKA BANKIERÓW POSTANOWIŁY

ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


POSTAĆ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


LUDZKOŚĆ BĘDZIE CIEKAWA TEJ POSTACI

I TO UCZUCIE BĘDZIE DOMINOWAŁO


SPECYFICZNA POSTAĆ DLA CAŁEGO ŚWIATA

OBSERWUJCIE ZAPRASZAM DO JEROZOLIMY
IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIĘ PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą       
                      JACOB ROTHSCHILD                                                 FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

       

NIE MA INNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

DLA JEROZOLIMY

BU ODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

JESTEM ICH AUTOREM A CO ZA TYM IDZIE WŁADAM TYM
NA CAŁYM ŚWIECIE

JESTEM

NIE MAM KONKURENCJI NA CAŁYM ŚWIECIE


P R A W D Z I W Y   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

P O S I A D A   M O C   S P R A W C Z Ą

FAŁSZYWY MESJASZ ŻYDOWSKI NIE POSIADA TAKIEJ MOCY SPRAWCZEJ


PO TYM MNIE POZNACIE MOI ŻYDZI PO FAKTACH

OBSERWUJCIE CO SIĘ DZIEJE NA ŚWIECIE
NA USTACH LUDZI ŚWIATA

DOMINOWAĆ BĘDZIE JEDEN TEMAT


KIM JEST TEN MESJASZ ŻYDOWSKI

KTO ZA NIM STOI

DO CZEGO ZMIERZA TA POSTAĆ

TA ORGANIZACJA BANKIERÓW

O CO TU TAK NAPRAWDĘ CHODZI


ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

KTO TO ROZPOCZYNA TO JAKIEŚ SZALEŃSTWO


POWSTANIE DUŻO PYTAŃ
IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIĘ PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą       
                      JACOB ROTHSCHILD                                                 FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

       L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


       
        MIROSŁAW FRYŚ                                       WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ PUTIN

                      MIROSŁAW FRYŚ                                                       SIERGIEJ WIKTOROWICZ ŁAWROW

L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

MOŻNA ZROBIĆ TYLKO W JEDEN SPOSÓB
KTO MA ROZUM NIECH POLICZY
MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

TAK BY PRZYĆMIĆ POTĘGĘ 3 RELIGII ŚWIATOWYCHS I L N Y   M E S J A S Z   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

PRZYĆMI 3 NAJWIĘKSZE RELIGIE ŚWIATA

A OSTATECZNIE JE ZLIKWIDUJE

ALE MESJASZ MUSI BYĆ           


NIE DA SIĘ ODWRÓCIĆ WZROKU LUDZI

DUCHOWOŚCI OD 3 RELIGII

B   Ł   A   H   Y   M       Z   J   A   W   I   S   K   I   E   M

TĄ SPRAWĘ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

WSZYSCY MUSIMY DOPROWADZIĆ DO POTĘGI W SKALI ŚWIATA

ZACHOWUJCIE SIĘ JAK MRÓWKI W MROWISKU

ZAPOWIADAJCIE ŻYDZI O PRZYJŚCIU

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO DO JEROZOLIMYŻ Ą D A M   Z W O L E N N I C Y   M O I

T W Ó R Z C I E   M O J Ą   W Ł A D Z Ę


                   IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIĘ PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą       
                      JACOB ROTHSCHILD                                                 FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

       R O T H S C H I L D   C E N T R A L   B A N KU  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAWNIE CZEKAM


GDYBYM NAWET SAM MIAŁ ODBUDOWAĆ

TO ODBUDUJĘ

III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

KAMIEŃ PO KAMIENIU BĘDĘ KŁADŁ FIZYCZNIE

NA STARE FUNDAMENTY

I NIKT MNIE NIE ZATRZYMA

NAUCZĘ WAS PRACY I CZYNÓW

TYLKO SŁOWA TYLKO PLANY

A NIKT NIE ZROBIŁ

PIERWSZYCH KROKÓW REALNYCHR O Z U M I E M   Ż E   P R Z Y Ł Ą C Z Y C I E   S I Ę

MOI ŻYDZI

POMOŻECIE

JA NA WAS JUŻ NIE CZEKAM

TEN KAMIEŃ KŁADĘ Z INICJATYWĄ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

KŁADZIE GO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

NA FUNDAMENCIE II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


P R Z E D   B O G I E M

PROCES ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ UWAŻAM ZA ROZPOCZĘTY


       OŻYJCIE W MOIM CIELE

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM


PORZUĆCIE INNE NARODY CI KTÓRZY CHCĄ ŻYĆ

ŻYJCIE PO ŻYDOWSKU MYŚLCIE PO ŻYDOWSKU

NIECH WAM OCZY SIĘ OTWORZĄ

A UJRZYCIE ŚWIAT PO ŻYDOWSKU

ŻYĆ W HARMONII BĘDZIECIE

D O B R Y   C Z Y L I   Ż Y D

CZŁOWIEK NA PODOBIEŃSTWO BOGA TO MUSI BYĆ ŻYD

SPRAWIEDLIWY LOGICZNY

WIDZĄCY CHAOS GOJÓW

NIGDY NIE PONIŻALISMY GOJÓW

LECZ GOJE SAMI PONIŻAĆ SIĘ BĘDĄ

I PONIŻAJĄ SIĘ MAJĄC W SOBIE CHAOS


ROZWIĄZANIE


NIECH DUCH ŻYDOWSKI RODU DAWIDOWEGO

SPŁYNIE NA TYCH KTÓRZY GO ROZUMIEJĄ PRAGNĄ

NIECH DA IM ŻYCIE W HARMONII


WE WSZYSTKICH KRAJACH

OD DAWNA

ZŁY CHCIAŁ ZGŁADZIĆ ŻYDOSTWO

ALE JAK TO Z ŁY JEST KRÓLEM GŁUPCÓW JAK I SAM GŁUPI

I PRZEŚLADOWAŁ CIAŁO I UPATRYWAŁ ŻYDOSTWA W CIELE

A OD ZAWSZE BYŁO WYŁĄCZNIE


A DUCHA ZABIĆ SIĘ NIE DA

JEDNO CO WIEDZIAŁ ZŁY WIELKIE ZAGROŻENIE WIDZIAŁ

ŻE OD DUCHA ŻYDOWSKIEGO

NOWY ŚWIAT POWSTANIE JUŻ BEZ ZŁEGOP R Y W A T N E   D O C H O D Y   M E S J A S Z A


DZIENNE

CZĘSTO BĘDĄ OSIĄGAŁY KWOTĘ RZĘDU
250 000 000 $

(250 MILIONÓW DOLARÓW)

SUMA DOTYCZY WARTOŚCI DOLARA W ROKU 2017
P R A W D Z I W Y   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

TO PIENIĄDZE I WŁADZA TEGO TYPU
S P R A W D Ź M Y

NIE WAŻNA JEST WASZA WOLA I WASZE POPARCIE

BO I TAK ZA MNĄ PÓJDZIECIE

EKSPERYMENT NAUKOWY


NIE CHCECIE A IDZIECIEŻ E   T O   W Y   W S Z Y S T K I M   R Z Ą D Z I C I E

A JA WAM POKAŻĘ ŻE JESTEŚCIE ŚMIESZNI


BEZ WASZEJ ZGODY BEZ WAS

I TAK BĘDZIE POPULARNY W SZYBKIM TEMPIE

NAJBARDZIEJ   WPŁYWOWĄ   OSOBĄ   NA   ŚWIECIE

BĘDZIE TEŻ NAJBOGATSZĄ OSOBĄ MATERIALNIE

NA ŚWIECIE JAK I DUCHOWĄ
P R Y W A T N E   D O C H O D Y   M E S J A S Z A


DZIENNE

CZĘSTO BĘDĄ OSIĄGAŁY KWOTĘ RZĘDU
250 000 000 $

(250 MILIONÓW DOLARÓW)

SUMA DOTYCZY WARTOŚCI DOLARA W ROKU 2017
P R A W D Z I W Y   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

TO PIENIĄDZE I WŁADZA TEGO TYPUCZŁOWIEK Z LUDU CZĘSTO PRZEZ CAŁE ŻYCIE

NIE PRZYNOSI DOCHODU DLA SIEBIE

10 % SUMY Z JEDNEGO DNIA PRZYCHODU

TU NA ŚWIECIE ZA TO CO WNIOSĘ DO ŚWIATA

UWAŻAM ŻE BĘDĘ ZE ŚWIATEM ROZLICZONY
NIE POWSTYDZILIBY SIĘ MOJEJ GAŻY

DZIENNIE CZĘSTO BĘDĘ OSIĄGAŁ KWOTĘ RZĘDU


W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007
MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

PO 3 DNIACH ROZDAWANIA ULOTEK UZYSKA POPARCIEMESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

OD ŻYDÓW ŚRODOWISK ŻYDOWSKICH UZYSKA POPARCIE

W PIERWSZYCH MIESIĄCACH OKOŁO


(PIĘĆSET TYSIĘCY LUDZI)
P A N   FRYŚ   MIROSŁAW   J E S T   J U Ż   D Z I Ś   S I Ł Ą

Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

DZIŚ GDYBY WYLĄDOWAŁ W TEL AWIWIE UJAWNIŁ PROGRAM ROZDAJĄC ULOTKI W JEROZOLIMIE PRZY ŚCIANIE PŁACZU UZYSKAŁ BY POPARCIE LUDZI IZRAELA SZACOWANE OD 300.000 DO 500.000 OSÓB BYŁABY TO ZNACZĄCA SIŁA POLITYCZNA I SIŁA FINANSOWA Z KTÓRĄ TRZEBA SIĘ LICZYĆ

ŚWIAT JAKI JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM JEST ZAPISANY W MESJASZU ŻYDOWSKIM A NIE W WAS
JAK UZNACIE MESJASZA ŻYDOWSKIEGO TO WAM GO POKAŻĘ A JAK NIE TO NIEI N T E L E K T U A L N Ą   P R A C Ą   D O Ł Ą C Z Y Ł   D O   G R O N A   S I L N Y C H


U  A  K  T  Y  W  N  I  O  N  A     N  O  W  A     S  I  Ł  A

POLITYCZNO-FINANSOWA
NIE MOŻNA JEJ PRZYRÓWNAĆ DO NICZEGO NA ŚWIECIE
ANI W PRZESZŁOŚCI ANI W PRZYSZŁOŚCI
NA ŚWIECIE NIE POWSTANIE PODOBNA SIŁA


NIE ZWYKŁE POPARCIE LUDZI ALE ZAPATRZONYCH W PANA FRYŚ MIROSŁAW I JEGO PROGRAM KTÓRZY PÓJDĄ ZA NIM DO KOŃCA

TO PRAWDZIWA SIŁAL  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A
JACOB ROTHSCHILD


Ż Ą D A M   Z W O L E N N I C Y   M O I

T W Ó R Z C I E   M O J Ą   W Ł A D Z Ę


                   IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIE PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą       
                      JACOB ROTHSCHILD                                                 FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

       NIE DA SIĘ ODWRÓCIĆ WZROKU LUDZI

DUCHOWOŚCI OD 3 RELIGII

B   Ł   A   H   Y   M       Z   J   A   W   I   S   K   I   E   M

TĄ SPRAWĘ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

WSZYSCY MUSIMY DOPROWADZIĆ DO POTĘGI W SKALI ŚWIATA

ZACHOWUJCIE SIĘ JAK MRÓWKI W MROWISKU

ZAPOWIADAJCIE ŻYDZI O PRZYJŚCIU

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO DO JEROZOLIMY

NIE CZEKAM


GDYBYM NAWET SAM MIAŁ ODBUDOWAĆ

TO ODBUDUJĘ

III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

KAMIEŃ PO KAMIENIU BĘDĘ KŁADŁ FIZYCZNIE

NA STARE FUNDAMENTY

I NIKT MNIE NIE ZATRZYMA

NAUCZĘ WAS PRACY I CZYNÓW

TYLKO SŁOWA TYLKO PLANY

A NIKT NIE ZROBIŁ

PIERWSZYCH KROKÓW REALNYCHR O Z U M I E M   Ż E   P R Z Y Ł Ą C Z Y C I E   S I Ę

MOI ŻYDZI

POMOŻECIE

JA NA WAS JUŻ NIE CZEKAM

TEN KAMIEŃ KŁADĘ Z INICJATYWĄ ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

KŁADZIE GO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

NA FUNDAMENCIE II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


P R Z E D   B O G I E M

PROCES ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ UWAŻAM ZA ROZPOCZĘTY


       

ZROBIMY TO WYŁĄCZNIE SPOSOBEM

WCIĄGNIEMY GOJÓW NA GRUNT INTELEKTUALNY POGUBIĄ SIĘ

ZROBIMY TO Z UDZIAŁEM PONIŻSZYCH BANKÓW

RODZIN BANKIERSKICH ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

I Z NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĄ SCALAJĄCĄ
PODŁOŻYMY KAMIEŃ NA FUNDAMENCIE ZBURZONEJ II ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

Z INICJATYWĄ ŻE JUŻ SIĘ ROZPOCZĘŁA ODBUDOWA III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

TEN FAKT O TYM ŚWIADCZY Z TĄ INTENCJĄ TEN KAMIEŃ KŁADZIEMY

KŁADZIE GO MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

MIMOWOLNIE ZACZNIE ROZCHODZIĆ SIĘ INFORMACJA

ROZEJDZIE SIĘ TEŻ INFORMACJA ŻE POJAWIŁA SIĘ POSTAĆ

W IZRAELU W JEROZOLIMIE TWIERDZĄCA ŻE JEST MESJASZEM ŻYDOWSKIM


POJAWI SIE INFORMACJA O BANKIERACH O PIENIĄDZACH PRZEKAZANYCH

A JEST TO WSTĘPNIE 100 BILIONÓW FUNTÓW


Z CHWILĄ PRZYLOTU MESJASZA FRYŚ MIROSŁAW

DO JEROZOLIMY I ROZDANIU ULOTEK

ZACZNIE SIĘ ROZDZIAŁ W DZIEJACH ŚWIATA

KTÓRY ZAPOCZĄTKUJE NOWĄ ERĘMUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELU

PRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWY                   IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIE PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą   

   

   

   DZWOŃCIE ALE DOPIERO 3 DNI PO MOIM WYJEŹDZIE Z IZRAELA


K I E R U N K O W Y   D O   P O L S K I   + 4 8


O R G A N I Z A C J A       B A N K I E R Ó W       F I R M A

                   DZWOŃCIE DO PANA FRYŚ MIROSŁAW
A PAN FRYŚ MIROSŁAW
Z J E D N O C Z Y     W  S  Z  Y  S  T  K  I  C  H     Ż Y D Ó W
W S Z Y S T K I E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E
BY STWORZYĆ
SIŁĘ KTÓREJ NIKT SIĘ NIE OPRZE


ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
WPROWADZIMY SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE
JEROZOLIMA BĘDZIE WYŁĄCZNIE ŻYDOWSKA
B Y   J Ą   M I E Ć

J E S T   W A R T A   W S Z Y S T K I E G O


T O   M U S I   B Y Ć

N A J P O T Ę Ż N I E J S Z A   O S O B A   N A   Ś W I E C I E

B Y   P O W S T A Ł A   I I I   Ś W I Ą T Y N I A   Ż Y D O W S K A


J   A   K       W   A   L   C   Z   Y   Ć       Z   E       Z   Ł   E   M

METODA

B   U   D   O   W   A   Ć       Ś   W   I   A   T       D   O   B   R   Y

N I E   P A T R Z E Ć   S I Ę   N A   Ś W I A T   Z Ł Y


ZŁO NIE MA ŻADNEJ MOCY

ZŁO BANALNIE PROSTO JEST DOPROWADZIĆ

BY ZNIKNĘŁO Z POLA NASZEGO WIDZENIABEDĄ SIĘ DZIWILI TO ON


WRAZ Z

J   E   D   Y   N   A


RESZTA TAK NIE POWINNA SIĘ NAZYWAĆ TO PRZYWŁASZCZENIE


RÓD DAWIDA POCHODZI OD SAMEGO BOGA

A NIE Z WYMYSŁOW KRAJÓW JAK I CYWILIZACJI
BANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I


POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT
3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEK


DIAMETRALNIE ODMIENI ŚWIAT NA LEPSZE


ZA SPRAWY WDROŻENIA PROJEKTU ODPOWIADAĆ BĘDZIE


FIRMA Z CHARAKTERYSTYCZNYMI OZNACZENIAMI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

ORAZ FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKIBIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W     
RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.
STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANA
WYMOGI FORMALNE
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W

PRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę


N I C Z E G O   N A M   N I E   B R A K U J E

ODBUDUJMY W KOŃCU III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄP R Z Y B Y Ł


B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY3. 500 000 $ (3,5 MILIONA USD) = 14. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WLEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  WS P R A W I E D L I W O Ś Ć   G D Y   Z A C Z Y N A   Ż Y Ć

W Ł A S N Y M   Ż Y C I E M


GDY MIJA 10 LAT 20 30 I WSZYSTKIE STRONY

ZAINTERESOWANE ZOSTAŁY DOTKNIĘTE PRZEZ SPRAWIEDLIWOŚĆ

TO NAGLE W CZŁOWIEKU KTÓRY OBSERWUJE CAŁY TEN PROCES

POWSTAJE UŚMIECH NA TWARZY KTÓRY MÓWI WSZYSTKO


DLATEGO WDRAŻANIE ŚWIATA SPRAWIEDLIWEGO

PRZEDE WSZYSTKIM JEST PRIORYTETEM W PODEJŚCIU DO ŻYCIA


FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI


GDY WE WŁASNYM ŻYCIU STOSUJE SIĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ

DO OSÓB SPOTKANYCH NA WŁASNEJ DRODZE ŻYCIOWEJ

NIGDY NIE TRACIMY CZY NA MOJEJ DRODZE ŻYCIOWEJ

SPOTYKAM CZŁOWIEKA ZE ZŁYMI UCZYNKAMI

CZY TEŻ CZŁOWIEKA Z DOBRYMI UCZYNKAMI

NAGLE CAŁY ŚWIAT NIE MOŻE CIĘ DOTKNĄĆPROSZĘ ZWROCIĆ UWAGĘ CO SIĘ DZIEJE GDY MÓWIMY PRAWDĘ

ZACZNIJCIE JĄ STOSOWAĆ WE WŁASNYM ŻYCIU BEZ CENZURY


PRAWDA JEST PODNIECAJĄCA

PRAWDA JEST INSPIRUJACA

PRAWDA JEST INTRYGUJĄCA


OD PRAWDY ZACZNIEMY

NAUCZYMY SIĘ JĄ STOSOWAĆ


P   R   A   W   D   A       N   A   S       W   Y   Z   W   O   L   I


PRZEDE WSZYSTKIM WARTOŚCIOWA JEST DLA NAS SAMYCH

UKAZUJE JAK JESTEŚMY BRZYDCY WEWNĄTRZ

W STOSUNKU DO ŚWIATA I OTOCZENIA


         
SIGMUND FREUD                                                                                          MIROSŁAW FRYŚ
OBEJMIE KURATELĄ PONIŻSZE SŁOWA


Z D E F I N I U J E M Y   T E Ż   P R E C Y Z Y J N I E


OD NOWA I USZCZELNIMY BY NIE PRZEPISYWAĆ

I NIE ROZSZERZAĆ DEFINICJI SŁÓW
TE SŁOWA

B   Ę   D   Ą       G   W   A   R   A   N   C   J   Ą

UDANEGO ŻYCIA MATERIALNEGO I DUCHOWEGO

TE SŁOWA BĘDĄ FAKTEM A NIE PUSTOSŁOWIEM


PRZYKŁAD


MIŁOŚĆ ZAZDROŚĆ


ZAZDROŚĆ JEST OD DIABŁA

MIŁOŚĆ JEST OD BOGA

A DZIŚ CZĘSTO UŻYWANA JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWA MIŁOŚCIMITOMANIA DZIŚ JUŻ ZDEFINIOWANA

UZNANA JAKO CHOROBA PSYCHICZNA


PODŁUG MITOMANII PIERWOTNEJ UZNANEJ

A PRZYPOMINAM UZNANA ZA CHOROBĘ PSYCHICZNĄ


MITOMANIA UKRYTA W DUCHU

WYCZERPUJE ZNAMIONA CHOROBY PSYCHICZNEJ


IDEALNIE DOPASOWUJE SIĘ DO ZAŁOŻEŃ

MITOMANII PIERWOTNEJ         
                  SIGMUND FREUD                                                                   MESJASZ ŻYDOWSKI MIROSŁAW FRYŚ
NOWE POJĘCIE - CHOROBA PSYCHICZNA

CO INNEGO MYŚLĄ
NIE WYPOWIEDZIANA PRAWDA
A WYPOWIADAJĄ TO CO WYPADA W DANYM OTOCZENIU POWIEDZIEĆŻYĆ BĘDĘ W RÓŻNYCH KRAJACH MIASTACH STOLICACH PAŃSTW

NOWY JORK TOKIO PARYŻ WARSZAWA
W PIERWSZEJ FAZIE CZŁONKOWIE RZĄDU ŚWIATOWEGO

W PRYWATNYM ŻYCIU WPROWADZAJĄ INFRASTRUKTURĘ

MATERIALNĄ TECHNICZNIE W ŻYCIE


POMIESZCZENIA NA ZDJĘCIACH ZBYT SKROMNE

LECZ CHODZI O STYL PRZEŻYWANIA ŻYCIA PRYWATNIE


POSIADŁOŚCI APARTAMENTY WE WSZYSTKICH NAJWIĘKSZYCH

STOLICACH ŚWIATA BY MÓC REALNIE WRAZ Z LUDEM

OBSERWOWAĆ ZMIANY NA ŚWIECIE

WNIKAJĄCE W CODZIENNY DZIEŃ KAŻDEGO SZAREGO CZŁOWIEKA


OBSERWACJA ZMIAN NA ŚWIECIE Z NASZEGO POWODU BĘDZIE

INSPIROWAŁA NAS DO CORAZ DALSZYCH ZMIAN NA LEPSZE
NA OGÓŁ PRZEPROWADZANA BYŁA

NA OSOBACH BOGATYCH ORAZ WŁADNYCH

NIGDY NIE UDERZONO W SEDNO PROBLEMU


R   E   W   O   L   U   C   J   Ę


WPROWADZIMY W ŻYCIE NA OSOBACH BIEDNYCH

BO GŁÓWNY PROBLEM OD NICH SIĘ ZACZYNA


G   O   D   N   E       Ż   Y   C   I   E


BIEDNY CZŁOWIEKU TWOJE DZIECKO TO TWÓJ CZYN

TY ZA NIEGO MASZ ODPOWIADAĆ CO MU DASZ GDY JESTEŚ TAK BIEDNY

ŻĄDAMY PRZYZWOITOŚCI OD BIEDNYCH LUDZI

NIE WYEDUKOWANYCH SPOŁECZNIE I ODPOWIEDZIALNOŚCI


7 MILIARDÓW LUDZI KAŻDEGO DNIA

WYRZĄDA DUŻO WIĘKSZE STRATY I ROZPOCZYNA

NIE PRZERWANY CIĄG NIESZCZĘŚĆ LUDZKICH

TO JEST PRAWDZIWY PROBLEM


A NIE WARSTWA BOGATYCH LUDZI NAWET GDYBY

MIELI CHĘĆ BYĆ SZKODLIWYMI LUDŹMI NA ŚWIECIE

TO NIGDY NIE WYRZĄDZĄ TYLE SZKÓD CO DÓŁ SPOŁECZNY


NIKT DO TEJ PORY NIE UDERZYŁ W BIEDAKÓW

ALE TO SIĘ SKOŃCZY


PRZYWRÓCIMY Z POWROTEM KAPITALIZM ŻYDOWSKI

SYSTEM PIERWOTNY ZA PIENIĄDZE TOWAR


NAROŚL KAPITALIZMU AMERYKAŃSKIEGO USUNIEMY

ZNIKNIE SKOMPLIKOWANE PRAWO PRAWNICY

GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

ZNIKNĄ PASOŻYTY SYSTEMU KAPITALISTYCZNEGO NAROŚL

BY Z POWROTEM CHCIAŁO SIĘ SZARYM LUDZIOM CHCIEĆ


P O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


K   O   D   E   K   S

CZŁONKOWIE BANKIERSKIEJ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO SAMI SIE PILNUJĄ

PILNUJE ICH KODEKS ZACHOWAŃ NIE ŁAMIEMY

PRAWA Z ZASADY CHOĆ PRAWO TO MY


         


ZASTOSUJEMY SYSTEM DIASPORY

GDY JEDEN Z NAS JEST ZAGROŻONY WSZYSCY Z ORGANIZACJI

W TRYBIE PILNYM PRZERYWAJĄ SWOJE CZYNNOŚCI

USUWAMY PROBLEM ZAISTNIAŁY DO POZYCJI - UNICESTWIENIE

DOPIERO WTEDY ROZCHODZIMY SIĘ NIEZWŁOCZNIE

DO SWOICH CZYNNOŚCI CODZIENNYCH


BĘDZIEMY TWORZYĆ DLA LUDZI JAK I W NIEBIE TAK I NA ZIEMI

ULEGNIECIE HIPNOZIE BO ZAKOCHACIE SIĘ W ŚWIECIE KTÓRY WAM PRZEDSTAWIĘ

CZEKALIŚCIE NA TAKI ŚWIAT NA LUDZI I DLA SAMYCH SIEBIE

BĘDZIECIE ŻYLI PO ŻYDOWSKU ZGODNIE Z DUCHEM RODU DAWIDOWEGO

ZACZNIECIE OD PRACY ALE PRZYNIESIE TO W WASZYM ŻYCIU EFEKTY

A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W     
WE MNIE DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA DAWIDA KRÓLA SALOMONAMUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELU
BANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
T U   N A   Z I E M I IBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I IBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I
PRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWYN I C Z E G O   N A M   N I E   B R A K U J E

ODBUDUJMY W KOŃCU III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWY


P O S I A D Ł O Ś C I   O Z N A C Z O N E


SAMOCHODY SAMOLOTY JACHTY GWIAZDĄ DAWIDA ORAZ

LOGO FIRMY BANKIERSKIEJ RZĄDU ŚWIATOWEGO

POD ŚCISŁĄ OCHRONĄ ORGANIZACJI

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODYOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.
STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANA
WYMOGI FORMALNE

B A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY3. 500 000 $ (3,5 MILIONA USD) = 14. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WLEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007

BEDĄ SIĘ DZIWILI TO ONNIE MÓWI SIĘ TAKICH RZECZY

GDY TECHNICZNIE SAM ZAINTERESOWANY NIE SPRAWDZIŁ TEGO

PO SPRAWDZENIU

OGŁASZAM ŻE JESTEM


WE MNIE DUCH RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA DAWIDA KRÓLA SALOMONAMUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELUCZŁONKOWIE ŚWIATOWEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

WYPADA BY PROMOWALI ZNAKI ŻYDOWSKIE


FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W DOWÓD NIESIENIA DOBREGO PRZYKŁADU DLA RESZTY

SWOJE POSIADŁOŚCI BRAMY WJAZDOWE JAK I BUDYNKI

JAK I SAMOCHODY JAK I JACHTY

OZNACZĄ GWIAZDĄ DAWIDA JAKĄ WIDAĆ PONIŻEJCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


CHCĘ WIDZIEĆ GWIAZDĘ DAWIDA NA CAŁYM ŚWIECIEBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
T U   N A   Z I E M I IBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I IBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I IBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆT U   N A   Z I E M I I


POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT
3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEK


NA PRZYJŚCIU MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

PARADOKSALNIE

W S Z Y S T K I E   R E L I G I E   Ś W I A T A

PONIEWAŻ POZYCJA I WPŁYWY Z TRWANIA SKOŃCZĄ SIĘ

ALE NIE LICZY SIE INTERES RELIGII A INTERES BOGA


S I L N Y   M E S J A S Z   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

PRZYĆMI 3 NAJWIĘKSZE RELIGIE ŚWIATA

A OSTATECZNIE JE ZLIKWIDUJE

ALE MESJASZ MUSI BYĆ


           PRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

PRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


PRZYĆMI 3 RELIGIE ŚWIATA

UWOLNI ZIEMIĘ POD ODBUDOWĘ

III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ


Ż Ą D A M   P O S Ł U S Z E Ń S T W A   W E D L E   B O G A

NAWET KOSZTEM WASZYCH STRAT FINANSOWYCH I POZYCJI
IM BARDZIEJ WZMOCNICIE POZYCJĘ

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


TYM SZYBCIEJ UNICESTWI SIĘ PROBLEM JEROZOLIMY

I OCZYŚCI SIE PLAC BUDOWY POD

I  I  I     Ś  W  I  Ą  T  Y  N  I  Ę     Ż  Y  D  O  W  S  K  Ą


ZNIKNIE GŁÓWNY PROBLEM JEROZOLIMYZNIKNIE NA ŚWIECIE PROBLEM KONFLIKTÓW

NA TLE RELIGIJNYM PODZIAŁY I RÓŻNICE

NASTANIE POKÓJ NA ŚWIECIE JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO

U S T A N I E   P O W Ó D   T R W A N I A   I S T N I E N I A

3   R E L I G I I   Ś W I A T O W Y C H

Z CHWILĄ PRZYJŚCIA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW

NIE WOLNO BLOKOWAĆ WOLI BOGA


DUŻO STRUKTUR ORAZ LUDZI ŻYJE FINANSOWO

I NIE SĄ ZAINTERESOWANI BY OBECNY STAN RZECZY SIĘ SKOŃCZYŁ

WSTRZYMYWANIE RELIGII W PEWNYM PUNKCIE TRWANIA

BY NA TYM CZERPAĆ KORZYŚCI FINANSOWE

JEST RÓWNOZNACZNE Z JAWNYM CYNICZNYM SPRZEDAWANIEM BOGAMUSIMY STAWIĆ TYM KTÓRZY TAK ŁATWO OD FINANSÓW

SIĘ NIE ODKLEJĄ NIE ODZWYCZAJĄ NAGLE NIE ZREZYGNUJĄ

Z PRZYWILEJÓW I NAUCZĄ SIĘ PRACOWAĆ W ZWYKŁYCH PRACACH

BĘDĄ ZACIEKLE WALCZYĆ

IM WYŻEJ W HIERARCHI RELIGIJNEJ TYM BARDZIEJ

BY WYGRAĆ Z PRZECIWNIKIEM TRZEBA NAJPIERW ZDEFINIOWAĆ PRECYZYJNIE

ORAZ ZAŁOŻYĆ SOBIE CELE A CELEM JEST

K A P I T U L A C J A   3   R E L I G I I


KONIEC RELIGII JEST NIEUCHRONNY

BÓG ZAPISAŁ TO TAK

MOŻNA NACIĄGAĆ PRAWDĘ I FAKTY

DO SWOICH WYOBRAŻEŃ

A PRAWDA JEST TAKA ŻE

M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I   F R Y Ś   M I R O S Ł A W

S T A Ł   S I Ę   F A K T E M


CO TERAZ ZROBICIE


NAKAZUJĘ WGŁĘBIĆ SIĘ W SENS

JAKI ZAPISANY JEST W KSIĘGACH RELIGIJNYCH


W       K  S  I  Ę  G  A  C  H       T  Y  C  H       R  E  L  I  G  I  I

ZAPISANE JEST ŻE


A MIMO TO

B Ę D Ą   O P Ó Ź N I A Ć


NIE CHCIEĆ BY MESJASZ BYŁ FAKTEM


SZYBCIEJ LUDZIE ŚWIECCY PÓJDĄ ZA MESJASZEM

NIŻ LUDZIE Z RELIGII DLATEGO BÓG WYSŁAŁ MESJASZA BOOSIĄGNĘŁA PUNKT GRANICZNY


BLOKOWANIE   M E S J A S Z A   Ż Y D O W S K I E G O

J E S T   W   I C H   I N T E R E S I EW   A   R   T   O       J   E   S   T       Z   B   U   R   Z   Y   Ć

W PEWIEN SPOSÓB STARY ŚWIAT STARY PORZADEK

BY ZBUDOWAĆ NOWY ŚWIAT NOWY PORZĄDEK BO NA KOŃCU CZEKA

NA NAS WOLNOŚĆ ODDECH I PEŁNIA SZCZĘŚCIA


ZAZNACZAM SCHEMAT DOTYCZY WYŁĄCZNIE

RODZINY I OSÓB BARDZO BLISKICH


W NOWYM ŚWIECIE CZŁOWIEK BĘDZIE DAWAŁ DRUGIEJ OSOBIE

DOBRO MATERIALNE INTELEKTUALNE I DUCHOWE

CZĘSTO BEZINTERESOWNIE LECZ OSOBA OBDAROWANA

MUSI ZACHOWAĆ DYSTANS PRZYJĄĆ DARY

NIE ŻĄDAĆ I NIE NIEWOLIĆ ŻYCIA DARCZYŃCY


STARY ŚWIAT STARY PORZĄDEK ZABIERA

WOLNOŚĆ JEDNOSTKI ŻYCZLIWOŚĆ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA

ORAZ POSZANOWANIE INDYWIDUALNEGO ŻYCIA

POSZCZEGÓLNEGO ISTNIENIA LUDZKIEGO

OPIERA SIĘ NA ZNIEWOLENIU JEDNEGO ŻYCIA PRZEZ DRUGIE ŻYCIE

CZĘSTO DOCHODZI DO STRUKTUR PASOŻYTNICZYCHB A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY3. 500 000 $ (3,5 MILIONA USD) = 14. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WLEPIEJ ZAPAMIĘTAJCIE JEGO IMIĘ

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007

BEDĄ SIĘ DZIWILI TO ON
P R Y W A T N E   D O C H O D Y   M E S J A S Z A


DZIENNE

CZĘSTO BĘDĄ OSIĄGAŁY KWOTĘ RZĘDU
250 000 000 $

(250 MILIONÓW DOLARÓW)

SUMA DOTYCZY WARTOŚCI DOLARA W ROKU 2017
P R A W D Z I W Y   M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

TO PIENIĄDZE I WŁADZA TEGO TYPU


WYPADŁO NA MNIE

FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJĘ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄŻĄDAMY


OTACZAĆ SIE FAŁSZYWĄ RODZINĄ GDZIE SĄ POZORY

A NIE MIŁOŚĆ TO OBELGA DLA NAS

POZWALAMY SIĘ TAK TRAKTOWAĆ I TAK NAS TRAKTUJĄ


ŻĄDAM SKOŃCZENIA Z POZORAMI

A W RODZINACH MA BYĆ BÓG A NIE OSZUSTWO
UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWY


CO TO OZNACZA


NOWY MECHANIZM FUNKCJONOWANIA LUDZI


PRZYKŁAD
A GDY RODZINA JEST MECHANIZMEM FUNKCJONUJĄCYM

ZABEZPIECZA CZŁOWIEKA PRZED ŚWIATEM


JEST WIELE PRZYKŁADÓW ŻYCIA SPOŁECZNEGO KTÓRE NAPRAWIMY


NA POCZĄTKU OZNACZA TO SUROWOŚĆ

DLA OSÓB WYKOLEJONYCH SPOŁECZNIE

WYKOLEJONY SPOLECZNIE GDY BĘDZIE OBSTAWAŁ PRZY SWOIM

STANOWISKU BĘDZIE NAWET MUSIAŁ UMRZEĆ ZA SWÓJ BLĄD

PRAWO WYBORU CZŁOWIEKA NIE WOLNO PODAWAĆ MU RĘKI NIECH UMRZE


TO BĘDZIE SUROWY LECZ SPRAWIEDLIWY SYSTEM

NIKT NIE BĘDZIE NAPRAWIAŁ I NAMAWIAŁ DO PRAWIDŁOWEGO

FUNKCJONOWANIA W RODZINIE JAK I W SPOŁECZEŃSTWIERODZINA JAKO PODSTAWOWA KOMÓRKA SPOŁECZNA

GDY JĄ SIĘ NAPRAWI NAPRAWI SIĘ ŚWIAT


A SŁABE JEDNOSTKI MĘSKIE MUSZĄ BYĆ WYELIMINOWANE

Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO BO GDY MĘŻCZYZNA

NIE JEST MĘŻCZYZNĄ JEST OSZUSTEM SPOŁECZNYM

NIE KRZYWDZI TYLKO SIEBIE ALE DZIECI I PARTNERKĘ

TO OD TAKICH MĘŻCZYZN ZŁO NA ŚWIECIE SIĘ ZACZYNA


WYELIMINOWAĆ Z ŻYCIA MĘŻCZYZN

KTÓRZY SĄ NIEPRZYSTOSOWANI SPOŁECZNIE

KOBIETY PROSZONE O NIE PODCHODZENIE DO TAKICH MĘŻCZYZN


ONI SĄ CHYTRZY MĘŻCZYZNA CHYTRY NIE BĘDZIE

SPEŁNIAŁ SWOJEJ ROLI SPOŁECZNEJ


CHYTRY NIE ZNA MIŁOŚCI

CHYTRY KOCHA TYLKO SIEBIE

CHYTRY POCHODZI OD DIABŁACHYTRY MĘŻCZYZNA MA USZKODZONY MECHANIZM WEWNĘTRZNY

NA OGÓŁ NIE DO NAPRAWIENIA

PORZUCAJCIE CHYTRYCH NIECH ODCHODZĄ W ZAPOMNIENIEI NIE DA SIĘ PRZEBRNĄĆ PRZEZ ŻYCIE

Z USZKODZONYM MĘŻCZYZNĄC Z Ł O W I E C Z E Ń S T W O

WYŻSZE UCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYZWOITOŚĆ


OJCIEC

JAK NAUCZYĆ DZISIEJSZYCH OSZUSTÓW NIEPRZYZWOITYCH LUDZI

KTÓRZY NON STOP POWOŁUJĄ DZIECI NA ŚWIAT

BEZ KRZTY W PRZYSZŁOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO POTOMSTWO


RZĄD ŚWIATOWY WŁAŚNIE TAKIMI ZJAWISKAMI SIĘ ZAJMIE I POWSTRZYMA


BY NAUCZYĆ KULTURY I PRZYZWOITOŚCI GENY KTÓRE

NIGDY TEGO NIE DOŚWIADCZYŁY A UPARTE

JEDNOSTKI WYELIMINUJEMY Z ŻYCIA SPOŁECZNEGO

WYTATUOWANE MAM ZA UCHEM 6 6 6 ®

SYMBOL NAJWIĘKSZEGO ZŁA NA ŚWIECIE

ZAKPIĘ ZE ZŁA OFICJALNIE


NA CZYM TO BĘDZIE POLEGAŁO


WYWIĄŻĘ SIĘ TECHNICZNIE W SWOIM ŻYCIU

Z TEGO CO SIĘ PODJĄŁEM DLA LUDZI I DLA ŚWIATA

CZYLI PRZYNIOSĘ SAMO DOBRO


UDOWODNIĘ SWOIM POSTĘPOWANIEM ŻE ZŁO

NIE MA ŻADNEJ MOCY NA ŚWIECIE

OBNAŻĘ PRAWDĘ
DO TYCH KTÓRZY CHCIELI ZABIĆ ŻYDÓW

I ZGŁADZIĆ Z POWIERZCHNI ZIEMI RÓD DAWIDOWY


NIE DA SIĘ ZABIĆ ŻYDOSTWA

ŻYDOSTWEM PRAWDZIWYM JEST DUCH W LUDZIACH

ŻYDOSTWO W LUDZIACH TOK MYŚLANIA WIDZENIE ŚWIATA

ŻYCIE I FUNKCJONOWANIE W OKREŚLONYCH REGUŁACH GRY

A CIAŁO JEST ILUZJĄ BŁĘDEMKTOŚ MUSIAŁ STWORZYĆ IZRAEL

PILNOWAĆ GRANIC IZRAELA

WYPEŁNIĆ W MATERII IZRAEL

MOŻE WYGLĄDAĆ JAK ŻYD A TO WCALE NIE JEST ŻYD

NIE MA POJĘCIA O ŻYDOSTWIE A WYGLĄDA JAK ŻYD


W   N O W Y M   J O R K U   P A R Y Ż U   T O K I O   W   N I E M C Z E C H

S Ą   R O Z S I A N I   P O   C A Ł Y M   Ś W I E C I E   A   N I E   W   I Z R A E L UI TAK JESZCZE DŁUGO ZOSTANIE

NATURALNYM ŚRODOWISKIEM MOICH ŻYDÓW

PRAWDZIWYCH ŻYDÓW JEST CAŁY ŚWIAT

A NIE IZRAEL CO BYŚMY TAM ROBILI


JEDYNIE CO UWAŻAM TO RABINÓW

RABINI TO DOBRZY FACHOWCY W SWOJEJ DZIEDZINIE


A RESZTA JA PYTAM CO TO ZA ŻYD

ON WYGLĄDA JAK ŻYD ALE NIC NIE WIE O ŻYDOSTWIE

O PIENIĄDZACH O NASZYM ŚWIECIE

FAŁSZYWI ŻYDZI BĘDĄ KRZYCZEĆ

WYGLĄDA JAK ŻYD


ONI JUŻ ZROBILI SWOJE A TERAZ MY

PRZEJMIEMY IZRAEL I JEROZOLOMĘ
O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   ŻYDOWSKĄ


           

PRZEJMIEMY JEROZOLIMĘ I IZRAEL BO TAK BĘDZIE PIĘKNIEJ

ALE TO NIE OZNACZA ŻE NIE BĘDZIEMY ŻYDAMI W PRAKTYCE

ZARABIAĆ NA CAŁYM ŚWIECIE ZA BARDZO LUBIMY ZARABIAĆ

TAKA NASZA NATURA


ALE JAK WYTŁUMACZYĆ KOMUŚ NASZĄ NATURĘ

JAK KTOŚ JEST GOJEM GOJ TO GOJ

SAMA STRATA FINANSOWA INNY ŚWIATCZŁOWIEK KTÓRY POSIADA

DUSZĘ ŻYDOWSKĄ DUCHA ŻYDOWSKIEGORESZTA TO CHAOS I SAM DIABEŁ

W IZRAELU W POGRZEBIE YITZHAKA KADURI WZIĘŁO UDZIAŁ 300.000 OSÓB


FRAGMENT LISTU YITZHAKA KADURI UPUBLICZNIONEGO W IZRAELU W ROKU 2007

BEDĄ SIĘ DZIWILI TO ONWOJNA O JEROZOLIMĘ BĘDZIE SIĘ TOCZYŁA W WYMIARZE DUCHOWYM

WIĘC NIE RYZYKUJEMY INTIFADY ORAZ ROZRUCHÓW NA SKALĘ GLOBALNĄ
JESTEM KRÓLEM ZŁA JESTEM KRÓLEM DOBRA

Z ŁATWOŚCIĄ PRZECHYTRZĘ ZŁYCH BO ZNAM ICH METODY

UMIEM MYŚLEĆ JAK ONI BY POWSTAŁO DOBRO

BY JEROZOLIMA BYŁA ŻYDOWSKA I ŚWIAT ŻYDOWSKI


POWTARZAM WOJNA MA SIE TOCZYĆ WYŁĄCZNIE W SFERZE DUCHOWEJ

FIZYCZNIE NIE BIJEMY SIĘ Z GOJAMI

ŻYDOM NIE PRZYSTOI FIZYCZNIE BIĆ SIĘ Z GOJAMINA CZYM POLEGA WŁADZA MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

RAZ ŻE BĘDZIE MÓWIŁ BARDZO ROZSĄDNIE

DWA ŻE JEGO PLAN JEST PRZEJRZYSTY I BARDZO LOGICZNY WPROWADZAJĄCY DOBRO NA ŚWIECIE

A TRZY ŻE PRAWIE WSZYSCY ULEGNĄ JEGO HIPNOZIE I NIC Z TYM NIE ZROBIĄ

TA WŁADZA JEST INNA NADANA PRZEZ SAMEGO BOGA

BĘDĄ SIĘ DZIAŁY RZECZY JEDNAK INNE NIŻ ZNA ŚWIATROZDAM 1000 ZESTAWÓW POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIE

Z A J M I E   M I   T O   3   D N I
W   C   I   Ą   G   N   I   E   M   Y       G   O   J   Ó   W

NA

G   R   U   N   T       I   N   T   E   L   E   K   T   U   A   L   N   Y

POGUBIĄ SIĘ TEGO ŚWIATA NIE ZNAJĄ


NIKOMU WŁOS MA NIE SPAŚĆ Z GŁOWY

PRZY ODBUDOWIE III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

ORAZ ZAJMOWANIA JEROZOLIMY PRZEZ ŻYDÓW


RZĄD IZRAELA KNESET ORAZ SŁUŻBY WYWIADU MOSSAD

BEDĄ NA BIEŻĄCO INFORMOWANE O NASZYCH RUCHACH W JEROZOLIMIE

I ŻĄDAM PŁYNNEJ WSPÓŁPRACY I ZROZUMIENIA SYTUACJI

BY SYNCHRONIZACJA MIĘDZY 3 INSTYTUCJAMI BYŁA

NA NAJWYŻSZYM I JEDYNYM POZIOMIE
NAKAZUJĘ DO ROSJI ODNOSIĆ SIĘ Z SZACUNKIEM

WPŁYWY ROSYJSKIE BĘDĄ NAM POTRZEBNE NA BLISKIM WSCHODZIE

DO ROZBICIA STAREJ MAPY GEOPOLITYCZNEJZMIENIĆ PROSZĘ RETORYKĘ AMERYKAŃSKICH KONGRESMENÓW DO ROSJI

UTRZYMYWANIE SZTUCZNEGO NAPIĘCIA POCHODZI Z LOBBY ZBROJENIOWYCH

BY GŁUPI I CIEMNY NARÓD PRZYZWALAŁ NA CORAZ

WIĘKSZE ZAKUPY ZBROJENIOWE U GARSTKI LUDZI

JAK ŚWIAT JEST CIEMNY ŻE TO KUPUJE


ZAWCZASU ŻĄDAMY ZAPRZESTANIA SIANIA BŁĘDNEJ RETORYKI

I WYGENEROWNIE ZGODY MIĘDZY MOCARSTWEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ ROSJI

Z TYM ŻE ROSJA W TYM UKŁADZIE JEST OFIARĄ


UPOMINAMY GARSTKĘ LUDZI A WIEMY KTO TO JEST

W INYM RAZIE RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI UJAWNI PRAWDĘ

KTÓRE FORTUNY POWSTAŁY TREŚĆ ROZMÓW NA NAPUSZCZANIU

NARODU AMERYKAŃSKIEGOPRZEZ PEWNYCH KONGRESMENÓW

BY WROGO POSTRZEGALI ROSJĘ I BY NIGDY NIE DOSZŁO


DO ZGODY OBU NARODÓW ZAROBILIŚCIE ODSTĄPCIE

ALBO WAS RZĄD ŚWIATOWY POKONA Z KRETESEM

CZŁONKOWIE ŚWIATOWEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

WYPADA BY PROMOWALI ZNAKI ŻYDOWSKIE


FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W DOWÓD NIESIENIA DOBREGO PRZYKŁADU DLA RESZTY

SWOJE POSIADŁOŚCI BRAMY WJAZDOWE JAK I BUDYNKI

JAK I SAMOCHODY JAK I JACHTY

OZNACZĄ GWIAZDĄ DAWIDA JAKĄ WIDAĆ PONIŻEJCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


CHCĘ WIDZIEĆ GWIAZDĘ DAWIDA NA CAŁYM ŚWIECIEBANKIERZY

POSTANOWILI NAZWAĆ DZIAŁALNOŚĆ


T U   N A   Z I E M I I

A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W
   

   

   

   
TYM RAZEM III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


JESTEŚMY INNI

INNĄ EKIPĄ KTÓRA SIĘ ZA TO WZIĘŁA

NIE JESTEŚMY Z POKROJU WIECZNYCH MARZYCIELI I PUSTOSŁOWIA
4 RODZINY BANKIERÓW POSTANOWIŁY ZAINWESTOWAĆ

1 0 0   B I L I O N Ó W   F U N T Ó W

DLA POTĘGI IZRAELA I JEROZOLIMYRODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY


     

ROZPOWSZECHNIAĆ GWIAZDĘ DAWIDA

OZNACZAJCIE POSIADŁOŚCI BRAMY SAMOCHODY
M E S J A S Z   Ż Y D O W S K I

BĘDZIE


A ORKIESTRĄ

W S Z Y S T K I E   Z J E D N O C Z O N E   Ś R O D O W I S K A   Ż Y D O W S K I E


I WTEDY ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

I UCZYNIMY ŚWIAT ŻYDOWSKIUŁOŻYŁEM SYMFONIĘ DLA GOJÓW I BĘDĄ SŁUCHAĆ JĄ

DO KOŃCA SWOICH DNI A POTEM ICH DZIECI I WNUKI


I NIKT Z TYM NIC JUŻ NIE ZROBI

PEWNI LUDZIE ISTNIENIA DUSZE

NIEODWRACALNIE ZMIENIAJĄ ŚWIAT

I Z TYM TEŻ JUŻ NIKT NIC NIE ZROBI

TAK SIĘ ŚWIAT TOCZY I TOCZYĆ BĘDZIEŚWIAT POTRZEBUJE PRZYWÓDZTWA MORALNEGO I FINANSOWEGO


S T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E R O Z O L I M A

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K A


NIE CHCĘ NIKOGO WIDZIEĆ W JEROZOLIMIE OPRÓCZ ŻYDÓW


CAŁY ŚWIAT ZAGRA W ŻYDOWSKIEJ SYMFONII

TO BĘDZIE DZIEŁO PRZEWYŻSZAJĄCE DZIEŁA BEETHOVENA


     

     

     

     

     


CAŁY ŚWIAT ZAGRA W ŻYDOWSKIEJ SYMFONII

TO BĘDZIE DZIEŁO PRZEWYŻSZAJĄCE DZIEŁA BEETHOVENA         


         


DOPROWADZIMY DO USTANOWIENIA WŁADZY

Ż Ą D A M

BY OSOBY SCEPTYCZNE RZĄDY ORAZ INSTYTUCJE

KTÓRE UWAŻAJĄ ŻE DZISIAJ RZĄDZĄ ŚWIATEM

BY PERSONALNIE

ZAATAKOWAŁY PRÓBOWAŁY ZNISZCZYĆ

PANA FRYŚ MIROSŁAW

MESJASZ ŻYDOWSKI

ORAZ ORGANIZACJĘ BANKIERÓW

Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

A CO NAJWAŻNIEJSZE TWÓR KTÓRY Z NICH POWSTANIE


A JEŻELI JUŻ OKAŻE SIĘ ŻE JESTEŚCIE DRASTYCZNIE SŁABI

ŻĄDAMY PODDAŃSTWA I POKŁONU

ŻĄDAMY USTANOWIENIA WŁADZY PRAWDZIWEJ

MOŻE BYĆ W STARCIU

NAJCZĘŚCIEJ

MOI WROGOWIE BEDĄ ODCZUWAĆ SYMPTOMY

CHCĘ GO ZAATAKOWAĆ WIEM JAK A NIE MOGĘ

P O   T Y M   P O Z N A C I E   Ż E   C H R O N I   M N I E   B Ó G

IM BARDZIEJ BĘDZIECIE PRÓBOWAĆ ZAATAKOWAĆ

MNIE I MOJĄ SPRAWĘ TYM MOCNIEJ UWIERZYCIE

ŻE JESTEM PRAWDZIWYM MESJASZEM ŻYDOWSKIM

CZYLI DO PRACY MOI PRZECIWNICY


N I C Z E G O   N A M   N I E   B R A K U J E

ODBUDUJMY W KOŃCU III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


UMIŁOWAŁEM PONAD WSZYSTKO

ŚWIAT SPRAWIEDLIWYWYPADŁO NA MNIE

FRYŚ MIROSŁAW

ODBUDUJĘ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ
NIECH OPOWIADA O PROGRAMIE KTÓRY ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY

W     Ś  R  O  D  O  W  I  S  K  U     B  A  N  K  I  E  R  Ó  W


OŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.R Z Ą D E M   Ś W I A T O W Y M

Z KILKOMA RODZINAMI NA ŚWIECIE


RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA


MAM NA TO
BOGA ZA SOBĄ

I DUCHA RODU DAWIDOWEGO

WEWNĄTRZ POWŁOKI CIELESNEJ


JACOB ROTHSCHILD


R Z Ą D Y   P O S Z C Z E G Ó L N Y C H   P A Ń S T W

WZGLĘDEM JEDNEGO RZĄDU

R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G O

R Z Ą D U   O P A R T E G O   O   R Z Ą D Y   B O G A


OSOBY PIASTUJACE STANOWISKA W RZĄDACH PAŃSTW MUSZĄ ZRZEC SIĘ

SWOICH STANOWISK W INNYM RAZIE BĘDĄ W PEWIEN SPOSÓB PRZEKLĘCI


PRZYJMUJAC STANOWISKA W RZĄDACH POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

TO JEST JAWNE PRZESZKADZANIE BOGU


BY BÓG MÓGŁ WPROWADZIĆ RZĄDY JEDNOLITE DLA CAŁEGO ŚWIATA

KAŻDY KTO PODEJMUJE SIĘ DZIAŁALNOŚCI

W TAKICH TWORACH Z RACJI LOGIKI MUSI BYĆ PRZEKLĘTY


PROCEDURY ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ

3 LATA PO OFICJALNYM OGŁOSZENIU

POWOŁANIA RZĄDU ŚWIATOWEGO

PRZEZ MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAW


OKRES 3 LAT OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE WSZYSTKIE RZĄDY

WSZYSTKICH KRAJÓW BEZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA

OKRESU PRZEJŚCIOWEGO CHOĆBY O 1 DZIEŃ


LUDZIE OD NAS LUDZIE OD BOGA

STANOWISK W RZĄDACH ZRZEKNĄ SIĘ

NIE BĘDĄ PODEJMOWAĆ ZA ŻADNĄ CENĘ


CZYM TO BEDZIE SKUTKOWAĆ ZOSTANĄ LUDZIE ŹLI BEZ BOGA W SERCU

WPROWADZĄ SWOJE KRAJE JAK I SWOICH LUDZI W CHAOS

NA DROGĘ UPADKU CO DOPROWADZI DO OSTATECZNEGO

UPADKU RZĄDÓW JAK I LUDZI ORAZ RZADÓW LUDZKICH NA ZIEMIDO OBSŁUGI ZOBOWIĄZAŃ W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

ZOSTANĄ POWOŁANE RZĄDY TYMCZASOWE WYKONUJĄCE

POLECENIA RZĄDU ŚWIATOWEGO ŻYDOWSKIEGO

Z SIEDZIBĄ W JEROZOLIMIEZ   J E R O Z O L I M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I   ŻYDOWSKIEJ

ROZCHODZIĆ SIĘ BĘDĄ NAJMĄDRZEJSZE

PRAWA NA ŚWIECIE DOTYCZĄCE LUDZIKTÓRY WPROWADZĄ BANKIERZY

PRZYMIERZE IZRAELA Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ
WŁADZA MUSI COŚ SOBĄ REPREZENTOWAĆ

WŁADZA JAKĄ STWORZYMY BĘDZIE BEZWZGLĘDNĄ GLOBALNĄCAŁY ŚWIAT BĘDZIE ŻYDOWSKI

TAK POSTANOWILIŚMY

NIE WIDZIELI TAKIEJ WŁADZY

ŚWIAT NIE ZETKNĄŁ SIĘ Z TAKĄ WŁADZĄ
ROZPOCZĘCIA ODBUDOWY III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

MUSI BYĆ

OSOBA ZESPALAJĄCA WSZYSTKICH ŻYDÓW

I PRZEWODZĄCA DO OKREŚLONEGO WYBRANEGO CELU

MESJASZ ŻYDOWSKI POSTANOWIŁ PRZYBYĆ DO JEROZOLIMY

MECHANIZM JAKI WPROWADZIMY

BEZ KOREKTY BEZ ZASTRZEŻEŃ BEZ REGULACJI

BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ 1000 LAT


3 6 7   L A T   M A   T E N   O B R A Z


A PONIŻSZY PROJEKT BANKIERÓW DLA ŻYDÓWBEZ POPRAWEK

P R Z E D   N A M I


N I E U N I K N I O N Y   RUCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE Z   N A S Z E G O   P O W O D U


J E D N A K Ż E

T O   M I N I E


OTWORZY SIĘ PRZED IZRAELEM POTĘGA I DOBROBYT

O   J A K I M

M O G L I Ś M Y   N I E D A W N O   T Y L K O   Ś N I Ć
Nadzór projektu MSUwos.

KMO - Paris

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
PAŃSTWO ROCKEFELLEROWIE
PAŃSTWO ROTHSCHILDOWIE
MICHAIŁ FRIDMAN
MIROSŁAW FRYŚ
PIOTR KRYSTYAN
MAGDALENA GRZECHNIK
MISIAK URSZULA
STARUZIK BOŻENA
ROTHSCHILD BANK
BANK GOLDMAN SACHS
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS
JP MORGAN CHASE & CO.
CENTRALNY BANK ROSJI
HSBC BANK
THE WORLD BANK


The project sponsored by the JNF SRN & JF.

Ostrzegam!   Działanie w Izraelu w jakiejkolwiek organizacji musi opierać się na szacunku do rządu Izraela, współdziałanie z nim i wspieranie by Izrael rozkwitał.
Jakiekolwiek działania organizacji lub osób prywatnych bez zgody rządu Izraela i jego aprobaty spotka się z natychmiastowymi konsekwencjami prawnymi.
Za zgłoszenie jakichkolwiek z powyżej nadmienionych zjawisk zaplacimy. Mail do danej sprawy w dolnym prawym rogu programu.


Ostrzegam!   Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji - państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej.
W natychmiastowym trybie zostaną wyciągniete konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.


Każdy kto działa na niekorzyść osób biorących udział w projekcie uznany będzie za działającego na szkodę państwa Izrael i Federacji Rosyjskiej.


Ze względu na coraz częstsze incydenty wchodzenia na w/w program informujemy iż korzystamy z techniki z serwerów wyłacznie dla dobra swojej społeczności żydowskiej i nie życzymy sobie od nowa uczyć kultury osobistej osób pochodzenia nieżydowskiego które mimo próśb wchodzą na program mimo że nie są mile widziani. Pewne warstwy społeczne trudne są do nauczenia kultury osobistej ale prosimy o wyjątkowe zwrócenie uwagi że sobie nie życzymy gojów na stronie.


UWAGA!

Program jak i treść intelektualna zawarta - własność JNF SRN. Program w ciagłej przebudowie. Osoby prywatne jak i instytucje nieupoważnione proszone o opuszczenie programu.
Program wewnętrzny osoby trzecie proszone o opuszczenie programu.


Projekt 4-ech Aniołów ma istotne znaczenie dla wprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie.BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W     
RODZINA ROTHSCHILDÓW

RODZINA ROCKEFELLERÓW

FRYŚ MIROSŁAW

RODZINA KTÓRA NA RAZIE WOLI BYĆ ANONIMOWA
                                                  
JACOB ROTHSCHILD                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGO

PROPORCJE CZASZKI WYSOKOŚĆ CZOŁA NOSY ROZSTAW OCZU

MAMY BARDZO PODOBNE

SWOJĄ DROGĄ JAK SILNE I ZDROWE MUSZĄ BYĆ GENY ŻYDOWSKIE
ŻE ZMIESZANIE RAS NA KILKA POKOLEŃ Z GENAMI GOJÓW
WYWIERA TAK OLBRZYMI WPŁYW NA WYGLĄD

                                                 
BINJAMIN NETANJAHU                                         MIROSŁAW FRYŚ                                             RE'UWEN RIWLIN
ŻYD                                                                       ŻYD                                                                      ŻYD
Z DOMIESZKĄ KRWI ŻYDOWSKIEJ
WYZNANIA MOJŻESZOWEGOOŻYJCIE W MOIM CIELE.

NIE CHCĘ BYĆ GOJEM - CHĘ BYĆ ŻYDEM.

ŻYDZI W TEN SPOSÓB WAS PRZEPRASZAM.

ALE JEST JEDEN WARUNEK

WSZYSTKIE ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE GODZĄ SIĘ

ROZUMIEMY JAKIM STYLEM I SPOSOBEM

ODBUDOWUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

I W TRAKCIE NIE WOLNO ŁAMAĆ USTALEŃ


NIE MA FALSTARTÓW COFANIA SIĘ

DOPIERO WTEDY GDY ŚWIĄTYNIA JEST ODBUDOWANA

I USTABILIZOWANE PROJEKTY

MOŻEMY PODJĄĆ DECYZJĘ O ROZEJŚCIU SIĘPRZECHODZIMY DO CZYNÓW

Z CHWILĄ GDY FRYŚ MIROSŁAW WYLĄDUJE W TEL AWIWIE

W JEROZOLIMIE ROZDA KOPERTY I WIZYTÓWKI
ROZLEGŁE PRZYMIERZE ROSJI Z IZRAELEM


PRZYGOTOWYWALIŚMY OD 9 LAT

ROZPOWIEDZCIE O TYM MOI ŻYDZI

NIECH TA NIEFORTUNNA INFORMACJA DLA ARABÓW

I ISLAMISTÓW NIECH DO NICH DOTRZEBEZ ROSJAN JESTEŚCIE OSŁABIENI WYZNAWCY ISLAMU
TAKIEGO RUCHU NA SCENIE GEOPOLITYCZNEGO UKŁADU

ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY NIE SPODZIEWALIŚCIE SIĘ

ZMARTWIĘ WAS ARABOWIE ISLAMIŚCI IRAŃCZYCY

NASTĘPNE 5 RUCHÓW NALEŻY DO NAS
MOGLIŚMY ZACHOWAĆ ZASADY FAIR PLAY LECZ TO DOTYCZY

WYŁACZNIE UKŁADU MIĘDZY DŻENTELMENAMI


     

     NA UKŁADZIE Z ARABIĄ SAUDYJSKĄ


UPOMINAM 17-TU Z 19-TU ZAMACHOWCÓW

NA SYMBOL ZACHODNICH WARTOŚCI

W O R L D   T R A D E   C E N T E R

POCHODZIŁO Z ARABII SAUDYJSKIEJ
TEHERAN

TEHERAN

TEHERAN


Z  A  C  Z  N  I  E     S  I  Ę     N  I  E  P  O  Z  O  R  N  I  E     W     M  A  Ł  Y  M     K  R  A  J  U

W     I   N   N   E   J     C   Z   Ę   Ś   C   I     Ś   W   I   A   T   A     K   O   N   F   L   I   K   T


         

ALE OSTATECZNIE WSZYSTKIE NARODY ZWRÓCĄ SIĘ PRZECIWKO

I Z R A E L O W I

W     P   R   Z   Y   S   Z   Ł   O   Ś   C   I     T   O     Z   D   A   R   Z   E   N   I   E     C  Z  E  K  A


MESJASZ ŻYDOWSKI FRYŚ MIROSŁAW

JEST PO TO BY ZMIENIĆ BIEG ZDARZEŃPRZEPRACOWANY OD DZIŚ BY PRZYGOTOWAĆ SIĘ

N A   C Z A R N Y   S C E N A R I U S Z

W PRZYSZŁOŚCI DOSŁOWNIE UNICESTWI GO


U N I C E S T W I   G O

N I E   M A   M R O K U   T A M   G D Z I E   Ś W I A T Ł O

I   N I E   M A   Ś W I A T Ł A   T A M   G D Z I E   M R O K


JEDNO WYPIERA DRUGIE


I MY REALIŚCI PRACUJEMY BY ZŁE ZDARZENIA DLA IZRAELA

I ŻYDÓW ZASTAPIĆ DOBRYMI ZDARZENIAMI


TEHERAN


ROZLEGŁE PRZYMIERZE   R O S J I   Z   I Z R A E L E MNIECH   W Ł A D Z E   W   T E H E R A N I E   POMYŚLĄ

WY RAZ ZAATAKUJECIE IZRAEL

A W ODWECIE


WSZYSTKIE WASZE KOBIETY CAŁE WASZE PAŃSTWO IRAN

RAZ A DOBRZEZ POWIERZCHNI ZIEMI


MY ŻYDZI DUŻO PRZEŻYJEMY DUŻO UMIEMY ZNIEŚĆ

NIE RAZ COŚ TRACILIŚMY I NIE LUBIMY


JAK KTOŚ NAS STRASZY JAK WY W IRANIE


OBYŚCIE SIĘ W KOŃCU NIE PRZELICZYLI


PRAWDZIWE ŻYDOSTWO RODU DAWIDOWEGO

JEST NA CAŁYM ŚWIECIE DOBRZE UKRYTE

U NAS ŻYDÓW JEST UŁOŻONE TO W SYSTEMIE KRĘGÓW

CZYLI TO CO WIDZICIE TO WY WIDZICIE


ATAKUJĄC IZRAEL MYŚLICIE ŻE ATAKUJECIE ŻYDÓW


ALE PRAWDZIWI ŻYDZI SĄ GDZIE INDZIEJ

NIE JESTEŚMY TAK NAIWNI


MY ŻYDZI SIĘ ODRODZIMY

A WY IRAŃCZYCY JUŻ NIE

TO KTO WYGRA


JEST 13 KRĘGÓW ŻYDOSTWA A W ŚRODKU JEST RÓD DAWIDOWY

JAK ŚWIAT CHCIAŁBY SIĘ DO NICH DOBRAĆ


PRZECIEŻ MY ZABEZPIECZYLIŚMY PO TO KRĘGAMI

BYŚCIE NIE MOGLI SIĘ DOBRAĆ WIĘC ŻYDOSTWA

NIGDY NIE DACIE RADY ZNISZCZYĆJ E S T   N I E Z N I S Z C Z A L N E


URUCHOMI PROGRAM SZTUCZNYCH ŻYDÓW

GDY BĘDZIE JUŻ FUNKCJONOWAŁ NA ŚWIECIE

MESJASZ ŻYDOWSKI OGŁOSI ODSTĄPIENIE OD WOJNY

MIĘDZY GOJAMI A ŻYDAMI OD WOJNY INTELEKTUALNEJ
PRZYBYŁ DO JEROZOLIMYROZPOWIADAJCIE ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ NOWINĘ

WE MNIE DUCH

KRÓLA RODU DAWIDOWEGO

KRÓLA SALOMONA

MOJŻESZA


P O P R O W A D Z Ę
ŚWIAT POTRZEBUJE PRZYWÓDZTWA MORALNEGO I FINANSOWEGO


S T O L I C Ą   Ś W I A T A   J E R O Z O L I M A

W Y Ł Ą C Z N I E   Ż Y D O W S K A


NIE CHCĘ NIKOGO WIDZIEĆ W JEROZOLIMIE OPRÓCZ ŻYDÓW

BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ FINANSUJĄCEF R Y Ś   M I R O S Ł A W     


A M E R Y K A Ń S K I   K O N G R E S   Ż Y D Ó W


STRONA JAK I PROGRAM NIE BEZ PRZYCZYNY

NIE ZAKODOWANAT O   Z A S A D Y   R Z Ą D Z Ą   Ś W I A T E M

A     N  I  E     L  U  D  Z  I  E
     

     


BAWIĄ MNIE LUDZIE KTÓRZY

POSŁUGUJĄ SIĘ TOKIEM MYŚLENIA

UDA SIĘ IM LUB NIE UDA


OBY WAM SIĘ NIE UDAŁOJEŻELI JUŻ ZA COŚ SIĘ BIERZEMY

NASZA ORGANIZACJA BANKIERÓW TO PUNKT PO PUNKCIE

TECHNICZNIE WDRAŻAMY KONKRETNĄ SPRAWĘ W ŻYCIE

WCZEŚNIEJ BYLIŚMY ZAJĘCI PRZEZ INNE SPRAWY


TERAZ ZAJMIEMY SIĘ ODBUDOWĄ III ŚWIĄTYNI ŻYDOWSKIEJ

JEROZOLIMĄ I RZĄDEM ŚWIATOWYM Z

MESJASZEM ŻYDOWSKIM FRYŚ MIROSŁAWOCZYWIŚCIE OKREŚLONYM I ZAWĘŻONYM ZASADOMCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


P R Ó B Y   U L E P S Z E N I A   Ś W I A T A   T R W A J Ą   O D   D A W N A

D Z I Ę K U J E M Y   Z A   P O Ś W I Ę C O N Y   C Z A S
D O   D Y S P O Z Y C J I   Ż Y D O W S K I E G O


     

     


RZĄD ŚWIATOWY POD NADZOREM

FRYŚ MIROSŁAW MESJASZ ŻYDOWSKI

PRZEJMUJEMY SPUŚCIZNĘ I NIEDOKOŃCZONE

PROJEKTY GRUPY BILDERBERGÓW
T O   Z A S A D Y   R Z Ą D Z Ą   Ś W I A T E M

A     N  I  E     L  U  D  Z  I  E


OCZYWIŚCIE OKREŚLONYM I ZAWĘŻONYM ZASADOM


WSPIERAĆ BĘDZIEMY


DUŻO BARDZIEJ SUROWSZY

NIŻ KAPITALIZM ZACHODU ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

ŻADNEGO ROZMIĘKCZANIA SOCJALIZMEM

Z A S T O S U J E M Y   D A R W I N I Z MLUDZKOŚĆ JEST ZBYT BIEDNA. PRZEKROCZYŁA DOPUSZCZALNĄ GRANICĘ UBÓSTWA. SAMI ZAINTERESOWANI O SWOIM ŚWIECIE MYŚLĄ
ŻE NIE JEST ŹLE LUB ŻE NIE SĄ AŻ TAK BIEDNI ALE Z PERSPEKTYWY LUDZI ZE ŚWIATA DOBROBYTU TO NĘDZARZE. OD DAWNA
PRZEKROCZYLI CZERWONĄ LINIĘ PONIŻEJ KTÓREJ CZŁOWIEK RACJONALNY ORAZ W PEŁNI ROZUMU NIE POWINIEN SCHODZIĆ.

BY ZAPEWNIĆ SOBIE BYT MATERIALNY TO SAM ZAINTERESOWANY MUSI ŚWIADOMIE IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU PRZEZ CAŁE ŻYCIE
I TO JEST MRÓWKA LUDZKA ŻYJĄCA W KAPITALIŹMIE ALE GDY WKRACZA SOCJALIZM CAŁY SYSTEM WARTOŚCI ZDROWEGO OSĄDU
SYTUACJI W KTÓRYM CZŁOWIEK POWINIEN PODĄŻAĆ UPADA Z NIEODWRACALNYM SKUTKIEM W WARTOŚCIACH CZŁOWIEKA


W P R O W A D Z I M Y   N O W Y   P O R Z Ą D E K


Ż Y D O W S K I   P O R Z Ą D E K   Ś W I A T O W Y
W KLUBIE DŻENTELMEŃSKIM TWORZY


TO JEST INTERESUJĄCE ROZWIĄZANIE

MESJASZ ŻYDOWSKI WKRADNIE SIĘ I UTRWALI W CODZIENNOŚĆ ŚWIATA


S I Ł A   P O L I T Y C Z N A   K T Ó R A   P O W S T A N I E

Z KILKU WPŁYWOWYCH RODZIN ŻYDOWSKICH

BANKIERZY

WPŁYWOWE BANKI

ORAZ WYZNAWCY

MESJASZA ŻYDOWSKIEGO

FRYŚ MIROSŁAW

W LICZBIE OK. 500 000 OSÓB

(PIĘĆSET TYSIĘCY)

UKIERUNKUJE IZRAEL

I NASTAWI NA NIEZNANE DOTĄD TORY

ROZKWITU I DOBROBYTU DLA IZRAELA

KONIEC PATYCZKOWANIA SIĘ Z

O N Z

UKRYTYMI WROGAMI IZRAELA

KTÓRZY NIBY SPRZYJAJĄ ŻYDOM A JEDNOCZEŚNIE

KNUJĄ ZA PLECAMI I PODAJĄ RĘKĘ PALESTYŃCZYKOM

L  U  D  Z  I  E    I Z R A E L A    C  Z  E  K  A  J  Ą    N  A    T  E  C  H  N  I  C  Z  N  E  G  O
P  O  L  I  T  Y  C  Z  N  E  G  O    M  E  S  J  A  S  Z  A

K O C H A M   F R A N C U S K I   P A R Y S K I   S T Y L

KOCHAM DUCHA RODU DAWIDOWEGO

I TO BĘDĘ WPROWADZAŁ W JEROZOLIMIE

W MOIM MIEŚCIEZ   J A K Ą   K L A S Ą

CZŁOWIEK ZOBOWIĄZANY JEST PRZED BOGIEM PRZEŻYĆ ŻYCIE       

       

       


ATMOSFERA ŻYCIA ŚWIAT Z LAT 70-TYCH


PARYŻ

ODPOCZYNEK W MONAKO

A UMIEJETNOŚCI ZARABIANIA PRZEZ MĘŻCZYZNĘ

Z SAMEGO DUCHA KRÓLEWSKIEGO RODU DAWIDOWEGO


TAKI ŚWIAT KOCHAM TAKI MAM STYL

I TAKI SWIAT OD NOWA ULEPIMY Z BOGIEM W JEROZOLIMIE

Z KILKOMA LUDŹMI NA ŚWIECIE JAKO

R   Z   Ą   D       Ś   W   I   A   T   O   W   Y


LUDZKOŚĆ BĘDZIE MIAŁA W KOŃCU NA KIM SIĘ WZOROWAĆ


FUNDAMENTU I AUTORYTETU ŚWIAT PILNIE POTRZEBOWAŁ


       


P R Y W A T N E   D O C H O D Y   M E S J A S Z A


DZIENNE

CZĘSTO BĘDĄ OSIĄGAŁY KWOTĘ RZĘDU


250 000 000 $

(250 MILIONÓW DOLARÓW)

SUMA DOTYCZY WARTOŚCI DOLARA W ROKU 2017

Z A   C O   K O C H A M   B O G A

BO TYLKO BÓG NAM DOBRZE ŻYCZY

ŻĄDA BYŚMY BYLI SZCZĘŚLIWI


A PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE BIERZE SIĘ Z JEDNEGO TYLKO ŹRÓDŁA

Z   P I E N I Ę D Z Y   I   Ś W I Ę T E G O   S P O K O J U


I TO BĘDZIE FUNDAMENT NOWEJ CYWILIZACJI

A PODRABIANIE SZCZĘŚCIA LUB JAKIEKOLWIEK JEGO SUBSTYTUTY

GENERUJĄCE FAŁSZYWE SZCZĘŚCIE SĄ DLA

NIEUDACZNIKÓW I SĄ OD SAMEGO DIABŁAB A N K I E R Z Y

JACOB ROTHSCHILD
45 RABINÓW WYPOWIEDZIAŁO SIĘ

ŻE MESJASZ ŻYDOWSKI JUŻ ŻYJE I FUNKCJONUJE2009 - OD TEJ DATY PAN FRYŚ MIROSŁAW

PRZYGOTOWUJE DZIAŁALNOŚĆ DLA JEROZOLIMY3. 500 000 $ (3,5 MILIONA USD) = 14. 000 000 ZŁ

FRYŚ MIROSŁAW WŁOŻYŁ W TĄ DZIAŁALNOŚĆ

SAM ZAROBIŁ


PYTAM SKĄD SIŁA ZACIEKŁOŚĆ

DĄŻENIE DO CELU OBRANEGO LATA WCZEŚNIEJ

WYTRWAŁY JEST


PAN FRYŚ MIROSŁAW Z 2009 ROKU

TO NIE TEN SAM CO Z 2017 ROKU


JACOB ROTHSCHILDW   B A R D Z O  S Z Y B K I M  T E M P I E  S Z K O L I  S I Ę

ABY CO NIE JEST WAŻNE ODRZUCIĆ

A NA JAKICH ASPEKTACH SPRAWY SKUPIĆ SIĘ

FENOMENALNY TALENT W SPRAWACH ŻYDOWSKICHJACOB ROTHSCHILD
LIST RABINA YITZHAKA KADURIEGO

TREŚĆ LISTU

DATY ŚMIERCI OSÓB
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY Z
RABIN YITZHAK KADURI

YITZHAK KADURI, UR. OK. 1900 W IRAKU, ZM. 28 STYCZNIA 2006 W JEROZOLIMIE


W     P   O   G   R   Z   E   B   I   E     U   D   Z   I   A   Ł     W   Z   I   Ę   Ł   O     3   0   0     T   Y   S.     O   S   Ó   B


PS. RABINIE DAVIDZIE KADURI WIĘCEJ SZACUNKU DLA OJCA       
              ARIEL SHARON                                                                                     MIROSŁAW FRYŚARIEL SHARON, WŁAŚCIWIE ARIEL SCHEINERMAN, PSEUDONIM"ARIK" UR. 26 LUTEGO 1928 W KEFAR MALAL

ZM. 11 STYCZNIA 2014 W TEL AWIWIE, POLITYK I DOWÓDCA WOJSKOWY (GENERAŁ MAJOR)

PREMIER IZRAELA W LATACH 2001-2006ŚMIERĆ RABINA YITZHAKA KADURI - 2006

NA WYRAŻNĄ PROŚBĘ RABINA YITZHAKA KADURI DOPIERO PO ROKU OTWARCIE LISTU - 2007

ŚMIERĆ ARIELA SHARONA PO 7 LATACH ŚPIĄCZKI - 2014

ROZPOCZĘCIE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI - 2007JACOB ROTHSCHILD


TA ZBIEŻNOŚĆ DAT TO TEŻIDEALNY WIEK PANA FRYŚ MIROSŁAW


PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA JEDO FIZYCZNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SZCZEGÓŁY W LIŚCIE KADURIEGO


LIST RABINA YITZHAKA KADURI


O R G A N I Z A C J A   Z   P I R A M I D A L N Y M   O K I E M   W   L O G O   W E S Z Ł A   W   I I   E T A P

U J A W N I A N I A   S I Ę   Ż Y D O M   Z A K R E Ś L O N E   N A   C Z E R W O N O


             

              SIEDZIBA GMINY WYZNANIOWEJ                   SYNAGOGA IM. ZALMANA I RYWKI MAŁŻEŃSTWA NOŻYKÓW, WARSZAWA
                          ŻYDOWSKIEJ , WARSZAWA, UL. TWARDA 6

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   Ż Y D O M   U C Z O N Y M   1 1   K W I E T N I A   2 0 1 6   G O D Z I N A   1 4 : 3 0

NAGRANIE Z MONITORINGU POSIADA GMINA ŻYDOWSKA
SAMOCHÓD ZAPARKOWANY DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU CO CZERWONY PUNKT

ROZPOCZĘŁO SIĘ TO JUŻ SIĘ DZIEJE
11.04.2016


          ULICE JEROZOLIMY


OPINIE SPOSTRZEŻENIA

PO SPOTKANIU Z ŻYDAMI RELIGIJNYMI

I POTOMKAMI KAPŁANÓW ŻYDOWSKICH


NIE PRZEPADAM ZA WIZYTAMI U ŻYDÓW RELIGIJNYCH ALE ZROBIŁEM TO

Ż Y D Z I   R E L I G I J N I   P O T O M K O W I E   K A P Ł A N Ó W   Ż Y D O W S K I C H

O R A Z   Z W Y K L I   Ż Y D Z I


ZWYKLI ŻYDZI ŻYDZI RELIGIJNI Z OKREŚLONYCH WARSTW SPOLECZNYCH ZMIENILI SIĘ NIE DO POZNANIA
OKRADANIE NIEUSTANNE ZAGROŻENIE ŻYDÓW I ZŁE CZYNY DOKONANE PRZEZ LUDZI INNYCH NACJI NA ŻYDACH ODBIŁY SWOJE TRWAŁE PIĘTNO
Z POWROTEM PRZYWRÓCIĆ TRZEBA ŻYDOM Z CAŁEGO ŚWIATA BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE

T E R M I N   D A T A   U J A W N I E N I A   S I Ę   L U D Z I O M   P R O S T Y M   5   M A J A   2 0 1 6   Ł A S K A R Z E WROZDAM 1000 ZESTAWÓW POD ŚCIANĄ PŁACZU W JEROZOLIMIE

Z A J M I E   M I   T O   3   D N I
TAM GDZIE DZIŚ TAK SKANDALICZNIE WYGLĄDAJĄCA PALESTYNAZROBIMY OGRODY JEROZOLIMY


A TYCH LUDZI JAK Z TRZECIEGO ŚWIATA WYGLĄDAJĄCYCH

CO DO JEDNEGO WYSIEDLIMY

     


     


     
T O   S K A N D A L


JAK DZIŚ WYGLĄDA JEROZOLIMA

ŻE ZIEMIE ŻYDOWSKIE JAK PALESTYNA

JESZCZE NIE SĄ W ŻYDOWSKICH RĘKACH

PYTAM CO ROBILIŚCIE SAMI CAŁKIEM NICTO NIE JEST WASZ PAROBEK


SAMI ŻYDZI TEŻ COŚ POWINNIŚCIE JUŻ ZROBIĆ

PRZYNAJMNIEJ WCZEŚNIEJ WYGONIĆ PALESTYŃCZYKÓW

PORADZIĆ SOBIE Z ARABAMI PRZEZ SOJUSZ Z ROSJĄ


TO JEST TAKIE TRUDNE DO WYMYŚLENIA I DO REALIZACJI

MOŻE WSZYSCY SĄ ZACZAROWANI NA BEZSILNOŚĆ

I BARDZIEJ NA WSPÓŁPRACĘ Z DIABŁEM NIŻ Z BOGIEM


W S Z Y S C Y   M A J Ą   S I Ę   O B U D Z I Ć


TAK WYGLĄDA JEROZOLIMA GDY JEROZOLIMA POSIADA

TRZECH WŁAŚCICIELI I WTEDY NIKT NIE DBA
NIE WIEM KTO BYŁ PROJEKTANTEM DZISIEJSZEJ JEROZOLIMY

ALE CHYBA SAM DIABEŁ TO JEGO STYL UBÓSTWO BRÓD I HAŃBA


DIABEŁ WYJĄTKOWO NIENAWIDZI MIASTA BOGA JEROZOLIMY

DLATEGOM JE TAK SHAŃBIŁ I ZAKPIŁ

DLATEGO FIZYCZNIE TAK TO WYGLĄDA


DLATEGO DLA WSZYSTKIEGO CO DIABELSKIE JEST JEDNO ROZWIĄZANIE

ZEPCHNIEMY SPYCHACZAMI DZISIEJSZE ZABUDOWANIA JEROZOLIMYPOSTAWIMY NOWE GODNE BOGA


4 SIERPNIA 70 ROKU N.E. PO NIEUDANYM POWSTANIU ŻYDÓW RZYMIANIE ZBURZYLI II ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ


NIECH NIKT NIE WSPOMINA O ZABYTKACH

STARCILIŚMY II ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ TO DORZUCIMY DO STRAT

ZABUDOWĘ Z DWÓCH TYSIĘCY LAT PO ZBURZENIU ŚWIĄTYNI

T   R   A   C   I   Ć       T   R   Z   E   B   A       U   M   I   E   Ć

TERAZ ODBUDUJEMY III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

A ZA 1000 LAT TO BĘDZIE ZABYTEK

I ZAPISANA NOWA KARTA DZIEJÓW ŻYDOWSKICH


PRZYSZLI LUDZIE KTÓRZY BĘDĄ ŻYLI ZA 1000 LAT

CZYLI W ROKU


ICH STOPY ŻYDOWSKIE BĘDĄ CHODZIŁY PO JEROZOLIMIE

I BĘDĄ WSPOMINAĆ JAK TO SIĘ ZACZĘŁO


1   0   0   0       L   A   T       W   C   Z   E   Ś   N   I   E   J


OD MESJASZA ŻYDOWSKIEGO FRYŚ MIROSŁAWTO BĘDZIE INNY ŚWIAT BARDZIEJ NOWOCZESNY I DOBRY

ALE LUDZIE DALEJ BĘDĄ WSPOMINAĆ HISTORIĘ POCZĄTKI     


A TYCH LUDZI JAK Z TRZECIEGO ŚWIATA WYGLĄDAJĄCYCH

CO DO JEDNEGO WYSIEDLIMY


         
         

INDIE ARABIA SAUDYJSKA WŁOCHY

LUDNOŚĆ ODDA ZŁOTO

NAWET NIE BĘDZIEMY ZA NIE PŁACIĆ

ODDA Z SZACUNKU DO JEROZOLIMY

W PRZYSZŁOŚCI DOPILNUJĘ TEGO

ZŁOTO NALEŻY SIĘ


     

BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ


BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ


BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ


BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ

     

BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ

BAZARY OPUSTOSZEJĄ ZE ZŁOTA NAKARMIMY NIM JEROZOLIMĘ

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY
POŚMIERTNIE POWRACA DO JEROZOLIMY ZODBUDOWAĆ III ŚWIĄTYNIĘ ŻYDOWSKĄ

POWOŁAĆ DO ŻYCIA RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

JEROZOLIMĘ I ZIEMIE PRZYLEGŁE ZWRÓCIĆ ŻYDOM

ORAZ SZEKLĘ ROZPOWSZECHNIĆ W SYSTEMIE MONETARNYM ŚWIATA

JAKO ZNAK ŻYDOWSKI JEDNOCZĄCY W PRZYSZŁOŚCI WSZYSTKICH LUDZI

WARTOŚCIAMI ŻYDOWSKIM STYLEM ŻYCIA I TOKIEM MYŚLENIAJEROZOLIMA MATERIALNIE ZOSTANIE TERAZ


M I E J S C E M   N A   Ś W I E C I ETO PODSTAWA CZŁOWIEKA TU NA ZIEMI W TYM SIĘ RÓŻNIĆ NIE MOŻEMY

W BŁAHOSTKACH RÓŻNIĆ SIĘ MOŻEMY TO NAWET PIĘKNE

DZIECKO KWIAT JAK CHCE KOGOŚ WPROWADZAĆ SWOJĄ

MENTALNOŚCIĄ W BŁĄD TO NIECH SAM UMIERA

W Y B I E R A M Y   S T Y L   M O N A K O

     
J E R O Z O L I M Ę   U R Z Ą D Z I M Y   W   S T Y L U   M O N A K O

S T A W I Ą   S I Ę   D O   D Y S P O Z Y C J I   R Z Ą D U   Ś W I A T O W E G O


W     Z   A   W   Ę   Ż   O   N   Y   M     G   R   O   N   I   E

W C I E L I M Y

W R A Z   Z   P A N E M   M I R O S Ł A W   F R Y Ś   P O N I Ż S Z Ą   W I Z J Ę


Ś W I A D O M I E

Z A W Ę Ż A M Y   S W O J E   Z A I N T E R E S O W A N I A   I   D Z I A Ł A N I A

ZAJMUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE JEROZOLIMĄ STYLEM MONAKO SZEKLĄ

PRZYMIERZEM Z ROSJĄ     

     


TO MA BYĆ WYŁĄCZNIE MIEJSCE DLA ŻYDÓW KOJARZONE Z ŻYDAMI

I   T E G O   D O P N I E M Y


TO MA BYĆ MIEJSCE REPREZENTACYJNE ŚWIATA

P Ę P E K   Ś W I A T A

NA ŚWIECIE MUSI BYĆ MIEJSCE KOJARZONE WYŁĄCZNIE Z ŻYDAMI

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY


W   J E R O Z O L I M I E

A   N A S T Ę P N I E   N A   Ś W I E C I E

W Y P R O M U J E M Y   Z   P O W R O T E M

STARY SPRAWDZONY STYL PRZEŻYWANIA ŚWIATA

ORAZ JEDYNEJ W SOBIE NIE DO PODROBIENIA ATMOSFERY ŚWIATA


     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY     

SWÓJ STYL CODZIENNEGO ŻYCIA PRZERZUCIMY DO JEROZOLIMY     

     T  O     M  A     B  Y  ĆMUSIMY BUDOWAĆ Z ROZMACHEM I BOGACTWEM NIE MNIEJ NIŻ W LAS VEGAS

T O   M A   B Ł Y S Z C Z E Ć   T O   M A   P R Z Y C I Ą G A Ć

F  R  Y  Ś     M  I  R  O  S  Ł  A  W

T Ę   M A K I E T Ę   P R Z E M I E N I Ę   W   R Z E C Z Y W I S T O Ś Ć   J E R O Z O L I M YT  O     M  Ó  J     C  E  L


W S Z Y S T K I C H   Z E   S O B Ą   P O Ł Ą C Z Ę   W S Z Y S T K I C H   N A M Ó W I Ę

P O   M O I M   Ż Y C I U   Z O S T A W I Ę   J E R O Z O L I M Ę   J A K   Z E   Z Ł O T A


   


Nadzór projektu MSUwos.CZŁOWIEK BĘDZIE ODCZUWAŁ ŻE DOPŁYNĄŁ DO SWOJEGO BRZEGU

TĄ ATMOSFERĄ PRZESIĄKNIETA BĘDZIE CAŁA JEROZOLIMA

NA TĘ ATMOSFERĘ GŁÓWNIE ZWRÓCIMY UWAGĘ PRZY BUDOWIE

NOWEJ JEROZOLIMY


        

       

N I E   T Y L K O   O D B U D U J E M Y   I I I   Ś W I Ą T Y N I Ę   Ż Y D O W S K Ą

P O W O Ł A M Y   I   U M O C U J E M Y   W   P R A W I E
R Z Ą D   Ś W I A T O W Y   Ż Y D O W S K I

O D M I E N I M Y   C A Ł Ą   J E R O Z O L I M Ę
P R Z E M I E N I M Y   W   K W I T N Ą C E
Z  Ł  O  T  E     M  I  A  S  T  O

Nadzór projektu MSUwos.

J E R O Z O L I M A   Z A C H O W A N A   W   T O N A C J I   K W I T N Ą C Y C H
S E N T Y M E N T A L N Y C H   R O M A N T Y C Z N Y C H   U L I C Z E K


     

     

W NASZEJ JEROZOLIMIE NAWET LATARNIE BĘDĄ POZŁACANE
WRAZ Z MESJASZEM ŻYDOWSKIM

DO JEROZOLIMY ZMIERZAJĄ DARY BOSKIE JAKZMIERZA  DO  JEROZOLIMY
CZŁONKOWIE ŚWIATOWEGO RZĄDU ŻYDOWSKIEGO

WYPADA BY PROMOWALI ZNAKI ŻYDOWSKIE


FIRMA Z PIRAMIDALNYM OKIEM W LOGO

W DOWÓD NIESIENIA DOBREGO PRZYKŁADU DLA RESZTY

SWOJE POSIADŁOŚCI BRAMY WJAZDOWE JAK I BUDYNKI

JAK I SAMOCHODY JAK I JACHTY

OZNACZĄ GWIAZDĄ DAWIDA JAKĄ WIDAĆ PONIŻEJCHATEAU DE FERRIES, PODPARYSKI ZAMEK WYBUDOWANY W LATACH 1855-59 PRZEZ BARONA JAMESA DE ROTHSCHILD

W 1975 ROKU GUY DE ROTHSCHILD PODAROWAŁ ZAMEK UNIWERSYTETOWI PARYSKIEMU


CHCĘ WIDZIEĆ GWIAZDĘ DAWIDA NA CAŁYM ŚWIECIE

Ś W I A T   N I E   Z N I E S I E   S Z Y B K I C H   Z M I A N

WPROWADZIMY WAM TO ŻYDZI W ŻYCIE

ODBUDUJEMY WAM III ŚWIATYNIĘ ŻYDOWSKĄ

WPROWADZIMY SZEKLĘ NA CAŁYM ŚWIECIE

SYMBOL ŻYDOWSKI W KIESZENI CZŁOWIEKA ZJEDNOCZY CAŁY ŚWIAT

RZĄD ŚWIATOWY ŻYDOWSKI

JEROZOLIMA I WSZYSTKIE ZIEMIE WKOŁO TYLKO ŻYDOWSKIE

ROZPOWIADAJCIE TO ŻYDZI MIĘDZY SOBĄ W SWOICH ŚRODOWISKACH
P O   P O N A D


M O I   Ż Y D Z I

Z JEDNĄ POPRAWKĄ WYCIAGAJMY WNIOSKI

CO BOSKIE ODDAJMY BOGU ODRÓŻNIAJMY

I USZANUJMY BOGA A JEDNOCZEŚNIE

Z PODWÓJNĄ SIŁĄ WRACAMY DO PIENIĘDZY

TRZEBA ODROBIĆ TROCHĘ STRAT CO GOJE NAM SKRADLI


T R Y B   W P R O W A D Z A N I A   Z M I A N

JAK NAJWOLNIEJ

ODPOCZYWAJMY

NAM SIĘ NIE ŚPIESZY

C Z A S   D Z I A Ł A   N A   N A S Z Ą   K O R Z Y Ś Ć


E   W   O   L   U   C   J   A

JEST PIĘKNA

W OSTATECZNOŚCI ZAWSZE WYGRYWA LOGIKA

PIENIĄDZE ŚWIĘTY SPOKÓJ I ŁAD SPOŁECZNY


KOCHAM GDY GŁUPIE GENY GŁUPICH MĘŻCZYZN

ŚCIERAJĄ SIĘ Z MĄDRYMI GENAMI MĄDRYCH MĘŻCZYZN

GDY GENY BRZYDKICH KOBIET

ŚCIERAJĄ SIĘ Z GENAMI PIĘKNYCH KOBIET

TO WSZYSTKO CO WSTECZ A ŻYJEMY TO MY


ALE TERAZ GDY PIĘKNE GENY PIĘKNYCH KOBIET

I MĄDRE GENY MĘŻCZYZN WYGRAJĄ

I JUŻ MIĘDZY NAMI DOCEŃMY ZAPAMIETAJMY

JAKĄ DROGĘ DŁUGĄ PRZESZLIŚMY BY POWSTAŁ

MĄDRY BOGATY PIĘKNY CZŁOWIEK


A BRZYDOCIE DAJMY W KOŃCU RAZ NA ZAWSZE ODEJŚĆ

NIECH IDĄ W SWOJA STRONĘ

W PEWIEN SPOSÓB POŻEGNAJMY SIĘ ZNIMI

NIECH IDĄ W SWOJĄ DROGĘNA POCZĄTKU ZASTOSUJEMY DARWINIZM

PO OCZYSZCZENIU ZŁYCH GENÓW ZE ŚWIATA

W PEWNYM MOMENCIE WYPRACOWANEGO DOBROBYTU

ZABLOKUJEMY DARWINIZM

A WPROWADZIMY SUBTELNY DELIKATNY ŚWIAT DLA NAS

W NASZYCH ŚRODOWISKACH KTÓRZY PRZEŻYJĄ DARWINIZM


D O   Ż Y C I A

P O W O Ł U J E M Y